Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Štítek: S2030

edu.cz >

Jak řeší Národní plán obnovy digitální vyloučení? 

24. 5. 2022

Co je to digitální propast?  Rozdíly v přístupu a využívání informačních a komunikačních technologií jsou souhrnně nazývány digitální propastí. Ta je úzce navázána na ekonomický a sociální rozvoj každého jedince. Ekonomická a sociální nerovnost, často v kombinaci se speciálními vzdělávacími potřebami na straně žáka či jeho rodinného zázemí, způsobuje prohlubování nerovného přístupu a vede ke stavu jeho vyloučení. To více

black calculator near ballpoint pen on white printed paper

Výzva: Digitální vysokokapacitní sítě z komponenty 1.3 Národního plánu obnovy

17. 5. 2022

Cílové skupiny Jedná se o výzvu pro podnikatelské subjekty, které splní podmínky uvedené ve výzvě, jejíž cílem je vybudování sítí s velmi vysokou kapacitou („vysokokapacitních sítí“ či „VHCN“), jež umožní spolehlivý přístup k službám elektronických komunikací pro přístup k internetu koncovým uživatelům se zvláštním zaměřením na venkovské oblasti, kde tržní řešení nejsou rentabilní a kde více

Digitální učební pomůcky pro rozvoj informatického myšlení a digitální kompetence. Z čeho je nakoupit a kde naleznete tipy?

15. 3. 2022

Jak lze finanční prostředky získat? Finanční prostředky jsou poskytovány na neinvestiční náklady vzniklé od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022. Jsou určeny pro základní školy a gymnázia, gymnázia se sportovní přípravou a dvojjazyčná gymnázia, zřizované krajem, obcí nebo dobrovolným svazem obcí. Aby školy obdržely finanční prostředky letos, musí vyplnit dotazník do https://sberdat.uiv.cz deklarovat svůj více

Digitalizace škol – finance již tento rok!

9. 3. 2022

Strategie 2030+ v souvislosti s digitalizací vzdělávání Jaké kroky podniklo MŠMT směrem k digitální transformaci školství? Byly schváleny nové RVP pro základní vzdělávání  a RVP pro gymnázia, která budou rozvíjet informatické myšlení a digitální gramotnost žáků.  Na to dále navazuje aktualizace RVP pro gymnázia, které pokračuje v modernizaci kurikula v digitální oblasti. Díky projektu SYPO se vybudovaly sítě metodických více

Digitalizujeme školu – živě streamovaná debata

3. 3. 2022

Online debata pro mateřské školy V pondělí 7.3. to celé odstartuje živá debata pro mateřské školy, která bude zaměřena na: digitalizaci MŠ rady s nákupem digitálních učebních pomůcek. Jako hosté vystoupí: Lucie Gregůrková – vedoucí Oddělení digitálního vzdělávání, MŠMT Martina Běťáková – vedoucí Oddělení podpory škol, MŠMT Vlasta Tesařová – ředitelka MŠ V zahradě, Liberec Celou více

S2030 Vzdělávací soustava ČR

1. 9. 2021

Obsah videa: Jak vypadá vzdělávací soustava. Individuální přístup Vzdělávání zaměření na kompetence Kvalitní vzdělávání dostupné pro všechny atd.

S2030 Podpora pedagogických pracovníků

1. 9. 2021

Obsah videa: Priority Strategie 2030+ k podpoře pedagogických pracovníků. Další vzdělávání pedagogů Kompetenční profil učitele Kompetenční profil ředitele Standard podpůrného týmu školy

Konference S2030+ v roce 2020 – téma: Zvýšení kvality vzdělávání ve strukturálně postižených regionech

25. 6. 2020

Obsah videa: Poslední kulatý stůl se zaměřil na opatření pro zvýšení kvality vzdělávání ve strukturálně postižených regionech pro období 2020-2023. V sále byli přítomni tvůrci implementační karty i pozvaní odborníci, zástupci akademické sféry, neziskového sektoru i zkušení lidé z praxe. Ve druhé polovině přenosu byl prostor pro dotazy sledujících.

Konference S2030+ v roce 2020 – téma: Inovace oborové soustavy

25. 6. 2020

Obsah videa: Společně bylo debatováno o inovaci oborové soustavy a dalších opatřeních na podporu odborného školství v období 2020-2023. V sále byli přítomni tvůrci implementační karty, zkušení ředitelé středních škol, zástupci zřizovatelů, asociací i zaměstnavatelů. Ve druhé polovině přenosu byl prostor pro dotazy sledujících.

Konference S2030+ v roce 2020 – téma: Podpora a řízení školy

24. 6. 2020

Obsah videa: U kulatého stolu byla vedena debata o návrhu opatření na podporu a řízení škol pro období 2020-2023. Hlavním tématem byl návrh „středního článku“, ale debatovalo se také i o dalších opatřeních. V sále byli přítomni tvůrci implementační karty i pozvaní odborníci, zástupci zřizovatelů, vedení škol, MAPů a dalších aktérů. Ve druhé polovině přenosu více

Konference S2030+ v roce 2020 – téma: Revize RVP ZV a systém metodické podpory

24. 6. 2020

Obsah videa: Společně bylo debatováno s odborníky o návrhu opatření revize RVP pro základní vzdělávání a související metodické podpory pro období 2020-2023. V sále byli přítomni tvůrci implementační karty i svou zúčastnili se také odborníci z akademické sféry, zástupci učitelů a ředitelů stejně jako další aktéři z oblasti vzdělávací politiky. Ve druhé polovině přenosu byl více

Představení Strategie 2030+ v roce 2020

23. 6. 2020

Obsah videa: Pan ministr Robert Plaga zahájil on-line konferenci představením návrhu textu Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+. Popsal proces jejího vzniku i to, jakou roli sehrál hodnotový dokument Hlavní směry vzdělávací politiky a následně podněty, které k němu MŠMT obdrželo. Představen byl i plán implementace navrhovaných opatření. Ve druhé polovině přenosu bylo odpovězeno více

Skip to content