SELFIE a Profil Škola21 – rozvíjíme školu i digitálně

Dne 30. dubna 2021 se uskuteční online minikonference digitální gramotnosti projektu Podpora práce učitelů (PPUČ). Cílem této minikonference je ukázat příklady vybavení různých typů škol a diskutovat o možnostech a potřebách škol, o druzích potřebné techniky a o nárocích na personální zajištění obnovy a správy ICT.
Akce bude společným setkáním učitelů, odborníků a dalších zájemců o téma vybavení základních škol v souvislosti se zaváděním inovací kurikula v oblasti Informatiky a digitální gramotnosti.

Autoevaluační nástroje digitálního rozvoje škol

Rozvoj digitálního prostředí školy a podpora aktérů/učitelů/nepedagogických pracovníků je již od roku 2011 předmětem autoevaluačního a plánovacího nástroje Profil Škola21, který provozuje NPI ČR na Metodickém portálu RVP.CZ. Tento nástroj umožňuje školám identifikovat silné stránky rozvoje školy v oblasti digitálního vzdělávání a získat podněty pro rozvoj digitální strategie školy a plánování udržitelnosti i inovací v této oblasti.

Školy, které přemýšlejí o dalším rozvoji zapojování technologií ve vzdělávání, mohou použít také v roce 2018 vzniklý online nástroj EU Selfie. S garancí anonymity umožňuje shromáždit názory žáků, učitelů a vedoucích pracovníků školy na to, jak jsou u nich ve škole technologie využívány. Nástroj zaznamenává odpovědi na otázky a tvrzení (se kterými se respondent ztotožní na škále 1–5), které odpovídají existujícímu standardu fungování vzdělávacích institucí DigCompOrg.  Zodpovídání otázek a ostatních položek zabere přibližně 20 minut. Na základě odpovědí respondentů generuje aplikace zprávu o silných a slabých stránkách školy a jejího využívání technologií (ukázka v angličtině). Ta je pak velmi dobře použitelná pro doplnění strategie rozvoje školy o digitální dimenzi rozvoje školy (školy dříve formulovaly v éře SIPVZ do ICT plánu školy). Strategickému řízení školy se v posledních letech v NPI ČR věnuje také projekt SRP (Strategické řízení a plánování ve školách a v územích), podklady najdete na https://vedemeskolu.npi.cz/.

NPI ČR v rámci projektu PPUČ vyvinul nástroj Profil Učitel21, který najdete na Metodickém portálu RVP.CZ. Nástroj umožňuje učitelům získat zpětnou vazbu na své vlastní digitální dovednosti v práci učitele podle rámce DIGCOMPEDU. Evropská komise dokončuje obdobný, jen poněkud sofistikovanější nástroj Edu Selfie, který bude zpřístupněn ještě letos. Tyto nástroje slouží pro potřeby individuálních učitelů majících zájem o odborný růst. Mohou však být využity i při skupinové práci ve školním kolektivu či v rámci nějakého kurzu.

Být připraven znamená mít výhodu

Ve světle reflexe distanční výuky i plánování inovace výuky na základních školách od roku 2023 zaměřené více na rozvoj digitálních kompetencí je téma “digitálního prostředí podporujícího učení dětí” jistě zajímavé pro ředitele škol, ICT správce, ICT metodiky, učitele, rodiče i další aktéry podporující každodenní učení dětí ve školách. MŠMT společně s dalšími organizacemi chystá podporu i systémové kroky, pro další informace sledujte:

Zájemcům připomínáme, že problematika digitalizace výukového procesu úzce souvisí též s realizací nadcházející transformace našeho školství v rámci Strategie 2030+. Být připraven znamená mít počáteční výhodu.

Jak SELFIE funguje? 

Hodí se pro všechny základní, střední či odborné školy. Nejen ty, jež disponují vyspělou digitální infrastrukturou, vybavením a technologiemi. Selfie vychází z výsledků výzkumu a diskuzí odborníků, vznikl na základě rámce Evropské komise pro podporu digitálního učení ve vzdělávacích institucích (DigCompOrg).

KROK 1

Pokud chcete SELFIE používat ve vaší škole, musíte nejprve určit osobu nebo malý tým, který bude tuto činnost koordinovat.

KROK 2

Školní koordinátor zaregistruje školu na platformě SELFIE, uvede základní informace, jako je typ školy (např. základní nebo střední), její velikost a lokalita, zvolí načasování realizace dotazníkového šetření SELFIE, vybere, kdo se průzkumu zúčastní (např. která skupina žáků).

KROK 3

Vedle stanovených výroků a otázek můžete vybírat nebo přidávat položky, které vyhovují potřebám a situaci vaší školy. Pro reflexi používání technologií při distanční výuce nabízí SELFIE samostatné otázky.

KROK 4

Koordinátoři vyzvou žáky, učitele a vedoucí pracovníky školy, aby se průzkumu v SELFIE zúčastnili anonymně. Vyplnění online dotazníku zabere asi 30 minut. Učitelé a vedoucí pracovníci školy ho mohou vyplnit tehdy, kdy jim to vyhovuje; v případě žáků doporučujeme dotazník zahrnout do výuky.

KROK 5

Jakmile účastníci odpoví, vygeneruje SELFIE zprávu o vaší škole s agregovanými výsledky ve vizuálním a interaktivním vyjádření. Tyto výsledky jsou plně anonymizovány. Zpráva patří škole a přístup k ní má pouze škola.

KROK 6

Zjištění v SELFIE můžete použít k zahájení diskuse o tom, jak technologie podporují výuku, učení a hodnocení žáků ve vaší škole. To by vám mohlo pomoci formulovat akční plán a stanovit priority.

KROK 7

Posouzení můžete pravidelně opakovat, abyste mohli posoudit pokrok a abyste viděli, kde je zapotřebí podniknout další kroky ke zlepšení.

Odebírejte novinky o školství
a vzdělávání srozumitelně a včas
Zadejte váš e-mail a naše novinky a upozornění vám budou chodit přímo do e-mailu. Odběr novinek můžete kdykoliv později odhlásit.
Odesláním souhlasíte s našimi zásadami o zpracování osobních údajů.
cross Skip to content