Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Aktuální informace pro školy a školská zařízení k distribuci Ag testů a přijatým opatřením zavedeným nouzovým stavem

edu.cz > Aktuální informace pro školy a školská zařízení k distribuci Ag testů a přijatým opatřením zavedeným nouzovým stavem

Tato informace MŠMT vydaná MŠMT cíli na všechny školy a školská zařízení a reaguje na poslední opatření proti epidemii COVID-19 (především vyhlášení nouzového stavu). Níže naleznete více informací k těmto tématům:
Distribuce Ag testů pro na základní a střední školy a konzervatoře,
Vyhlášení nouzového stavu a v jeho souvislosti přijatých opatření.
Pracovní povinnostDistribuce Ag testů pro základní školy, střední školy a konzervatoře

Z mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, vydaného 20. listopadu 2021, plyne povinnost realizovat od 6. prosince 2021 vždy v první vyučovací den v týdnu na celém území ČR testování dětí v přípravných třídách základních škol a přípravných stupních základních škol speciálních a žáků základních škol, středních škol a konzervatoří v denní formě vzdělávání na onemocnění covid-19. Povinnost testování se týká pouze dětí a žáků, kteří nejsou očkovaní a zároveň neprodělali v posledních 180 dnech onemocnění covid-19. Průběh testování dětí a žáků bude obdobný, jako v minulých týdnech.

Antigenní testy GENRUI budou distribuovány všem krajům v úterý 30. listopadu 2021. Jednotková cena testů GENRUI činí 18,87 Kč/ks. Distribuční seznamy s rozdělením těchto testů naleznete na webu Edu.cz v části „Jak na to ve škole„.

Přestože stanovení množství testů v distribučních seznamech opět primárně vychází z údajů vykázaných školami v mimořádném šetření COVID 5, přistoupilo MŠMT při přípravě distribučních seznamů k poměrnému snížení počtu přidělených testů oproti údajům z uvedeného šetření. S ohledem na stávající epidemiologickou situaci je možné ve zvýšené míře předpokládat četnou nepřítomnost dětí a žáků z důvodu nařízené izolace, karantény či jiného respiračního onemocnění ve škole; v minulých dodávkách také byly zahrnuty i rezervy proti potřebě vykázané školami. Potřeba škol pro testování tedy bude objektivně o něco nižší, než školami vykázané údaje, a zároveň školy budou mít k použití i zbytky testů z předchozích distribucí.

MŠMT tedy předpokládá, že všechny školy, až na ojedinělé výjimky, by měly mít pro testování dětí a žáků dne 6. prosince 2021 po této dodávce dostatek testů.

Pro výjimečné případy, ve kterých budou ve školách v zásadě přítomny všechny děti a žáci, kteří mají
podstoupit testování, a škola nebude současně disponovat žádnými zůstatky testů z minulých distribucí, je k dispozici rezerva testů na krajských pracovištích Národního pedagogického institutu.

Testy v distribučních seznamech mohou být určeny i pro školy, které závazně oznámily testování RTPCR metodou již od 6. prosince 2021, ovšem své oznámení učinily až po finalizaci přiloženého distribučního seznamu. U takových škol předpokládáme, že si Ag testy převezmou a využijí je pro testování dětí a žáků, kteří nebudou ve škole přítomni v den pravidelného RT-PCR testování.

Distribuční seznamy jsou jako obvykle závazné.

Zdůrazňujeme, že nyní jsou distribuovány testy pouze pro testování dětí a žáků dne 6. prosince 2021.
Pro testování v následujících termínech předpokládáme další dodávky testů, o kterých vás budeme včas informovat.

K testování použijte, prosíme, testy z vašich zásob a stávající distribuce s ohledem na jejich datum expirace. Prioritně tedy použijte testy, které expirují nejdříve.


K vyhlášení nouzového stavu a přijatým krizovým opatřením

Dne 25. listopadu 2021 schválila vláda ČR s účinností od 26. 11. 2021 nouzový stav (usnesení vlády ČR č. 1065). Od 26. 11. 2021 18:00 hod. se nahrazuje mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví
k maloobchodu krizovým opatřením vlády:

  • pro školy a školská zařízení toto krizové opatření nic nemění; stále platí tytéž výjimky (při tělesné výchově, ubytovací zařízení atd.; viz poslední zaslaná Informace ze dne 20. 11. 2021),
  • nemění se také nic na podmínkách dokládání bezinfekčnosti: O(T)N; PCR test lze předložit jen u vyjmenovaných skupin osob,
  • mění se maximální počet osob, který může být přítomen na různých aktivitách,
    • nově tam, kde mohlo být přítomno až 1000 osob, může být maximálně 100 osob,
    • v případě divadelních představení, koncertů (bod I/13 krizového opatření) může být přítomno až 1000 osob,
  • pravidlo, že není povinné dokládat bezinfekčnost v případě, že je přítomno maximálně 20 osob, zůstává zachováno.

Pracovní povinnost

Dále informujeme, že krizové opatření k zajištění služeb akutní lůžkové péče (usnesení vlády ČR č. 1067) stanovuje pracovní povinnost pouze lékařům a zdravotnickým pracovníkům, kteří vykonávají nelékařské zdravotnické povolání, kteří pracují u poskytovatele uvedených forem zdravotních služeb. Pracovní povinnost se netýká žáků ani studentů, kteří vykonávají praxi, praktickou výuku či praktický výcvik u poskytovatele uvedených forem zdravotních služeb.


Další informace


MŠMT, 26. 11. 2021

Skip to content