Informace MŠMT k připravovaným změnám v testování studentů denní formy vzdělávání a zaměstnanců VOŠ

Následující informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) informuje, že vzhledem k vývoji koronavirové situace bude vláda ČR na svém zasedání dne 26. 1. 2022 schvalovat mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví , kterým by měla být stanovena povinnost pravidelného preventivního testování studentů denní formy vzdělávání vyšších odborných škol, a na to navazující změna testovacího režimu zaměstnanců samotných vyšších odborných škol, a také zaměstnanců školních jídelen, které poskytují stravování těmto studentům, na školský testovací režim (stejný jako v případě testování žáků i zaměstnanců v ZŠ, SŠ a konzervatořích).Nově plánované zařazení studentů denní formy VOŠ a zkrácení frekvence testování u zaměstnanců VOŠ

Do testování tedy budou nově zařazeni studenti denní formy vzdělávání vyšších odborných škol. Frekvence testování u zaměstnanců se změní na 1 x týdně s tím, že se antigenní test provede v pondělí, případně první den vyučování v daném týdnu.

První testování v tomto režimu proběhne v týdnu od 31. 1. 2022.

Pokud studenti denní formy vzdělávání VOŠ nebudou v pondělí 31. 1. 2022 přítomni ve škole (s ohledem na to, že letní období začíná 1. 2. 2022), otestují se první vyučovací den své přítomnosti ve škole.

Pokud vláda na svém jednání dne 26. 1. 2022 schválí příslušné mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, budou si moci vyšší odborné školy v případě potřeby vyzvednout testovací sady k testování studentů na krajských pracovištích Národního pedagogického institutu, a to pro testování v týdnu od 31. 1. 2022, 7. 2. 2022 a 14. 2. 2022. Pro následující období již budou studenti denní formy vzdělávání VOŠ zohledněni v centrální distribuci Ag testů.

Zaměstnanec VOŠ nebo školní jídelny, který by z titulu svého (jiného) zaměstnaní podléhal i testování podle obecného režimu, se testuje pouze podle pravidel testování zaměstnanců podle školského režimu (viz kapitola níže Základní informace ke školskému režimu testování). Skutečnost, že podléhá testování podle režimu školského testování, musí jinému zaměstnavateli doložit potvrzením od zaměstnavatele (školy nebo školského zařízení); jiný zaměstnavatel je povinen toto potvrzení akceptovat.

O rozhodnutí vlády Vás budeme informovat.


Základní informace ke školskému režimu testování

Testují se jak zaměstnanci, tak studenti denní formy vzdělávání a také zaměstnanci školní jídelny nebo školní jídelny – výdejny, která poskytuje školní stravování těmto studentům tak, že:

  • se testují všichni zaměstnanci a studenti (neočkovaní, očkovaní, prodělaná nemoc) pouze 1krát za týden, a to každé pondělí,
    • škola si může zvolit pro testování metodu PCR s tím, že si zvolí libovolný den v týdnu a nadále pak testují ve frekvenci 1krát za 7 dnů,
    • pokud škola testuje studenty PCR testy, neznamená to, že by nemohla testovat zaměstnance antigenními testy v termínu 1krát za týden; škola taky pro své zaměstnance může zvolit metodu PCR,
  • pokud se student nebo zaměstnanec odmítne otestovat, není mu zakázána osobní přítomnost na vzdělávání, musí však dodržovat přísnější režimová opatření (povinné nošení roušek/respirátorů, zákaz určitých činností apod.).

V případě pozitivního antigenního testu je student nebo zaměstnanec povinen bezodkladně opustit pracoviště a podstoupit konfirmační PCR test,

  • v případě, že je konfirmační PCR test pozitivní, je student nebo zaměstnanec povinen toto nahlásit škole, která až v návaznosti na tuto informaci v součinnosti s KHS provede trasování rizikových kontaktů splňujících podmínky vyplývající z metodického pokynu hlavní hygieničky;
  • „pobyt zaměstnance doma“ do doby výsledku konfirmačního PCR testu se považuje za překážku v práci na straně zaměstnavatele a zaměstnanci za tu dobu náleží náhrada platu/mzdy ve výši 100 % průměrného výdělku, pokud nevykonává po tuto dobu práci z domova.

Studenti denní formy vzdělávání, kteří konají praxi na pracovištích fyzických nebo právnických osob, se testují pouze dle pravidel školského testování, tj. pouze 1krát týdně. Jsou-li v daném týdnu dříve na praxi než ve škole, škola může zabezpečit testování i v součinnosti se zaměstnavatelem, kterému poskytne dostatečný počet testů pro jednotlivé studenty. Režim testování však stále podléhá pravidlům školního testování.

Další pravidla tohoto testování najdete v manuálu pro testování ve školách (ZDE), který je nadále uplatnitelný.


Další odkazy a informaceMŠMT, 25. 1. 2022

Odebírejte novinky o školství
a vzdělávání srozumitelně a včas
Zadejte váš e-mail a naše novinky a upozornění vám budou chodit přímo do e-mailu. Odběr novinek můžete kdykoliv později odhlásit.
Odesláním souhlasíte s našimi zásadami o zpracování osobních údajů.
cross
Skip to content