Sdílení zkušeností a spolupráce mezi učiteli přispívá k jejich dalšímu rozvoji, metodické kabinety proto budou pokračovat

Krajské metodické kabinety spojily více než 650 učitelů, kteří stáli u vzniku stovek vzdělávacích akcí připravených podle požadavků jich samotných i jejich kolegů. Do praxe nově vnesly spolupráci mezi učiteli napříč školami a nabídly jim prostor pro další rozvoj. Kromě metodických kabinetů patřilo mezi další aktivity končícího projektu SYPO poskytovat podporu školám se začínajícími učiteli a členům vedení škol. Na aktivity projektu navazuje projekt Podpora kurikulární práce škol, který je také realizován Národním pedagogickým institutem ČR a na jehož financování se opět podílí EU a MŠMT.

Několik slov hlavního projektového manažera projektu SYPO

„Učitelé sami nejlépe vědí, v jakých oblastech se potřebují oni i jejich kolegové rozvíjet. Proto stáli u vzniku vzdělávacích akci, doporučovali lektory, mnohdy se lektory sami stali, psali metodické příručky. Vymysleli stovky akcí pro tisíce učitelů a my jsme je díky projektu SYPO mohli realizovat a bezplatně nabídnout všem učitelům,“ říká Jiří Nekola, hlavní projektový manažer, a dodává: „Například webinářů se zúčastnilo přes 15 000 unikátních účastníků a více než polovina z nich se na naše webináře opakovaně vracela. Myslím, že to svědčí o tom, že témata navrhovaná učiteli byla atraktivní a opravdu vhodně vybraná.“ Záznamy všech webinářů i bezplatné metodické příručky zůstávají všem zájemcům k dispozici i po ukončení projektu.

V každém kraji vzniklo sedm oborových metodických krajských kabinetů, v nichž se aktuálně schází více než 650 učitelů. Každý z nich navíc vede oblastní kabinet. Do těch je zapojeno dalších téměř 3 500 učitelů. Učitelé na nich oceňují hlavně to, že můžou s kolegy vzájemně sdílet své zkušenosti a že se mohou sami dál učit a rozvíjet. Mnoho z nich navázalo vztahy s kolegy z jiných škol či univerzit nebo s vyučujícími jiných předmětů.

„V našich podmínkách je poměrně unikátní, že na velký systémový projekt navazuje projekt další a dál rozvíjí původní hlavní myšlenku, kterou je spolupráce mezi učiteli a vzájemná podpora. Metodické kabinety tak mohou pokračovat ve své metodické činnosti, stát u nabídky vzdělávacích akcí ve svém území, být nositeli informací,“ popisuje Jiří Nekola a doplňuje: „Budeme tak dál učitelům nabízet bezplatné vzdělávací akce připravené podle jejich požadavků, předávat jim informace z NPI ČR i MŠMT, podporovat je v jejich práci.“


Nová a širší podpora pro začínající učitele, pro vedení škol i zřizovatele

Speciální pozornost projektu byla zaměřena na začínající učitele. „Před pěti lety bylo toto téma úplně nové, nediskutované. Z našich šetření ve školách navíc vyplynulo, že je žádoucí do podpory zahrnout také uvádějící učitele a vedení školy,“ uvádí Nekola. Po projektu proto zůstává komplexní a praktický Model systému podpory začínajících učitelů, na jehož tvorbě se podílely i zapojené školy a který obsahuje příklady inspirativní praxe ze všech druhů škol, a další zveřejněné materiály jako např. příručky, záznamy webinářů nebo e-learning. „Na mnoha materiálech jsme spolupracovali s dalšími učiteli a organizacemi jako např. Učitelskou platformou nebo Začni učit!,“ podotýká Nekola.

