MŠMT vydalo informace k distribuci testů (především ke dni testování 20. 12. 2021) a k nahlašování pozitivně testovaných pro školy a školská zařízení

Následující informace upřesňuje distribuci testů pro školy od 16. 12. 2021 (především pro testování 20. prosince 2021) dále do budoucna a krátce upozorňuje na nahlašování pozitivně testovaných.Distribuce testů od 16. 12. 2021

Zasíláme informaci k distribuci testů pro potřeby škol ve všech krajích pro testování v termínu 20. prosince 2021. Pro kraj Jihočeský a Středočeský dodávky testů pokryjí i testování v termínu 3. ledna 2021.

Liberecký kraj v této distribuci není zahrnut, neboť testy pro testování na termín 20. prosince 2021 již obdržel v předchozí dodávce. Distribuční seznam pro tento kraj tak není přiložen.

Distribuovány budou testy:

  • GENRUI v jednotkové ceně 18,87 Kč, počet testů v krabičce 25 ks, karton obsahuje 30 krabiček, tedy 750 ks testů (kraje Jihomoravský, Karlovarský, Vysočina, Moravskoslezský, Olomoucký, Pardubický a Ústecký)
  • SEJOY v jednotkové ceně 16,69 Kč, počet testů v krabičce 25 ks, karton obsahuje 40 krabiček, tedy 1 000 ks testů (Hl. m. Praha a dále kraje Jihočeský, Královéhradecký, Plzeňský, Středočeský a Zlínský).

Testy budou distribuovány jednotlivým krajům ve čtvrtek 16. prosince 2021 ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem ČR a nakládka testů by měla být započata ve skladech v Praze zhruba ve 12 hodin.

Distribuční seznamy, které naleznete na části webu Užitečné dokumenty a odkazy, jsou jako obvykle závazné. Množství antigenních testů v distribučních seznamech vychází primárně z údajů vykázaných školami v mimořádném šetření COVID 5. Pro školy v kraji Jihočeském a Středočeském jsou distribuovány testy pro 2 testovací termíny (budou mít tedy k dispozici v této dodávce testy na testování 20. prosince 2021 i na testování 3. ledna 2022). Pro školy v ostatních krajích (s výjimkou Libereckého kraje) jsou distribuovány testy jen pro jeden termín testování (20. prosince 2021).

V distribučních seznamech nejsou již zahrnuty dodávky testů pro školy, které (do doby zpracování distribučních seznamů) MŠMT závazně oznámily, že přistupují k RT-PCR testování od 20. prosince 2021 či již od dřívějšího termínu. V případě, kdy škola oznámila přistoupení k RT-PCR od 3. ledna 2022 a zároveň se nachází v kraji, do kterého jsou nyní distribuovány testy pro 2 termíny testování, obdrží škola antigenní testy pro testování na 20. prosince 2021.

MŠMT předpokládá, že ještě v týdnu od 20. prosince 2021 bude probíhat distribuce dalších testů ve všech krajích zřejmě s výjimkou Středočeského a Jihočeského kraje tak, aby byla ve všech školách plně pokryta potřeba pro testování v termínu 3. ledna 2021 a nebylo nutné provádět závoz testů na školy o vánočních prázdninách.

Počet termínů, pro které jsou testy distribuovány, stejně jako druh testů, který je v každé z distribucí konkrétnímu kraji poskytnut, vychází z množství testů, které má MŠMT od dodavatelů aktuálně k dispozici, konkrétních logistických možností a z množství testů potřebných pro testování dětí a žáků v každém kraji.

Vzhledem k tomu, že dodávky testů plně akceptují potřeby pro testování, které školy samy deklarovaly, rezerva testů na NPI je i nadále k dispozici jen pro výjimečné případy (např. pokud bude při testování zjištěno velké množství neprůkazných testů).

Distribuované testy jsou financovány z Fondu solidarity EU. Povinnost testování se i nadále týká pouze dětí v přípravných třídách základních škol a přípravných stupních základních škol speciálních a žáků základních škol, středních škol a konzervatoří v denní formě vzdělávání, kteří nejsou očkovaní a zároveň neprodělali v posledních 180 dnech onemocnění covid-19.


Nahlašování pozitivně testovaných dětí a žáků a pro trasování ve školách

Jak jsme již informovali, mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví k testování ve školách se od 3.1.2022 mění pravidla pro nahlašování pozitivně testovaných dětí a žáků a pro trasování ve školách.

Nová pravidla mají za cíl zjednodušení a zrychlení celého procesu. Nově bude možné předávat údaje o testech a rizikových kontaktech prostřednictvím nejvyužívanějších školních informačních systémů. V tomto týdnu probíhá pilotní ověřování na 15 školách které používají Bakaláře či Školu on-line. NAKIT (Národní agentura pro komunikační a informační technologie) společně se školami a provozovateli školních informačních systémů ladí celý proces tak, aby pro školy představoval co nejmenší možnou zátěž a od ledna bylo možné automatizované předávání dat přímo z matrik plošně využívat. Jednání budou probíhat/probíhají i s dalšími využívanými systémy, jako je Edupage, Edookit či Amos. První zkušenosti a odezvy z pilotujících škol jsou pozitivní. Pro automatizované předávání dat školy obdrží po pilotním ověření srozumitelný návod s přesnými informacemi, a to na začátku týdne od 27. prosince 2021.

Věříme, že se systém předávání dat podaří nastavit tak, aby byl pro školy co nejméně zatěžující a zároveň zákonní zástupci obdrželi informace od KHS v co nejkratší možné době.


Více informací


MŠMT, 16. 12. 2021

Odebírejte novinky o školství
a vzdělávání srozumitelně a včas
Zadejte váš e-mail a naše novinky a upozornění vám budou chodit přímo do e-mailu. Odběr novinek můžete kdykoliv později odhlásit.
Odesláním souhlasíte s našimi zásadami o zpracování osobních údajů.
cross Skip to content