Cookie Consent by Free Privacy Policy website

PPUČ: Podpora budování kapacit pro rozvoj základních pre/gramotností v předškolním a základním vzdělávání – Podpora práce učitelů

Zpět na rozcestník projektů ESIF
Základní informace o projektuCíle projektuKlíčové aktivity projektuHlavní výstupy projektu
Zahájení projektu:1. 12. 2016
Ukončení projektu:30. 11. 2021
Registrační číslo projektu:CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_001/0002110
Příjemce dotace:Národní pedagogický institut ČR, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Výše dotace:98 700 000 
Zdroj financování:Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
  1. Podpora kompetencí pedagogických pracovníků rozvíjet čtenářskou, matematickou, digitální gramotnost a informatické myšlení dětí a žáků v mateřských a základních školách
  2. Návrh celkového pojetí základních gramotností tak, aby pedagogičtí pracovníci sdíleli společnou představu o kvalitě vzdělávání v těchto oblastech
  3. Technologická podpora pro diseminaci metodických materiálů a pro práci učitelů s nimi 
  1. Řízení projektu – ustanovení projektového týmu, průběžné monitorování a kontrola plnění cílů, PR a propagace projektu
  2. Spolupráce – spolupráce a komunikace s ostatními IPs projekty, s regionálními projekty MAP, odbornou veřejností
  3. Evaluace – průběžná evaluace projektu, jeho výsledků a výstupů, sběr dat od cílové skupiny, vyhodnocování dat z jiných projektů a aktivit zřizovatelů škol
  4. Pojetí základních gramotností – odborné panely a společenství praxe – setkávání odborných panelů, které vytváří systematizovaný pohled na celou problematiku očekávaných výsledků učení pro jednotlivé základní gramotnosti, vzdělávání a metodická podpora členů společenství praxe
  5. Ucelená metodická podpora – společenství praxe a regionální centra podpory na školách – metodická podpora pilotních škol v regionech, podpora sdílení a přenosu zkušeností škol s plánováním a realizací výuky v reakci na koncepty základních gramotností, organizace regionálních setkání společenství praxe
  6. Technologická podpora pro diseminaci metodických materiálů a pro práci učitelů s nimi – tvorba reputačního systému, profilu učitele a nových modulů metodického portálu RVP.CZ

Užitečné odkazy:

Další informace o projektu na gramotnosti.pro

Novinky z projektu

– Odebírejte newsletter
Facebook projektu
YouTube kanál projektu (videa)

Metodická podpora pro učitele

Gramotnosti.pro život – Online lekce
RVP.cz – metodický portál
EMA.rvp.cz – vyhledávání materiálů do výuky
Profil Učitel 21 – digitální kompetence učitele

Aktuality:

Skip to content