Vydán Standard konektivity škol 

V 21. století je digitální infrastruktura již nedílnou součástí školy, a proto by měla být nejen plně funkční, ale zároveň také bezpečná. Cílem MŠMT je na školách podporovat dlouhodobě bezpečné digitální prostředí a zároveň školy edukovat ohledně hrozeb z vnějšího online světa, kterému mohou čelit. MŠMT ve spolupráci s partnery zpracovalo Standard konektivity škol, který je určen zejména pro vedení a zřizovatele základních, středních, vyšších odborných škol a konzervatoří za účelem pomoci zorientovat se v dané problematice a zhodnotit si vlastní školu ve srovnání s tímto standardem.Úvod

Dnešní svět poskytuje nepřeberné množství možností, jak zapojit moderní digitální technologie do výuky, což zvyšuje nároky nejen na pedagogy, ale také na jejich žáky. Pedagogové by měli být motivováni ve své výuce využívat digitální technologie tak, aby mohli plně rozvíjet digitální gramotnost a informatické myšlení svých žáků. Proto je zapotřebí vybudovat kvalitní digitální infrastrukturu školy, bez které hrozí, že ne všechny digitální pomůcky budou kompatibilní, plně funkční a bude je možné efektivně užívat. Školní síť také nemusí nápor připojení uživatelů zvládat, což může následně vést ke zdržování výuky a případně také k demotivaci pedagogů využívat digitální učební pomůcky ve vyučovacích hodinách. Rovněž bezpečnost, ochrana dat a odolnost školních sítí vůči případným online útokům z vnějšku je důležitá, zároveň je nutné vzít v potaz také rizikové chování uživatelů v rámci sítě školy.


Obecně ke standardu konektivity škol

MŠMT ve spolupráci s partnery zpracovalo Standard konektivity škol a jeho schválenou verzi zveřejnilo na stránkách: https://www.edu.cz/digitalizujeme/standard-konektivity-skol/. Je určen zejména pro vedení a zřizovatele základních, středních, vyšších odborných škol a konzervatoří, aby se nejen snáze zorientovali v dané problematice a porovnali a zhodnotili stávající stav, ale zejména aby dokázali lépe určit směr rozvoje školy v této oblasti a zpřístupnili žákům a učitelům a dalším zúčastněným stranám využívání digitálních technologií postavených na pevné a bezpečné školní digitální infrastruktuře. Základní technická kritéria, která jsou obsahem Standardu konektivity škol, by měla být běžným standardem pro školy ve 21. století.

Nově vytvořený standard definuje základní technická kritéria cílového stavu síťové infrastruktury a pomáhá školám budovat bezpečnou a odpovídající školní infrastrukturu, bez které není možné efektivně realizovat změny v rámci proměny obsahu vzdělávání v kontextu digitalizace.


Rozvoj vnitřní a vnější konektivity

S výše zmíněným souvisí především zajištění vnitřní a vnější konektivity, čemuž se tento standard věnuje v jednotlivých kapitolách. Zajištění vnitřní konektivity financoval Integrovaný regionální operační program (IROP) v letech 2014 – 2020 a bude dále financovat také IROP 2021 - 2027. Na Standard konektivity škol se budou odkazovat Specifická pravidla výzvy IROP pro základní školy a střední školy (SŠ, SŠ/VOŠ, konzervatoře). Projekty ZŠ a SŠ, řešící konektivitu, budou hodnoceny v souladu se Standardem konektivity škol. Informace k podpoře vzdělávací infrastruktury z IROP a vyhlášené výzvy naleznete zde: https://irop.mmr.cz/cs/irop-2021-2027/temata/vzdelavaci-infrastruktura. Výzva pro základní školy je plánována na září a výzva pro střední školy na říjen. Přehled všech plánovaných výzev IROP naleznete zde: https://irop.mmr.cz/cs/irop-2021-2027/planovane-vyzvy-irop-2021-2027

Kontakt na MŠMT

V případě dotazů či potřeby metodické podpory se můžete obrátit na digitalizujeme@msmt.cz 


Odebírejte novinky o školství
a vzdělávání srozumitelně a včas
Zadejte váš e-mail a naše novinky a upozornění vám budou chodit přímo do e-mailu. Odběr novinek můžete kdykoliv později odhlásit.
Odesláním souhlasíte s našimi zásadami o zpracování osobních údajů.
cross
Skip to content