Praktické příručky a e-learning pro začínající učitele ve školách

Školy se začínajícími učiteli mohou nově využívat bezplatné materiály, které jsou určené pro začínající a uvádějící učitele a pro členy vedení škol. Materiály obsahují praktické tipy a doporučení a také osobní zkušenosti pedagogů. Materiály vznikly v projektu Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů (SYPO), který je realizován Národním pedagogickým institutem ČR (NPI ČR) a na jehož financování se podílí MŠMT a EU, ve spolupráci s MŠMT, Učitelskou platformou a projektem Začni učit!.Praktické zkušenosti manažera projektu a ředitelky školy

Spolupráce začínajícího a uvádějícího učitele může mít na setrvání začínajícího učitele ve školství přímý vliv.

„Ve školách, které mají vytvořený systém uvádění nového učitele do praxe, uvažuje o případném odchodu z konkrétní školy nebo ze školství přibližně zhruba jen desetina nových učitelů. Z našeho šetření, které proběhlo v roce 2018 a do něhož se zapojilo 727 škol, vyplývá, že pokud škola funkční systém uvádění nemá, pak o tomtéž uvažuje dvakrát více začínajících učitelů.“

Jiří Nekola, hlavní projektový manažer SYPO.

Na pomoc uvádějícího učitele při zahájení praxe se může podle šetření SYPO spolehnout přibližně 80 % začínajících učitelů. Nejčastěji potřebují poradit s kázeňskými problémy, s vedením školní dokumentace, s hodnocením žáků, s prací se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a s komunikací s rodiči.

„Čím lépe se ve svých školách postaráme o našeho začínajícího učitele, tím větší je naděje, že on se kvalitně postará o žáky a rychleji vklouzne do školního života. To by, myslím, mělo být zájmem každého ředitele školy. Každý řetěz je přeci tak pevný, jak pevný je jeho nejslabší článek – nedopusťme, aby oním slabým článkem byl právě začínající učitel. Stůjme při něm, posilujme jej. V pravý čas buďme jeho oporou a pomozme mu zapojit se do života školy tak, abychom se mohli spolehnout, že se stane pevnou a kvalitní součástí naší školy.“

Věra Šimečková, ředitelka Tyršovy ZŠ a MŠ v Plzni

Připravované legislativní změny pro začínající učitele

Aktuálně probíhá vnější připomínkové řízení návrhu novely zákona o pedagogických pracovnících č. 563/2004 Sb., jehož důležitou součástí jsou pojmy jako adaptační období či ukotvení pozice uvádějícího učitele. Dvouleté adaptační období, které významně ovlivňuje pedagogickou kariéru každého začínajícího učitele i každé školy, podstatně působí i na to, zda začínající učitel zůstane nejen v dané škole, ale také v českém školství.


Hlavní cíle materiálů

  • Usnadnit začínajícím učitelům nástup do profese a pomoci jim stát se samostatnými učiteli.
  • Nabídnout uvádějícím učitelům doporučení a dobrou praxi s možností přizpůsobit práci se začínajícím učitelem podmínkám konkrétní školy i osobnostním předpokladům.
  • Připravit členy vedení škol na adaptační období, seznámit je s jeho základními principy a doporučenými činnostmi.

Příručky pro aktéry adaptačního období začínajících učitelů


E-learningové kurzy pro aktéry adaptačního období

Kromě výše uvedených příruček můžete využít také e-learningy, na které je odkazováno v příručkách a které jsou opět určeny jednotlivým aktérům adaptačního procesu podílejícím se na úspěšné adaptaci začínajícího učitele.

Zvolte si e-learning podle vaší role v adaptačním procesu. Po přihlášení obdržíte e-mail s odkazem na přístup do prostředí LMS Moodle včetně přihlašovacího klíče. V e-learningovém prostředí pak najdete všechny materiály, a to jak pro začínající a uvádějící učitele, tak pro vedení školy.


Původní zdroj materiálů

Kompletní materiály najdete na webu projektu SYPO.


Odebírejte novinky o školství
a vzdělávání srozumitelně a včas
Zadejte váš e-mail a naše novinky a upozornění vám budou chodit přímo do e-mailu. Odběr novinek můžete kdykoliv později odhlásit.
Odesláním souhlasíte s našimi zásadami o zpracování osobních údajů.
cross
Skip to content