MŠMT pošle školám peníze na digitalizaci

Ministerstvo školství (MŠMT) zveřejňuje informace o mimořádných prostředcích na pořízení digitálních učebních pomůcek. Podpora je určena pro mateřské, základní a střední školy a konzervatoře zřizované krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí.  Finančním zdrojem této intervence jsou prostředky tzv. Národního plánu obnovy z fondu Evropské unie – Next Generation EU, které bude Česká republika rozdělovat v letech 2021 – 2026 z evropského Nástroje pro oživení a odolnost.Dva účely finančních prostředků pro školy

Školy obdrží do svých rozpočtů v roce 2022 finanční prostředky současně na dva účely:  

  1. na digitální učební pomůcky určené pro rozvoj informatického myšlení dětí a žáků a jejich digitálních kompetencí, 
  2. na pořízení mobilních digitálních zařízení pro znevýhodněné žáky za účelem prevence digitální propasti. 

Digitalizace školství je nutná, abychom byli připraveni na proměny, které nás v 21. století čekají. Vnímáme ji jako velkou příležitost, aby se i menší školy ve všech regionech mohly vybavit pomůckami, které jim pomohou s přípravou na budoucnost.“

Petr Gazdík, ministr školství, mládeže a tělovýchovy

Konkrétní kritéria a účel finančních prostředků

Kompletní informace, kritéria a účel použití finančních prostředků pro školy jsou zveřejněny ve Věstníku MŠMT. Školy soukromé a církevní získají finanční prostředky formou dotační výzvy. O jejích podmínkách budou informovány datovou schránkou v 1. čtvrtletí roku 2022.

Ředitelům jsme dali velkou volnost ve výběru digitálních učebních pomůcek. Je na nich, jaké pomůcky podle zaměření školy nakoupí. Některým se mohou hodit 3D tiskárny a brýle pro rozšířenou realitu do rozjetých programů, jiné se zaměří třeba na tablety nebo programovatelné výukové prvky. Naším cílem je pomoci školám nakoupit takové digitální učební pomůcky, které budou ve výuce využívat a které pomohou připravit žáky na jejich budoucí profesní či osobní život v budoucím digitálním světě. Národní pedagogický institut ČR pak školám nabídne potřebné vzdělávání a podporu.

Jan Mareš, náměstek pro řízení sekce vzdělávání a mládeže

Metodická podpora a konzultace

S poskytnutím finančních prostředků školám připravilo ministerstvo i metodickou podporu, která je k dispozici na nových stránkách https://www.edu.cz/digitalizujeme. Na novém webu dále naleznou i rubriku týkající se správy ICT, která obsahuje inspirativní rozhovory s příklady dobré praxe a Příručku pro ředitele. To vše je doplněno o nový Standard konektivity a bezpečnosti škol a o edukační videa na téma bezpečné školní digitální infrastruktury.

Kromě informací budou k dispozici i odborní konzultanti v terénu - Národní pedagogický institut ČR připravuje síť tzv. “IT guru”, kteří školám s celým procesem digitalizace a výběrem zařízení pomohou. Pro ředitele i pedagogy jsou připraveny vzdělávací kurzy k nové informatice, které NPI ČR nabízí prostřednictvím svých krajských center. Kurzy na podporu rozvoje digitální kompetence v jednotlivých oborech a kurzy pro gymnázia jsou v přípravě. Podrobně o podpoře NPI ČR na https://revize.edu.cz/.

Školy obdržely detailní informace, včetně vyčíslení finanční podpory, prostřednictvím datových schránek, viz také: https://www.edu.cz/informace-o-poskytnuti-financnich-prostredku-v-ramci-narodniho-planu-obnovy/.


Nejen pro ty, kteří si nejsou jisti, jak si s digitalizací školy poradit, jsme připravili nový portál na https://www.edu.cz/digitalizujeme. Obsahuje například jednoduchý katalog, který školám poradí, jaké pomůcky nakoupit a poskytne inspiraci, jak je následně využít ve výuce.

Jaromír Beran, ředitel odboru vzdělávací politiky MŠMT

Více podrobností o Národním plánu obnovy

Národní plán obnovy (dále NPO) je souhrnem reforem a investic, které bude Česká republika realizovat v letech 2021 – 2026 z evropského Nástroje pro oživení a odolnost. Tvoří ho šest pilířů, z nichž ministerstvo školství má mj. na starosti v rámci pilíře Vzdělávání a trh práce komponentu Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace. Právě díky ní se ke školám dostanou peníze na jejich digitalizaci. Efektivní využívání digitálních technologií je důležité pro zajištění vysoké kvality vzdělávání. Pokročilé digitální dovednosti žáků pomohou rozvinout jejich potenciál a vykročit připraveně na trh práce nebo do inovací v oblasti trvale udržitelného podnikání.

Dalším cílem Národního plánu obnovy v oblasti školství je snížení nerovností ve vzdělávání. Za tímto účelem budou školám poskytnuty finanční prostředky ve výši 1 mld. Kč na doučování žáků nejvíce zasažených výpadky prezenční výuky v důsledku pandemie COVID-19 (v návaznosti na Národní plán doučování z podzimu 2021, viz https://doucovani.edu.cz/). Další 2 mld. Kč pak budou směřovány na podporu škol vzdělávajících děti a žáky sociálně znevýhodněné.

V oblasti vysokých škol budou určeny 3 mld. Kč na jejich transformaci s cílem adaptovat vysoké školy na nové formy učení a měnící se potřeby trhu práce v post-covidové obnově. Za 7,156 mld. Kč by měly být dobudovány vysokoškolské budovy páteřních univerzit státu, které vyžadují specifické infrastrukturní zázemí. Dalších 5 mld. Kč je vyhrazeno na excelentní výzkum a vývoj v prioritních oblastech veřejného zájmu ve zdravotnictví.


Dotazy a kontakty

V případě nejasností je možné pokládat dotazy prostřednictvím formuláře zde nebo je zasílat přímo na e-mail: digitalizujeme@msmt.czOdebírejte novinky o školství
a vzdělávání srozumitelně a včas
Zadejte váš e-mail a naše novinky a upozornění vám budou chodit přímo do e-mailu. Odběr novinek můžete kdykoliv později odhlásit.
Odesláním souhlasíte s našimi zásadami o zpracování osobních údajů.
cross
Skip to content