SYPO: Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů

Základní informace o projektuCíle projektuKlíčové aktivity projektuHlavní výstupy projektu
Zahájení projektu:1. 1. 2018
Ukončení projektu:30. 10. 2022
Registrační číslo projektu:CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_052/0008363
Příjemce dotace:Národní pedagogický institut ČR
Výše dotace:348 415 000 Kč
Zdroj financování:Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Hlavním cílem projektu je vytvoření, ověření a implementace systému ucelené modulární podpory, která přispívá ke zvyšování profesního rozvoje vedoucích pracovníků v oblasti pedagogického řízení škol a učitelů v oblasti oborových didaktik, a to prostřednictvím profesních společenství využívajících širokého spektra forem kolegiální podpory a DVPP s definovanými kritérii kvality

 1. Řízení projektu – sestavení projektového týmu, nastavení řízení projektu, kontrolních mechanismů, koordinace činností projektu
 2. Evaluace – zajištění vnitřní i vnější zpětné vazby o realizaci aktivit projektu, analýza vzdělávacích potřeb vybraných cílových skupin projektu
 3. Spolupráce – vybudování znalostní základny pro řízení systémových změn a syntéza výstupů prostřednictvím odborných panelů, realizace odborných konferencí
 4. Kabinety – návrh a pilotní ověření modelu uceleného, průběžného a modulárního systému profesní podpory učitelů prostřednictvím sítě metodických kabinetů, pilotní ověření a implementace metodických kabinetů na národní, krajské a vybrané oblastní úrovni, vytvoření sítě krajských ICT metodiků
 5. Kvalita – vytvoření a pilotní ověření systému řízení kvality DVPP garantovaného MŠMT
 6. Management – návrh a pilotní ověření modelu uceleného, průběžného a modulárního systému podpory vedení škol, zejména v oblasti pedagogického řízení
 7. Podpora – realizace vzdělávacích programů pro členy metodických kabinetů, hodnotitele DVPP, učitele a ředitele v oblasti podpory začínajících učitelů
 8. Začínající učitel – návrh a pilotní ověření modelu uceleného, průběžného a modulárního systému podpory začínajících učitelů ve spolupráci s uvádějícími učiteli a vedením škol
 9. Veřejnost – informační podpora efektivních a inovativních forem profesního rozvoje pedagogických pracovníků
 • Doporučení pro optimalizaci sítě AOs na úrovni jednotlivých krajů
 • Optimalizovaná krajská síť AOs zohledňující výše uvedená doporučení
 • Pilotáž systému (vzorek min 500 osob opouštějící vzdělávací systém bez ukončeného středoškolského Analýzy potřeb vedení škol, koordinátorů ICT, začínajících učitelů, vedoucích předmětových komisí
 • Odborné panely
 • Odborné konference
 • Modely systému profesní podpory pro jednotlivé metodické kabinety
 • Síť krajských metodických kabinetů a ICT metodiků
 • Systém řízení kvality DVPP
 • Model komplexního, kontinuálního, modulárního systému podpory managementu škol
 • Stálá konference ředitelů
 • Vzdělávací programy, webináře => YouTube
 • Model komplexního, kontinuálního, modulárního systému podpory začínajících učitelů ve spolupráci s uvádějícími učiteli a vedením škol => materiály k začínajícím učitelům

Aktuality:

Odebírejte novinky o školství
a vzdělávání srozumitelně a včas
Zadejte váš e-mail a naše novinky a upozornění vám budou chodit přímo do e-mailu. Odběr novinek můžete kdykoliv později odhlásit.
Odesláním souhlasíte s našimi zásadami o zpracování osobních údajů.
cross
Skip to content