Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Vyhlášena 1. veřejná soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích programu EXCELES

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „poskytovatel“) vyhlásilo dne 8. 12. 2021 první veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích na realizaci programových projektů v programu EXCELES, který je jediným implementačním nástrojem komponenty 5.1 „Excelentní výzkum a vývoj v prioritních oblastech veřejného zájmu ve zdravotnictví“ Národního plánu obnovy a je financován z prostředků Evropské unie prostřednictvím Nástroje pro oživení a odolnost.

Výzva je vyhlášena podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů.Zadávací dokumentace

Žádostí uchazeče o poskytnutí podpory formou dotace je předložení návrhu projektu zpracovaného podle Zadávací dokumentace na stanovených formulářích, které jsou její přílohou. Požadavky na způsobilost uchazečů, způsob jejich prokazování, způsob a kritéria hodnocení návrhů projektů jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci programu EXCELES.


Soutěžní lhůta

Soutěžní lhůta, v níž je možné podávat návrhy projektů do veřejné soutěže, začíná dne 9. 12. 2021 a končí ve 14:00 hodin dne 7. 2. 2022. Návrhy projektů doručené po této lhůtě nebudou do veřejné soutěže přijaty. Splnění podmínek pro přijetí návrhu projektu do veřejné soutěže v programu EXCELES posoudí komise pro přijímání návrhů projektu poskytovatele dle Pravidel činnosti komise pro přijímání návrhů projektů.


Způsoby doručení návrhu projektu uchazečem poskytovateli

a)  elektronicky, doručením jediné datové zprávy do datové schránky poskytovatele s ID: vidaawt. Datová zpráva musí být označena jako „LX-VES1-NEOTVÍRAT

V případě, že nebude možné návrh zaslat v jediném souboru z důvodu omezené kapacity datové schránky, je možné návrh zaslat po částech. U každé samostatné části je nezbytné důsledně vyznačit pořadové číslo každé části. Jinak mohou být jednotlivé části považovány za nekompletní samostatné návrhy, které nebude možné do soutěže přijmout. Označení zpráv pak bude mít tvar „LX–VES1–C1-NEOTVÍRAT“, „LX–VES1–C2-NEOTVÍRAT“, „LX–VES1–C3-NEOTVÍRAT“, atd.

b)  v listinné a zároveň obsahově identické elektronické podobě (na flash disku) doručených v jediné zalepené obálce do podatelny poskytovatele. Obálka musí obsahovat název a adresu uchazeče, adresu poskytovatele a výrazný nápis „LX – VES1– NEOTVÍRAT“. Adresa podatelny: Karmelitská ul. 529/5, 118 12 Praha 1. Úřední hodiny podatelny: pondělí až pátek od 7:30 do 15:30 (v případě zvýšených zdravotních rizik je nutno aktuálně ověřit na stránkách poskytovatele: https://www.msmt.cz/ministerstvo).


Hodnotící lhůta

Hodnotící lhůta, ve které ministerstvo zajistí zhodnocení návrhů projektů, rozhodne a vyhlásí výsledky veřejné soutěže, začíná dne 8. 2. 2022 a končí dne 11. května 2022 zveřejněním výsledků veřejné soutěže na webových stránkách poskytovatele pro program EXCELES.

Na poskytnutí podpory není právní nárok. Poskytovatel si vyhrazuje právo veřejnou soutěž zrušit za podmínek stanovených v ustanovení § 24 zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.


Administrátor programu

Oddělení podpory výzkumu a vývoje – 321
(Odbor podpory vysokých škol a výzkumu – 32)
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1

Kontaktní email programuprogramLX@msmt.cz

Sekretariát odboru: + 420 234 811 547

Kontaktní osoba: Ing. Jana Hakenová
tel.: + 420 234 811 560
Telefonické dotazy jsou vyřizovány po-pá 9:00-15:00


Přílohy výzvy


Odebírejte novinky o školství
a vzdělávání srozumitelně a včas
Zadejte váš e-mail a naše novinky a upozornění vám budou chodit přímo do e-mailu. Odběr novinek můžete kdykoliv později odhlásit.
Odesláním souhlasíte s našimi zásadami o zpracování osobních údajů.
0
Byli bychom rádi za Vaši myšlenku, prosím přidejte komentář, pokud chcete.x
Skip to content