MŠMT vydalo informaci pro školy a školská zařízení k testování pro období od 6. 12. 2021 do 28. 2. 2022

Tato informace MŠMT vydaná MŠMT cílí na základní a střední školy a konzervatoře. Níže naleznete více informací k těmto tématům:
• Možnosti přihlášení k RT-PCR testování v období od 6. 12. 2021 do 28. 2. 2022,
• Možnosti aktualizace údajů předaných v rámci mimořádného šetření COVID 5 – vyčíslení počtu testovaných dětí a žáků,Možnost přihlášení k RT-PCR testování pro období od 6. prosince 2021 do 28. února 2022

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s ustanovením § 163 odst. 3 a 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v návaznosti na aktuálně platná mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví informuje o možnosti poskytnutí dalších finančních prostředků státního rozpočtu na výdaje spojené s prováděním RT-PCR testů:

 • v systému sběru dat MŠMT (https://sberdat.uiv.cz/login) byl základním školám, středním školám a konzervatořím (dále jen „škola“), které nejsou zřizovány státem, zpřístupněn dotazník umožňující závazné oznámení školy o zajišťování screeningového testování formou neinvazivního RT-PCR testování (tlačítko „Dotazník PCR 3“),
 • pokud se škola rozhodne pro zajištění testování dětí a žáků formou neinvazivních RT-PCR testů, namísto použití centrálně dodávaných antigenních testů (dále jen „Ag test“), závazně oznámí v systému sběru dat tento způsob testování, a to v následujících termínech:
  • testování od 6. prosince 2021 - oznámení provede nejpozději do 1. prosince 2021,
  • testování od 13. prosince 2021 - oznámení provede nejpozději do 8. prosince 2021,
  • testování od 20. prosince 2021 - oznámení provede nejpozději do 15. prosince 2021,
  • testování od 3. ledna 2022 - oznámení provede nejpozději do 29. prosince 2021,
  • testování od 10. ledna 2022 - oznámení provede nejpozději do 5. ledna 2022,
  • testování od 17. ledna 2022 - oznámení provede nejpozději do 12. ledna 2022,
  • testování od 24. ledna 2022 - oznámení provede nejpozději do 19. ledna 2022,
  • testování od 31. ledna 2022 - oznámení provede nejpozději do 26. ledna 2022,
  • testování od 7. února 2022 - oznámení provede nejpozději do 2. února 2022,
  • testování od 14. února 2022 - oznámení provede nejpozději do 9. února 2022,
  • testování od 21. února 2022 - oznámení provede nejpozději do 16. února 2022.
 • od oznámeného termínu RT-PCR testování (až do 28. února 2022) na každý provedený (a v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví školou v aplikaci Covid Forms App vykázaný nejpozději 4. března 2022 do 9:00 hodin) RT-PCR test u dětí a žáků, bude poskytnuta normativně stanovená částka 200,-Kč,
 • bližší podmínky a způsob poskytnutí dalších finančních prostředků na RT-PCR testování jsou stanoveny ve Věstníku MŠMT (Ročník LXXVII. Sešit 7/2021),
 • před případným závazným oznámením testování metodou RT-PCR je nezbytné kritéria zveřejněná ve Věstníku MŠMT pozorně přečíst.
 • od chvíle, kdy škola závazně oznámí, že přistupuje k testování pomocí RT-PCR testů, jí budou v dalších distribucích, které budou připravovány, distribuovány pouze Ag testy pro testování do termínu zahájení RT-PCR testů. Vzhledem k tomu, že se uzávěrka pro závazné oznámení přistoupení k RT-PCR neshoduje s předpokládanými uzávěrkami pro přípravu distribucí Ag testů, může dojít i k tomu, že některé školy obdrží Ag testy po přistoupení k RT-PCR testování. Pokud jsou škole distribuovány takové Ag testy či se škola přihlásila k RT-PCR testování i pro období, pro které již distribuce Ag testů proběhla, využije takto dodané Ag testy zejména pro testování dětí a žáků, kteří nebudou v den RT-PCR testování přítomni.

Možnost aktualizace údajů předaných v rámci mimořádného šetření COVID 5 – vyčíslení počtu testovaných dětí a žáků

V rámci mimořádného šetření COVID 5 v systému sběru dat MŠMT školy v říjnu 2021 uváděly počet dětí a žáků v základních školách a žáků v prezenční formě vzdělávání ve středních školách a konzervatořích, které je třeba testovat v rámci jednoho termínu screeningového testování.

Podle takto vyplněních údajů byla realizována distribuce Ag testů pro testování v listopadu 2021. Stejné údaje budou využity i pro přípravu distribuce Ag testů i pro období od 6. prosince 2021 dále.

Vzhledem k tomu, že se počet dětí a žáků, zejména s ohledem na pokračující očkování ve věkové kategorii od 12 let a častějšímu prodělání nemoci v posledních týdnech, v čase mohl změnit, bylo šetření COVID 5 v systému sběru dat zpřístupněno k možné aktualizaci dat týkajících se předpokládaného počtu dětí a žáků pro jeden termín testování (tlačítko „COVID 5“).

Pokud tedy ve vaší škole došlo oproti původně vykázaným údajům k významnější změně v počtu dětí a žáků, kteří mají být testováni, máte možnost provést úpravu hodnoty u otázky č. 2 v šetření COVID 5, a to nejpozději do čtvrtka 25. listopadu 2021 do 12 hodin tak, aby mohl být aktualizovaný údaj zohledněn pro další distribuci. MŠMT zdůrazňuje, že i nyní se uvádí pouze počty dětí a žáků, kteří se budou testovat, zaměstnanci škol se do počtu testovaných nepromítají.


Více informací


MŠMT, 23. 11. 2021

Odebírejte novinky o školství
a vzdělávání srozumitelně a včas
Zadejte váš e-mail a naše novinky a upozornění vám budou chodit přímo do e-mailu. Odběr novinek můžete kdykoliv později odhlásit.
Odesláním souhlasíte s našimi zásadami o zpracování osobních údajů.
cross Skip to content