MŠMT vydalo informace pro školy a školská zařízení k testování v termínech 22. a 29. listopadu 2021

Dne 12. listopadu 2021 Vláda ČR schválila s účinností od 22. 11. 2021 mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, které navazuje na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 27. 10. 2021, a ze kterého vyplývá, že na celém území České republiky proběhne ve dnech 22. a 29. listopadu 2021 testování na onemocnění covid-19, a to na všech základních a středních školách a konzervatořích zapsaných do školského rejstříku, s výjimkou škol zřizovaných Ministerstvem spravedlnosti, škol zřízených při zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a základních škol při zdravotnickém zařízení.Obecně několik informací k samotnému testování

 • Screeningové testování bude tedy probíhá na všech základních a středních školách a konzervatořích po celé ČR včetně těch škol, které mají místo poskytování vzdělávání v těch okresech, ve kterých již screeningové testování probíhalo
 • Testování proběhne ve dvou termínech:
  • 22. 11. 2021,
  • 29. 11. 2021.
 • Testování bude probíhat na stejném principu jako testování, které proběhlo v září s tím rozdílem, že se testuje pouze v pondělí (nebo první den příchodu do školy, pokud není dítě nebo žák v pondělí přítomen), nebude tedy docházet automaticky k odchodu celé třídy do karantény v případě pozitivního testu, ale tuto situaci bude řešit místně příslušná KHS
 • Testovat se bude antigenními testy, které budou standartně distribuovány školám (viz níže), na PCR testování nebude v tomto případě poskytován příspěvek ze státního rozpočtu
 • Testování není bariérové, proto pokud se děti, žáci nebo zaměstnanci neprokáží OTN, mohou se prezenčního vzdělávání účastnit, pokud budou po celou dobu pobytu ve škole nebo školském zařízení nosit příslušnou ochranu úst a nosu (zaměstnanci jsou povinni v tomto případě nosit ochranu úst a nosu i ve venkovních prostorech)
  • Výjimky z povinnosti jsou stejné jako v září (např. ze zdravotní důvody potvrzené lékařem, při činnosti jejíž charakter to neumožňuje)

Testy k využití a jejich distribuce

 • Školám budou poskytnuty testy (prostřednictvím ORP či jiným, v místě obvyklým způsobem) ze zásob MŠMT (testy SEJOY). Počet testů, druh testu a celkové ocenění testů, které jsou jednotlivým školám určeny v plánované distribuci, je uveden v přiloženém distribučním seznamu. Distribuční seznamy jsou jako obvykle závazné.
 • Množství testů určené v nich jednotlivým školám opět vychází z údajů, které tyto školy předaly v rámci mimořádného šetření COVID 5.
 • V případě škol z okresů, které v listopadu podle mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví děti a žáky ještě netestovaly, zohledňuje jimi vykázaný zůstatek, počet dětí/žáků k testování, dva běhy testování a rezervu ve výši 4 %. Pokud školy z těchto okresů vykázaly dostatečné zásoby testů pro 2 kola testování, jsou v distribuční seznamech uvedeny s nulovým počtem distribuovaných testů.
 • V případě okresů, kde již testování probíhalo 1. a 8. listopadu 2021, resp. 8. a 15. listopadu 2021, je školám poskytován plný počet testů pro vykázaný počet dětí/žáků k testování a dva běhy testování. I zde je počítáno s rezervou ve výši 4 %. V těchto okresech jsou s nulovým počtem distribuovaných testů uváděny v distribučních seznamech školy, které nevykázaly žádné děti/ žáky k testování.

K testování použijte prosím testy z vašich zásob a stávající distribuce s ohledem na jejich datum expirace. Nejdříve tedy použijte testy, které expirují jako první.

Pokud školy nebudou mít v některých výjimečných případech dostatek testů k pokrytí testování ve dnech 22. a 29. listopadu, mohou se v týdnu od 22. listopadu 2021 obrátit na krajská pracoviště NPI, kde bude následně k dispozici určitá rezerva testů pro takové případy (v týdnu od 15. listopadu 2021 tyto požadavky nebudou ze strany NPI vyřizovány).


Více informací


MŠMT, 12. 11. 2021

Odebírejte novinky o školství
a vzdělávání srozumitelně a včas
Zadejte váš e-mail a naše novinky a upozornění vám budou chodit přímo do e-mailu. Odběr novinek můžete kdykoliv později odhlásit.
Odesláním souhlasíte s našimi zásadami o zpracování osobních údajů.
cross
4
0
Byli bychom rádi za Vaši myšlenku, prosím přidejte komentář, pokud chcete.x
Skip to content