Rubrika: PPUČ

edu.cz > IPs projekty > PPUČ

SELFIE a Profil Škola21 – rozvíjíme školu i digitálně

28. 4. 2021

Dne 30. dubna 2021 se uskuteční online minikonference digitální gramotnosti projektu Podpora práce učitelů (PPUČ). Cílem této minikonference je ukázat příklady vybavení různých typů škol a diskutovat o možnostech a potřebách škol, o druzích potřebné techniky a o nárocích na personální zajištění obnovy a správy ICT.

Akce bude společným setkáním učitelů, odborníků a dalších zájemců o téma vybavení základních škol v souvislosti se zaváděním inovací kurikula v oblasti Informatiky a digitální gramotnosti.

Učitelé učitelům – základní gramotnosti ve společenstvích praxe

30. 3. 2021

Na jaře 2021 se koná poslední série pravidelných setkávání učitelů MŠ a ZŠ napříč obory, předměty, aprobacemi a zkušenostmi z výuky. Tato společenství praxe pořádá projekt PPUČ (Podpora práce učitelů) Národního pedagogického institutu ČR v rámci své kampaně Gramotnosti.pro život – Učíme v souvislostech.

Jak na digitální gramotnost ve výuce napříč obory pomocí inspirace u kolegů

4. 3. 2021

Hledáte nápady na inovaci výuky a rozvoj digitální kompetence v návaznosti na aktualizaci Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání? V rámci únorové minikonference odborného panelu digitální gramotnosti nabídl inspiraci ověřenou praxí projekt Podpora práce učitelů (PPUČ), financovaný z Evropských strukturálních a investičních fondů a realizovaný Národním pedagogickým institutem České republiky. Učit v souvislostech „Gramotnosti jsou vhodným pojítkem běžných školních více

EMA – digitální vzdělávací zdroje na jednom místě

25. 2. 2021

EMA není jen hrdinka školních slabikářů, ale především katalog otevřených digitálních vzdělávacích zdrojů, a tedy i skvělý pomocník pro práci učitele. Byla vytvořena jako součást služeb Metodického portálu RVP.CZ v projektu Podpora budování kapacit pro rozvoj základních pre/gramotností v předškolním a základním vzdělávání – Podpora práce učitelů (PPUČ). Jak EMA funguje Největší předností tohoto systému je, že shromažďuje na jednom místě více