Výuka češtiny jako druhého jazyka pro žáky-cizince – výstupy projektu APIV A

V projektu APIV A byly vytvořeny pro pedagogické pracovníky vzdělávající děti a žáky-cizince a
s odlišným mateřským jazykem
tyto materiály: Nástroj pro ověřování jazykových kompetencí z češtiny jako druhého jazyka u žáků ZŠ s odlišným mateřským jazykem (OMJ) a Metodické a výukové/pracovní materiály (MVM) pro MŠ a ZŠ.1. Nástroj pro ověřování jazykových kompetencí z češtiny jako druhého jazyka u žáků ZŠ s odlišným mateřským jazykem (OMJ)


Jde o:

  • Jazykový test z češtiny,
  • Rozhovor učitele se žákem s OMJ
  • a Učitelovo hodnocení jazykové kompetence žáka v češtině.

Tyto dílčí nástroje mohou být použity komplexně k hlubší jazykové diagnostice žáka, nebo samostatně.


Jazykový test z češtiny

pomáhá učiteli zjistit, se kterými komunikačními dovednostmi v češtině jako druhém jazyce mají žáci s OMJ v různých komunikačních situacích v českém školním prostředí problémy. Je zpracován pro dvě kategorie žáků ZŠ: 3.-5. a 6.-9. ročník. Test je víceúrovňový, zjišťuje slabé a silné stránky žákovy jazykové způsobilosti v češtině v jednotlivých řečových dovednostech (čtení, poslech, mluvení a psaní) od úrovně A1 až po B2 dle SERRJ (CEFR). Pro jeho použití u nových žáků se předpokládá minimálně 3-6 měsíců pobytu v českém školním prostředí.


Rozhovor se žákem s odlišným mateřským jazykem a Učitelovo hodnocení jazykové kompetence žáka v češtině

jsou jednoduché nástroje, které mapují jazykové zázemí žáka s OMJ nebo jeho aktuální úroveň osvojení češtiny jako druhého jazyka a potřebu podpory ve výuce češtiny. Mohou být použity kdykoliv v průběhu školní docházky v případě potřeby optimalizace procesu výuky češtiny u daného žáka, popřípadě i při nástupu nového žáka do školy.2. Metodické a výukové/pracovní materiály (MVM) pro MŠ a ZŠ

MVM poskytují pedagogům metodická doporučení jak rozvíjet jednotlivé komunikační dovednosti dětí a žáků s OMJ v češtině v situacích české školy a jak je vést k dosažení vyšší jazykové úrovně podle SERRJ (CEFR). Součástí jsou i pracovní listy s různě náročnými texty, cvičeními, úkoly, obrázky, které lze použít přímo ve výuce.

Materiály jsou zpracovány podle věkových kategorií dětí a žáků pro:

  • poslední ročník MŠ,
  • 1-2. roč. ZŠ,
  • 3-9. roč. ZŠ. Materiály pro 3.-9. ročník ZŠ navazují koncepčně na jazykový test z češtiny a ukazují, jak pracovat s dosaženými výsledky testu a dále rozvíjet žákovy komunikační dovednosti v češtině.

Vybrané obrázky jsou nabídnuty pedagogům také v samostatné obrázkové bance.

Materiál Jak pracovat s volně dostupnými pexesy ukazuje na příkladech jak vybírat a využívat pro účely výuky češtiny jako druhého jazyka u dětí a žáků s OMJ volně dostupná pexesa vzhledem k věku a kognitivní vyspělosti dítěte/žáka i k úrovni jeho jazykových kompetencí v češtině (A0-A1).


Výstupy projektu APIV - podrobnější informace

Podrobnější informace o nástroji včetně informací jak používat jazykový test jsou dostupné na:Odebírejte novinky o školství
a vzdělávání srozumitelně a včas
Zadejte váš e-mail a naše novinky a upozornění vám budou chodit přímo do e-mailu. Odběr novinek můžete kdykoliv později odhlásit.
Odesláním souhlasíte s našimi zásadami o zpracování osobních údajů.
cross Skip to content