Cookie Consent by Free Privacy Policy website

3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace

edu.cz > Národní plán obnovy v gesci MŠMT > Komponenty NPO v gesci MŠMT > 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace

V souladu se Strategií vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ (Strategie 2030+) se komponenta soustředí na proměnu obsahu, podporu digitální a informační gramotnosti a informatického myšlení. Dále na zlepšení úrovně vybavení školzaložení fondu mobilních digitálních zařízení, čímž přispěje k prevenci tzv. digitální propasti. V neposlední řadě cílí na podporu digitálních kompetencí pedagogů což je nutný předpoklad pro inovaci výuky a získání potřebných dovedností žáků.

Globálním cílem komponenty je přispět k rozvoji digitálního vzdělávání v souladu s vizí Strategie 2030+ a Akčním plánem pro digitální vzdělávání (DEAP).Konkrétní cíle komponenty

  1. Revidovat kurikulum, podpořit IT vzdělávání a smysluplné zapojování digitálních technologií do výuky
  2. Implementace revidovaného kurikula a rámce DigCompEdu
  3. Prevence digitální propasti a zvýšení úrovně digitalizace škol

Celková alokace finančních prostředků na komponentu

Celkový nárok z Národního plánu obnovy na Komponentu je 4 857 mil. Kč (bez DPH).

Celkové náklady na implementaci Komponenty se odhadují na 5 809 mil. Kč (s DPH).


Metodická podpora školám

S poskytnutím finančních prostředků školám připravilo ministerstvo i metodickou podporu, která je k dispozici na nových stránkách https://edu.cz/digitalizujeme. Na novém webu dále naleznou i rubriku týkající se správy ICT, která obsahuje inspirativní rozhovory s příklady dobré praxe a Příručku pro ředitele. To vše je doplněno o nový Standard konektivity a bezpečnosti škol a o edukační videa na téma bezpečné školní digitální infrastruktury.Kromě informací budou k dispozici i odborní konzultanti v terénu – Národní pedagogický institut ČR připravuje síť tzv. “IT guru”, kteří školám s celým procesem digitalizace a výběrem zařízení pomohou. Pro ředitele i pedagogy jsou připraveny vzdělávací kurzy k nové informatice, které NPI ČR nabízí prostřednictvím svých krajských center. Kurzy na podporu rozvoje digitální kompetence v jednotlivých oborech a kurzy pro gymnázia jsou v přípravě. Podrobně o podpoře NPI ČR na https://revize.edu.cz/.

Školy obdržely detailní informace, včetně vyčíslení finanční podpory, prostřednictvím datových schránek, viz také: https://www.edu.cz/informace-o-poskytnuti-financnich-prostredku-v-ramci-narodniho-planu-obnovy/.


Aktuality ke komponentě 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace

Prevence digitální propasti v praxi školy

Obdrželi jste finanční prostředky na prevenci digitální propasti? Jak s nimi dále naložit? Jak zřídit mobiliář pro zapůjčování mobilních digitálních zařízení? Kde se inspirovat? Zvýší se touto intervencí digitální kompetence žáků? To vše se dozvíte v článku s konkrétními tipy pro školy k finanční in…
Více

Skip to content