Individuální projekty systémové OP JAK v přípravě

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy spolu s Národním pedagogickým institutem ČR a Českou školní inspekcí připravuje tři systémové projekty, které bude podávat do výzvy OP JAK č. 02_22_005 Individuální projekty systémové – Vzdělávání z Operačního programu Jan Amos Komenský. Tato informace je pro laickou i odbornou veřejnost. Níže jsou přiloženy materiály platné k 18. 10. 2022 (resp. k 3. 10. 2022 v případě charty IPs Datově-analytická podpora pro hodnocení. Více viz následující text a přílohy Charty připravovaných projektů.


Hlavní informace

 • Vstupními dokumenty pro přípravu projektů jsou tzv. Charty. Charty projektů projednal a schválil na svém druhém zasedání Monitorovací výbor Operačního programu Jan Amos Komenský dne 3. října 2022 s žádostí o doplnění charet a dne 18. října 2022 porada vedení MŠMT vzala upravené charty na vědomí. Na základě Chart systémových projektů budou zpracovány projektové žádosti, které budou podány prostřednictvím ISKP21+ řídicímu orgánu OP JAK a následně vystaveny procesu schvalování. O výsledku schvalování budeme informovat.

Charty připravovaných projektů


Obsah

  Odebírejte novinky o školství
  a vzdělávání srozumitelně a včas
  Zadejte váš e-mail a naše novinky a upozornění vám budou chodit přímo do e-mailu. Odběr novinek můžete kdykoliv později odhlásit.
  Odesláním souhlasíte s našimi zásadami o zpracování osobních údajů.
  cross Skip to content