Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Případové konference ve školách a pro školy – trochu jiné příklady inspirativní praxe

Učitelé se ve škole setkávají s problémy žáků, které nemohou řešit ani oni sami ani škola. Žák se nachází ve složité situaci nebo má takový problém s učením nebo chováním, který úzce souvisí s podmínkami jeho života nebo je provázán s jeho dalšími obtížemi, a pak je na místě při hledání řešení spolupracovat s dalšími odborníky a institucemi. Projekt APIV A připravil sérii příkladů inspirativní praxe.

V tomto článku je představeno téma:
Případové konference ve školách a pro školy.

Pro publikaci byly vybrány čtyři příklady ze čtyřiceti případů škol, které se s řešením problémů, se kterými si samy nevěděly rady, vypořádaly nakonec tímto způsobem. Tyto příklady jsou zároveň představiteli 4 typů případů, u kterých se využití případové konference ve škole ukazuje vhodné. Případová konference není žádným univerzálním postupem, kterým situaci vyřešíme, když získáme pro spolupráci potřebné specialisty i rodiče dítěte.

4 vybrané příklady k využití případové konference ve škole:

  1. Vytváření odborného týmu na podporu dítěte ve školním vzdělávání z hlediska výukového i sociálního,
  2. Výkon rodičovské odpovědnosti v rámci výchovy a vzdělávání,
  3. Tvorba podpůrné odborné sítě pro rodinu pečující o dítě se zdravotním postižením,
  4. Změna výchovy nezletilého, ukončení ústavní péče, poruchy chování.

S představovanými příklady vstupujeme do oblasti spolupráce školy s odborníky mimo školu a spolupráce s rodinou. Příklady seznamují s postupem využití případové konference – ve škole dosud málo rozšířeného, sice na organizaci a čas velmi náročného, ale účinného postupu skupinového řešení problémů dětí/žáků ve vzdělávání. 

Text přináší úvodní vhled do problematiky užití případové konference ve škole a seznamuje s jejím postupem a podmínkami. Představené příklady můžeme použít pro inspiraci při řešení obdobných případů ve škole v podobné situaci nebo pomocí nich porozumět postupům případové konference, a využít ji pak ve školách pro potřeby společného vzdělávání i u jiných případů dítěte v jeho školním prostředí v celém jejich rozsahu.

Zvolené inspirativní příklady mají zároveň dvě funkce:

  • nabízejí inspiraci pro školskou praxi – ukazují příklady multioborového přístupu a mezioborové spolupráce při řešení problému žáka v celé jeho komplexnosti a v kontextu vztahů žáka a školy, rodiny a žáka a rodiny a školy;
  • pro školní praxi – ukazují příklady spolupráce nad problémem žáka s dalšími odborníky z různých oborů při hledání společného řešení s rodinou. 

Dokument k využití případové konference ve školeOdebírejte novinky o školství
a vzdělávání srozumitelně a včas
Zadejte váš e-mail a naše novinky a upozornění vám budou chodit přímo do e-mailu. Odběr novinek můžete kdykoliv později odhlásit.
Odesláním souhlasíte s našimi zásadami o zpracování osobních údajů.
Skip to content