MŠMT vydalo informaci k distribuci testů pro základní školy, střední školy a konzervatoře k testování 3. ledna. 2022

Následující informace upřesňuje distribuci testů pro základní a střední školy a konzervatoře k testování 3. 1. 2022 (především pro testování 20. prosince 2021) dále do budoucna a krátce upozorňuje na nahlašování pozitivně testovaných.Distribuce pro testování ve školách 3. 1. 2022

úterý 21. prosince 2021 dojde prostřednictvím Hasičského záchranného sboru k distribuci antigenních testů pro zajištění testování ve všech krajích, které se uskuteční 3. ledna 2022. Pro kraj Jihočeský a Středočeský byla část testů distribuována již s dodávkou ze dne 16. prosince 2021. Nyní bude do těchto krajů distribuováno navýšení testů pro plné testování 3. ledna 2022.

Distribuovány jsou opět testy SEJOY s jednotkovou cenou 16,69 Kč (25 ks v malé krabičce, v kartonu 40 krabiček, tedy 1 000 ks testů) financované z Fondu solidarity EU.

Na webových stránkách edu.cz je zveřejněn závazný distribuční seznam pro tuto dodávku testů (k 3. 1. 2022). Vzhledem ke zcela minimálnímu časovému prostoru, který mělo MŠMT pro tvorbu distribučních seznamů ve změněných podmínkách k dispozici, vychází množství distribuovaných testů opět z mimořádného šetření COVID 5.

Pro všechny školy, s výjimkou Středočeského a Jihočeského kraje, však byl počet testů navýšen koeficientem tak, aby bylo testů pro testování dětí a žáků v termínu 3. ledna 2022 dostatek i při variantě testování bez ohledu na očkování či prodělanou nemoc. V případě škol ve Středočeském a Jihočeském kraji, kde již distribuce testů pro 3. ledna 2022 proběhla, jsou školám distribuovány pouze takové počty testů, které odpovídají koeficientem danému navýšení (v případě malých škol v těchto krajích, kde již předchozí distribuce pro termín 3. ledna 2022 pokryla potřebu i se zohledněním příslušného navýšení, je v distribučních seznamech uvedena 0).

MŠMT si je vědomo, že dodávka nemusí odpovídat reálným potřebám škol, měla by však skutečné potřeby škol pro testování dětí a žáků bezpečně přesahovat. Testy distribuované v této dodávce navíc oproti reálné potřebě budou zohledněny v dalších dodávkách (viz dále).

Návaznou distribuci antigenních testů pro testování všech dětí a žáků bez ohledu na prodělanou nemoc či očkování předpokládá MŠMT v termínu 3. ledna 2022. Předpokládáme, že počty testů v této distribuci již budou více zohledňovat údaje o počtech dětí a žáků vykázaných školami v zahajovacích výkazech ke školnímu roku 2021/2022 (údaje předávané ze školních matrik) než údaje z šetření COVID 5.


Mimořádné rychlé šetření potřeb testů ve školách (leden 2022)

Současně si dovolujeme informovat, že počátkem ledna 2022 bude spuštěno rychlé mimořádné šetření. Všechny školy, které mají povinnost testování dětí a žáků, verifikují počet dětí a žáků, kteří se testují v jednom testovacím termínu (předvyplněny budou údaje ze zahajovacích výkazů ke školnímu roku 2021/2022) a zároveň uvedou aktuální stav zásob antigenních testů z centrální distribuce (tj. stav zásob po aktuálně posledním ukončeném testování). O tomto mimořádném šetření budou školy ještě podrobněji informovány. Výpočty pozdějších distribucí pak budou vycházet z tohoto šetření a stav zásob vykázaný školami v mimořádném šetření bude zohledňován v dalších centrálních distribucích až do jejich plného vyčerpání.

Pro případ, kdy nebude škole postačovat ani navýšená dodávka testů, je možno po domluvě testy vyzvednout pro účely testování 3. ledna 2022 v termínu do 23. prosince 2021 na krajském pracovišti Národního pedagogického institutu.
MŠMT, 20. 12. 2021


Více informací


MŠMT, 20. 12. 2021

Odebírejte novinky o školství
a vzdělávání srozumitelně a včas
Zadejte váš e-mail a naše novinky a upozornění vám budou chodit přímo do e-mailu. Odběr novinek můžete kdykoliv později odhlásit.
Odesláním souhlasíte s našimi zásadami o zpracování osobních údajů.
cross
Skip to content