Užitečné dokumenty a odkazy

edu.cz > Podpora MŠMT v době COVID-19 > Užitečné dokumenty a odkazy

Nejdůležitější dokumenty a odkazy ke COVID-19 ve školství

Máte další otázky k testování ve školách? Možná své odpovědi naleznete v odkazech níže nebo mezi nejčastějšími dotazy FAQ ke COVID-19 ve školství.

Opatření k provozu škol a školských zařízení

Informace k testování

Informace k distribuci respirátorů a roušek

Metodiky, manuály a doporučení

Další související oblasti

Skip to content