Závěrečná konference projektu SRP

Dne 9. září 2021 proběhla v pražském hotelu Grandior závěrečná konference projektu SRP (Strategické řízení a plánování ve školách a v územích, vedemeskolu.npi.cz). Projekt, podpořený z OP VVV, který běžel od roku 2016, se chýlí ke svému závěru. Jak jej na konferenci zhodnotili vystupující z řad členů týmu a zástupců MŠMT?Hlavními klíčovými aktivitami projektu SRP byla Centra podpory, Individuální pomoc vedení škol a Vzdělávání. Mezi cíli můžeme jmenovat vytvoření a ověření systému podpory školám v oblasti strategického řízení a plánování s akcentem na pedagogické vedení škol, koordinace a podpora MAP a šíření principů KLIMA.

„Můžeme s klidným svědomím říci, že cíle, které projekt měl, se podařilo naplnit. A jsme moc rádi, že jsme se po dlouhé době mohli se všemi zainteresovanými osobně setkat na konferenci. Projekt SRP byl totiž mimo jiné založen i na setkávání, výměně zkušeností a osobních vztazích,“ říká Petr Valenta, projektový manažer. „Závěrečná konference shrnula vše podstatné a také jsme chtěli, aby hosté neabsolvovali řadu nudných vystoupení, jak to někdy bývá, ale aby si i odnesli osobní prožitek a něco do své každodenní praxe. Což věříme, že se i díky odpoledním workshopům podařilo,“ uzavírá Valenta.


SRP byl nejznámější projekt cílové skupiny

Za MŠMT vystoupili na konferenci Ferdinand Hrdlička a Michalea Mrózková, vedoucí oddělení evaluací OP VVV na MŠMT. Ta mimo jiné na konferenci uvedla, že ze systémových projektů byl právě SRP ten cílové skupině (vedení MŠ a ZŠ) nejznámější.


Závěry interní evaluace projektu

Zajímavé byly i závěry interní evaluace, které představil Adam Spálenský (týmový manažer této klíčové aktivity) a externí evaluátoři projektu Lucie Bučinová a Vladimír Sodomka. Z jejich příspěvků vyberme např. ukazatel, jak školy, zapojené do intenzivní podpory projektu SRP, využily naučené nástroje a poznatky v praxi.


Další témata konference

Týmová manažerka klíčové aktivity Centra podpory projektu SRP Věra Dušková a Lucie Karešová z MŠMT (zástupkyně ředitelky Odboru administrace zjednodušených projektů) mluvily o tom, jak pracovníci projektu SRP podporovali od roku 2016 realizátory MAP v územích a školy konzultacemi, metodikami, inspiromaty a mnohým dalším. Nesměly chybět ani informace o vzdělávání v projektu, které představila týmová manažerka Marie Gazdagová. Hovořila o vzdělávacím programu pro širší vedení škol (ten za dobu trvání projektu absolvovalo 1662 účastníků), nástavbových seminářích (kterých proběhlo celkem 111 a absolvovalo je 922 účastníků) i vzdělávání pro příjemce IPO MAP.

Velká část konference pak patřila klíčové aktivitě Individuální pomoc – představila ji týmová manažerka Vladimíra Chaloupková a následovala moderovaná diskuse s konzultanty rozvoje školy a řediteli, kteří byli do projektu zapojeni. Mluvilo se o osobních zkušenostech a přínosech dvouleté individuální podpory a zkušenostech s pilotáží benchlearningu.

Posledním příspěvkem dopolední části konference byl přehled výstupů z odborných panelů projektu SRP, který představil Václav Trojan, odborný garant panelů. Závěrem shrnul Petr Valenta přínosy projektu a nastínil možnosti jeho pokračování.

Po obědové pauze následovaly workshopy na téma leadership. Vedli je zkušení lektoři, propojení s projektem SRP: Zdeňka Vašíčková, ředitelka školy Jana Ámose Komenského v Karlových Varech, Petr Valenta, projektový manažer SRP, Josef Rydlo, dlouholetý ředitel školy, pedagog a lektor, a Vendula Ježková, lektorka komunikačních dovedností.


Prezentace a video záznam z konferenceOdebírejte novinky o školství
a vzdělávání srozumitelně a včas
Zadejte váš e-mail a naše novinky a upozornění vám budou chodit přímo do e-mailu. Odběr novinek můžete kdykoliv později odhlásit.
Odesláním souhlasíte s našimi zásadami o zpracování osobních údajů.
cross Skip to content