Projekt IPs Datová politika rozšiřuje svůj tým a hledá další motivované analytiky

Na MŠMT rozjíždíme důležitý projekt s názvem IPs Datová politika, který pomůže dělat kvalitní politiku založenou na datech. Práce bude dost, a proto hledáme nové lidi, kteří do toho půjdou s námi, a to nejen v pozici analytiků.

Seznam pozic a jejich popis jimi vykonávazných činností naleznete níže. 

Pro ty z Vás, kdo máte zájem, jsme připravili krátký dotazník, abychom Vás následně mohli informovat a kontaktovat. Těšíme se na případnou spolupráci.

Předpokládaný nástup je 1. 7. 2023 nebo dle dohody.

Co se bude mimo jiné v projektu dělat

 • Sběr dat, zpracování a transformace dat,
 • interpretace dat, vizualizace a prezentace dat a výstupů různým cílovým skupinám, 
 • tvorba datového modelu, programování databází, databáze dat a databáze analýz, 
 • příprava metodik a standardů pro práci s daty, 
 • evaluace projektu, 
 • spolupráce s věcnými útvary,
 • koordinace vnějších vztahů,
 • legislativní konzultace, 
 • grafické práce a korektura a jiné.

Co nabízíme

 • práci, která má smysl a kde můžete dělat dobro
 • stabilní práci v nestabilní době
 • 13. či 14. platovou třídu a osobní ohodnocení
 • cca 2 dny v týdnu home office
 • kancelář v centru Prahy (Senovážné náměstí, příp. Malá Strana)
 • pružnou pracovní dobu (pevné jádro 9-15, v pá 9-14)
 • 5 týdnů dovolené + až 5 sick days ročně
 • příspěvek na penzijko, stravenkovou kartu a další benefity
 • možnosti školení, vzdělávání se a dalšího rozvoje

Benefity a informace o projektu


Analytické pozice

Seniorní analytik
Zajišťuje získávání dat, jejich strukturu a popis a návazně navrhuje možné analytické postupy ve spolupráci s vedoucím analytického týmu, navrhuje postupy tvorby indikátorů, zpracovává objemná statistická data a kontextuálně je propojuje. Je přímo podřízený vedoucímu analytického týmu.

Analytik - tým propojená data a jejich systemizace
Samostatně plní analytické úlohy zadané vedoucím analytického týmu. Úzce spolupracuje s věcně příslušnými sekcemi MŠMT. Podílí se na získávání dat a analyzuje potřeby ostatních útvarů MŠMT. Provádí sběr dosud realizovaných výzkumů a koordinuje zadání jednotlivých analýz dle potřeb. Podílí se na vytvoření databáze výzkumů a databáze dat. Je zodpovědný za správný popis dat a výzkumů k jejich dalšímu využití. Pracuje jak samostatně, tak týmově. Je úkolován vedoucím analytického týmu.

Analytik - tým národní šetření a časové řady / Analytik – tým provazby na trh práce
Samostatně plní analytické úlohy zadané vedoucím analytického týmu na základě metodik vypracovaných hlavním analytikem. Účastní se všech fází výzkumného procesu. Podílí se na získávání dat a jejich náročných transformacích. Analyzuje data a exportuje výsledky analýz. Provádí základní interpretaci analýz. Taktéž zpracovává dílčí analýzy pro vedoucího analytického týmu. Pracuje jak samostatně, tak týmově. Je úkolován vedoucím analytického týmu a pracuje v součinnosti s koordinátorem klíčové aktivity.

Specialista na práci s daty
Zajišťuje získávání dat, jejich strukturu a popis a návazně navrhuje možné analytické postupy ve spolupráci s vedoucím analytického týmu, navrhuje postupy tvorby indikátorů, zpracovává objemná statistická data a kontextuálně je propojuje. Je přímo podřízený vedoucímu analytického týmu.

Programátor - správce databází
Zodpovídá za návrhy datových struktur, skladů a reportů. Optimalizuje výkon databází a implementuje nástroje a funkce pro práci s daty. Podílí se na vývoji nových inovativních řešení při práci s daty a datovými strukturami. Je přímo podřízený vedoucímu analytického týmu.

Evaluátor projektu
Koordinuje a řídí naplňování dílčích činností v rámci klíčové aktivity, zajišťuje průběžné a důsledné posuzování všech relevantních projektových výstupů, přičemž sám tyto výstupy rovněž posuzuje, zajišťuje aplikaci relevantních hodnoticích rámců při evaluačních procesech, nastavuje pravidla a parametry evaluace a zajišťuje přenos výsledků evaluace směrem k dalším projektovým pracovníkům a dohlíží na zohlednění evaluačních výstupů při jejich úpravách. Zpracovává podklady pro Zprávy o realizaci projektu, Status reporty a další podkladové materiály na základě požadavků hlavního projektového manažera. Evaluační činnosti budou probíhat kontinuálně po celou dobu realizace projektu, v první fázi bude nezbytné nastavení jednotlivých evaluačních činností - vytvoření evaluačního plánu dle plánu projektu, dotazníková šetření, hodnocení kvality výstupů, hodnocení nastavených procesů atd.

