Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+

Vláda ČR svým usnesením ze dne 19. 10. 2020 schválila Strategii vzdělávací politiky České republiky do roku 2030+ (dále jen S2030+), zásadní dokument MŠMT, který určuje práci, cíle a nástroje vzdělávací politiky na příštích deset let (2020-2030+).

Strategické cíle

Zaměřit vzdělávání více na získávání kompetencí potřebných pro aktivní občanský, profesní i osobní život
Snížit nerovnosti v přístupu ke kvalitnímu vzdělávání a umožnit maximální rozvoj potenciálu dětí, žáků a studentů

Strategické linie

Strategie S2030+ definuje i několik základních linií, jejiž cílem je další rozvoj koncepce vzdělávání: 
SL1: Proměna obsahu, způsobů a hodnocení vzdělávání
1.1 Proměna obsahu, metod a forem vzdělávání
1.2 Inovace ve vzdělávání
1.3 Hodnocení ve vzdělávání
1.4 Digitální vzdělávání
1.5 Občanské vzdělávání
1.6 Bezpečné prostředí ve školách, rozvoj participace a autonomie
1.7 Odborné vzdělávání ve středních a vyšších odborných školách
1.8 Neformální vzdělávání a celoživotní učení
SL2: Rovný přístup ke kvalitnímu vzdělávání
2.1 Omezení vnější diferenciace školství
2.2 Disparity a segregace
2.3 Case management a meziresortní spolupráce
SL3: Podpora pedagogických pracovníků
3.1 Systém komplexní profesní přípravy a podpory
3.2 Podpora pedagogické práce škol
SL4: Zvýšení odborných kapacit, důvěry a vzájemné spolupráce
4.1 Koncentrace odborných kapacit
4.2 Lepší využití dat a zvýšení relevance a kvality vzdělávacího výzkumu
4.3 Snižování nepedagogické zátěže škol
4.4 Posílení informovanosti, komunikace a spolupráce
SL5: Zvýšení financování a zajištění jeho stability
5.1 Zajištění financování v rámci jednotlivých strategických linií

Vznik Strategie

Tvorba Strategie 2030+ probíhala téměř dva roky a do její přípravy se nejrůznějšími formami podařilo zapojit stovky lidí – akademiky, odborníky, ředitele, učitele a vychovatele, zřizovatele, ale i rodiče a žáky. Cílem Strategie 2030+ je modernizovat celý vzdělávací systém, a to jak v oblasti regionálního školství, tak i zájmového a neformálního vzdělávání a celoživotního učení. Více o vzniku strategie.

Budeme velmi rádi, pokud přijmete cíle Strategie 2030+ za vlastní. Uvítám i Vaše názory, postřehy a příklady dobré praxe či aktivit, které realizujete, ke sdílení jako inspiraci pro ostatní školy.
Pište nám na e-mail edu2030@msmt.cz
Sledujte a sdílejte také: https://www.facebook.com/Edu2030plus
Odebírejte novinky o školství
a vzdělávání srozumitelně a včas
Zadejte váš e-mail a naše novinky a upozornění vám budou chodit přímo do e-mailu. Odběr novinek můžete kdykoliv později odhlásit.
Odesláním souhlasíte s našimi zásadami o zpracování osobních údajů.
cross Skip to content