Třetí velkou skupinou, které projekt poskytoval podporu, byli ředitelé škol. „Jaký je ředitel, taková je i škola. Ředitel je hybatelem všeho dění ve škole, její změny, rozvoje. Proto je důležité poskytovat mu podporu, aby měl možnost nebýt na svou roli sám, aby se mohl věnovat i sám sobě a dál rozvíjet sebe i svůj pedagogický sbor,“ uzavírá Nekola. Pro potřeby ředitelů, ale i zřizovatelů byl v rámci projektu vytvořen Model systému podpory vedení škol.

Všechny výstupy jsou umístěny na webových stránkách www.projektsypo.cz a na YouTube.


Příklady aktivit metodických kabinetů

 • Plzeňský kraj a Mapa kontaktů

Na jednom z prvních setkání Krajského metodického kabinetu Předškolní a prvostupňové vzdělávání v Plzeňském kraji zazněla myšlenka vytvořit mapu kontaktů na odborníky, která by pomohla nasměrovat rodiče, pokud řeší nějaké problémy související se vzděláváním svých dětí.

Mapu kontaktů najdete ZDE.

 • Mezipředmětová spolupráce v Ústeckém kraji

Krajský kabinet Český jazyk a literatura v Ústeckém kraji navštívil Gymnázium Ústí nad Labem, Jateční, kde jako ředitelka působí předsedkyně kabinetu. Členové si prohlídli školu a absolvovali hospitaci v hodině informatiky, která byla velmi pěkně propojená s češtinou, a v hodině matematiky, kde měli možnost sledovat v přímém přenosu zapojení digitální kompetence do výuky samotné. Seznámili se také s možnostmi využití 3D tiskárny ve výuce s konkrétními tipy a návody, které pro ně připravil správce ICT na gymnáziu.

 • Informatika pro 1. stupeň v Olomouckém kraji

Členové Krajského kabinetu Informatika a ICT v Olomouckém kraji seznámili své kolegy a kolegyně z kabinetu Předškolní a prvostupňové vzdělávání s novým předmětem Informatika pro 1. stupeň, ukázali podle čeho a jak učit a představili materiály pro 1. stupeň.


O metodických kabinetech

Metodické kabinety byly zřízeny v rámci projektu Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů (SYPO) a jejich hlavním cílem je vytvářet prostor pro odborný růst a průběžný profesní rozvoj pedagogických pracovníků. Metodické kabinety zajišťují systematický a koordinovaný rozvoj předmětových didaktik na úrovni jednotlivých krajů s využitím předmětových komisí a metodických sdružení, které fungují ve školách.

Metodické kabinety jsou navrženy jako strukturovaná profesní společenství učitelů všeobecně vzdělávacích předmětů. Jsou místem, kde si učitelé mohou rozšiřovat své znalosti a profesní dovednosti, vyměňovat si zkušenosti s kolegy a dále se profesně vzdělávat ve svém oboru. Pedagogům zajišťují aplikaci inovací oborových didaktik a zaměřují se také na pedagogicko-psychologické znalosti a zkušenosti učitelů. Jsou platformou, která podporuje činnost jednotlivých učitelů na národní, krajské a oblastní úrovni a dělí se podle jednotlivých oblastí rámcových vzdělávacích programů.


Metodické kabinety

-           Český jazyk a literatura (zahájení činnosti 2019)

-           Matematika a její aplikace (2019)

-           Informatika a ICT (2019)

-           Předškolní a prvostupňové vzdělávání (2021)

-           Přírodovědné vzdělávání (2021)

-           Cizí jazyky (2022)

-           Společenskovědní vzdělávání (2022)

Obsah

  Odebírejte novinky o školství
  a vzdělávání srozumitelně a včas
  Zadejte váš e-mail a naše novinky a upozornění vám budou chodit přímo do e-mailu. Odběr novinek můžete kdykoliv později odhlásit.
  Odesláním souhlasíte s našimi zásadami o zpracování osobních údajů.
  cross
  1
  0
  Byli bychom rádi za Vaši myšlenku, prosím přidejte komentář, pokud chcete.x
  Skip to content