2. dotazník k válečnému konfliktu na Ukrajině - kapacity MŠ a ZŠ, přijaté děti, žáci a studenti na MŠ, ZŠ, SŠ, konzervatoře a VOŠ a ukrajinští zaměstnanci

Ve dnech 23. června až 29. června 2022 proběhne v systému sběru dat (https://sberdat.uiv.cz/login) mimořádné šetření ke kapacitám mateřských (MŠ) a základních (ZŠ) škol zapsaných v rejstříku škol a školských zařízení, dále k počtům přijatých dětí, žáků a studentů ke vzdělávání v mateřských (MŠ), základních (ZŠ) a středních (SŠ) školách, konzervatořích a vyšších odborných školách (VOŠ), a také k počtu ukrajinských zaměstnanců. Data budou vyplňovat jednotlivé mateřské, základní a střední školy, konzervatoře a VOŠ bez ohledu na zřizovatele.  Co je cílem šetření?

  • v případě mateřských a základních škol plošně aktualizovat dříve poskytnuté údaje o kapacitách[1],
  • zjistit aktuální stav počtu přijatých dětí/žáků/studentů z Ukrajiny ke vzdělávání ve školním roce 2021/2022 a dále pro nový školní rok 2022/2023 v jednotlivých školách,
  • aktuálně volné skutečné kapacity ve školách,
  • možnosti navýšení kapacit škol od září 2022,
  • zjistit údaje o počtu ukrajinských zaměstnanců Vaší školy.

Toto šetření považujeme za zásadní pro strategické plánování dalšího postupu v oblasti poskytování vzdělávání pro děti a žáky prchající z Ukrajiny v okamžitém (léto 2022) i střednědobém horizontu (školní rok 2022/2023). 


[1] Pokud jste jako MŠ nebo ZŠ v rámci předchozího šetření k ukrajinské problematice (stav k 7. dubnu 2022) vyplnili požadované údaje, resp. je následně aktualizovali, jsou tyto hodnoty u souvisejících otázek označených symbolem (+) těmito údaji pro zjednodušení předvyplněny tak, aby je školy, u nichž nedošlo k žádné změně, pouze potvrdily, resp. mohly snáze aktualizovat.


Metodická podpora ke sběru dat


Odkaz na dotazník: https://sberdat.uiv.cz/login


Formulář

Formulář 2. dotazníku
(v pdf)

Průvodní dopis

Průvodní dopis
(v pdf)


Metodické telefonní linky ke sběru dat

Rovněž budou po dobu šetření v provozu 2 metodické telefonní linky:

  • pro ředitelství MŠ a ZŠ: 771 243 340,
  • pro ředitelství SŠ, konzervatoří a VOŠ: 773 749 281,
  • dále fungují standardní telefonní linky pro řešení technických dotazů.

Odebírejte novinky o školství
a vzdělávání srozumitelně a včas
Zadejte váš e-mail a naše novinky a upozornění vám budou chodit přímo do e-mailu. Odběr novinek můžete kdykoliv později odhlásit.
Odesláním souhlasíte s našimi zásadami o zpracování osobních údajů.
cross Skip to content