Další pozice na projektu

Datový žurnalista

Je zodpovědný za prezentaci výsledků jednotlivých výzkumů a šetření, zpracování a distribuci dat ve srozumitelné formě. Zpracovává a prezentuje data pomocí vizualizací (grafy, mapy, animace, interaktivní aplikace) a reportů z jednotlivých výzkumů, navrhuje společně s koordinátorem projektu způsob prezentace výstupů a doporučení jednotlivým skupinám uživatelů (cílových skupin). Je přímo podřízený koordinátorovi vnějších vztahů. Nezbytnou je znalost speciálního software, prezentace dat a datových souborům.

Datový grafik

Podílí se na grafickém zpracování interpretace dat a odborných výstupů, připravuje grafické návrhy interpretace dat a jejich vzájemného propojení, spolupracuje především s odbornými pracovníky projektu a koordinátorem vnějších vztahů a spolupráce. Vzhledem k charakteru činností a zaměření zpráv bude vyžadována znalost specifických grafických nástrojů a také schopnost porozumět datovým výstupům a intepretaci dat.

Koordinátor vnějších vztahů a spolupráce

Zajišťuje mediální a ostatní prezentaci získaných dat a datových výstupů v návaznosti na analytické výstupy projektu. Společně s grafikem a datovým žurnalistou je odpovědný za zpracování odborných datových výstupů do podoby přijatelné pro jednotlivé cílové skupiny. Podílí se na prezentaci a zpracování interpretace prostorových dat. Podílí se na zajišťování spolupráce s MŠMT, územně samosprávnými celky, školskými asociacemi, relevantními profesními sdruženími apod., při interpretaci datových výstupů. Připravuje návrhy a následně zajišťuje realizaci veřejných projednávání projektových výstupů s aktéry počátečního vzdělávání a podílí se na zajišťování co nejširší informovanosti o výstupech projektu a využitelnosti pro rozhodování o vzdělávací politice na regionální úrovni. Koordinuje komunikaci, přenos informací a spolupráci s dalšími realizátory konkrétních IPs a IPo zaměřených na problematiku zvyšování kvality v práci s daty ve vzdělávání, zajišťuje organizaci společných seminářů, diskuzních setkání nad výstupy apod. Je přímo odpovědný
hlavnímu projektovému manažerovi. Je vedoucím týmu zodpovědného za vizualizaci dat a prezentací výzkumných zpráv, přímo podřízeni jsou mu Datový žurnalista, Grafik a Jazykový korektor, případně další odborní pracovníci zodpovědní za strategii a nastavení komunikace projektu. Úzce spolupracuje s vedoucími ostatních týmů.

Odborník na legislativu
Poskytuje odborné právní konzultace v oblasti propojování dat a možnosti jejich využití s ohledem na ochranu osobních údajů. Řeší otázky ochrany a zpracování osobních údajů. Zpracovává analýzy a navrhuje možná řešení právních problémů ve výše zmíněných oblastech. Navrhuje možné úpravy legislativy, poskytuje odborné právní konzultace k možnostem propojení dat v souladu s platnou legislativou. Připravuje podklady a právní stanoviska pro ostatní členy odborného realizačního týmu. Požadována je odbornost na danou pozici, nezbytná znalost potřebná pro tvorbu legislativních návrhů a stanovisek.

Odborný korektor

Podílí se na odborných korekturách všech výzkumných zpráv, analýz a dalších výstupů i ostatních dokumentů projektu, upravuje zprávy, informační materiály, publikace apod. po jazykově odborné stránce, přičemž spolupracuje především s koordinátorem vnějších vztahů a datovým žurnalistou. Vzhledem k charakteru činností bude vyžadováno specifické odborné zaměření kombinující a propojující jazykové dovednosti se znalostmi interpretace dat a datových výstupů.


Dotazník

Pro ty z Vás, kdo máte zájem, jsme připravili odkaz na krátký dotazník, abychom Vás následně mohli informovat a kontaktovat. Těšíme se na případnou spolupráci.

Pracovní /služební místa jsou financovaná z projektu z projektu „Datově-analytická podpora pro hodnocení a řízení vzdělávací soustavy ČR“ (Data), reg. č. CZ.02.02.XX/00/22_005/0002901.“

Obsah

  Odebírejte novinky o školství
  a vzdělávání srozumitelně a včas
  Zadejte váš e-mail a naše novinky a upozornění vám budou chodit přímo do e-mailu. Odběr novinek můžete kdykoliv později odhlásit.
  Odesláním souhlasíte s našimi zásadami o zpracování osobních údajů.
  cross
  0
  Byli bychom rádi za Vaši myšlenku, prosím přidejte komentář, pokud chcete.x
  Skip to content