Metodika - Identifikace žáků se sociálním znevýhodněním v základní škole

Tento metodický materiál připravil Národní pedagogický institut ČR především pro zaměstnance základních škol a další zájemce se širší pedagogické veřejnosti v návaznosti na jedno s hlavních témat oficiální strategie rozvoje vzdělávání v ČR (Strategie 2030+), které se zaměřuje na řešení nerovností ve vzdělávání. Často se diskutuje o potřebě podpory ve vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním – jedna z důležitých otázek v této souvislosti ale dosud zůstávala nezodpovězena: Mluvíme-li o žácích se sociálním znevýhodněním, o jaké žáky se vlastně jedná? Odpovědět na tuto a další otázky se snaží nový metodický materiál naleznete v PDF v příloze na konci této stránky.


Základní informace

Obecně se předpokládá, že žáci se sociálním znevýhodněním jsou všichni ti žáci škol, kteří mají ve vzdělávání nějaké výrazné bariéry vznikající z jiných než zdravotních důvodů (například kvůli nedostatečné podpoře při přípravě do školy v domácím prostředí, kvůli špatné ekonomické situaci rodiny, ale i třeba kvůli nedostatečné znalosti vyučovacího jazyka a dalším sociálně podmíněným důvodům). Na rozdíl od žáků se zdravotním postižením, kteří obvykle mají ve školách nadstandardní podporu na základě doporučení ze školského poradenského zařízení, žáci se sociálním znevýhodněním až dosud mnohdy žádnou podporu navíc ve školách neměli – mimo jiné proto, že ani školy ani pedagogicko-psychologické poradny neměly k dispozici žádný způsob, jak sociální znevýhodnění žáka identifikovat.

S řešením této situace by měla v budoucnu pomoci nově vycházející metodika „Identifikace žáků se sociálním znevýhodněním v základní škole“, jejímž autorem je Zbyněk Němec, vyučující z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy a spolupracovník Národního pedagogického institutu v projektu PROP (Podpora rovných příležitostí). Metodika, která je volně dostupná všem zájemcům ze škol i z širší pedagogické veřejnosti, obsahuje jak popis samotného nástroje pro identifikaci žáků se sociálním znevýhodněním, tak i výsledky pilotního ověřování ve čtyřiceti základních školách.


Cíl metodiky

Cílem metodiky je poskytnout školám jednoduchý a funkční nástroj pro identifikaci žáků se sociálním znevýhodněním tak, aby bylo zřejmé, kterým žákům je potřeba poskytovat zvýšenou podporu ve vzdělávání. Aktuálně metodika slouží školám pro projektové účely – školy si v rámci projektů zaměřených na podporu žáků se sociálním znevýhodněním přesně definují cílovou skupinu žáků, která by měla být v projektu zapojena. V budoucnu by ale metodika měla sloužit také jako podklad pro plánované „indexované“ financování škol – předpokládá se, že právě na základě přesnějších údajů o počtech žáků se sociálním znevýhodněním bude školám poskytována potřebná finanční, personální a metodická podpora v oblasti vzdělávání těchto žáků.   

V neposlední řadě má pak metodika za cíl pomoci školním poradenským pracovníkům i učitelům porozumět sociálnímu znevýhodnění žáků v celé šíři dané problematiky a připomenout pracovníkům škol, že i sociálně podmíněné bariéry mohou žákům výrazně znesnadnit cestu za úspěchem ve vzdělávání.


Příloha – celý metodický materiál v PDF


Obsah

    Odebírejte novinky o školství
    a vzdělávání srozumitelně a včas
    Zadejte váš e-mail a naše novinky a upozornění vám budou chodit přímo do e-mailu. Odběr novinek můžete kdykoliv později odhlásit.
    Odesláním souhlasíte s našimi zásadami o zpracování osobních údajů.
    cross Skip to content