Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Ministerstvo školství státu Izrael realizuje Program Global K. T. R. (Knowledge – Team work- Relations), který je určen pedagogickým pracovníkům z různých zemí.


V rámci tohoto programu došlo k vytvoření platformy, která umožňuje pedagogickým pracovníkům sdílení zkušeností ze vzdělávacího procesu prostřednictvím online schůzek pedagogů z celého světa, jehož součástí jsou také prezentace expertů na dané téma.

Komunita si klade za cíl zlepšit práci pedagogů a připravit nové absolventy na pedagogickou činnost v dynamickém světě, který vyžaduje neustále osvojování a uplatňování nových dovedností (digitální gramotnost, znalostní management, formování osobní identity ve světě bez hranic, spolupráce).

Zájemci se mohou přihlásit přes online formulář na tomto odkaze.


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy chystá začátkem roku 2022 návštěvy fakult připravující budoucí učitele. Záměrem této návštěvy je seznámit všechny vzdělavatele budoucích učitelů s cíly reformy, jednotlivými kroky a vyslechnout si cenné náměty a připomínky ze strany akademiků. Věříme, že právě vzájemná spolupráce je klíčem k úspěšné implementaci reformy.Zástupci děkanů všech českých fakult připravujících učitele dnes spolu s ministrem školství Robertem Plagou podepsali Memorandum o podpoře reformy přípravy učitelů v ČR. Jeho cílem je proměna vzdělávání budoucích učitelů tak, aby byli lépe připraveni na práci s žáky a na podporu jejich učení.


Podpis memoranda je výsledkem několikaměsíčních jednání, během nichž děkani fakult, zástupci ministerstva a experti z oblasti vzdělávání připravovali konkrétnější podobu reformy. Ministerstvo školství se spolu s děkany fakult připravujících učitele zavázali ke konkrétním krokům v následujících třech letech, které mají pro přípravu učitelů vytvořit adekvátní podmínky, kterých fakulty skutečně využijí v souladu s cíli reformy. Ta se rozběhne již během letošního podzimu a má za cíl proměnit podobu praxí studentů učitelství, podpořit inovace jejich přípravy a rozvoj oborových didaktik.


Memorandum a jeho příloha:


Rádi bychom se s vámi touto formou podělili o novinky z právě probíhajících procesů týkajících se reformy pregraduálního vzdělávání učitelů. Přikládáme také několik inspirativních podnětů o přípravě učitelů ze zahraničí – konkrétně z Kanady a z Rakouska.

Práce participativní a pracovní skupiny

Setkání participativní skupiny 

Druhé setkání participativní skupiny s děkany pedagogických fakult, představiteli asociací děkanů filozofických a přírodovědeckých fakult a dalších významných představitelů vzdělávacích institucí v ČR proběhlo 13. dubna. Tým MŠMT reagoval na připomínky, které jsme od všech zúčastněných děkanů obdrželi, a představil posun v dosavadní činnosti pracovní skupiny.

Témata projednávaná během setkání:

 • Závaznost kompetenčního profilu absolventa pro všechny cesty učitelské přípravy
 • Kompetenční profil absolventa primárně jako auto-evaluační nástroj
 • Alternativy využití současných systémů sledování kvality absolventů
 • Kvalita praxí, kritéria kvalitní praxe a kompetenčním profil provázejícího učitele
 • Potenciální navyšování objemu praxí a financování praxí z prostředků regionálního školství
 • Identifikace funkcí, které mohou fakultní/klinické školy plnit a úvahy nad možnými modely realizace
 • Možnost zlepšovat nejdříve síť fakultních škol a až následně se věnovat klinickým školám
 • Návaznost reformy na novelu zákona o pedagogických pracovnících
 • Otázka pětiletého magisterského studia učitelství
 • Problematika uvádění učitelů do praxe
 • Rozsah DPS a jeho vyrovnání s navazujícím magisterským studiem
 • Rozdělení studia pedagogiky na Studium pedagogiky odborných předmětů a Studium pedagogiky učitelství 

Činnost pracovní skupiny

Expertní pracovní skupina se rozdělila na 4 menší podskupiny, které vždy vede jeden garant z týmu MŠMT a nyní se zabývají následujícími okruhy:

 1. Kompetenční profil absolventa a sledování kvality
 2. Kvalita praxí
 3. Podmínky pro profesní orientaci učitelské přípravy
 4. Klinické školy

Jaké kroky budou následovat?


Inspirativní myšlenky o přípravě učitelů ze zahraničí

V rámci získávání dalších zkušeností týkající se přípravy učitelů ze zahraničí jsme se online spojili s profesorkou Annou Kindler z Faculty of Education na University of British Columbia v kanadském Vancouveru. Zde jsme pro vás sepsali několik podnětných myšlenek, které by mohly inspirovat i naši praxi.

 • Učitelská komunita (tzv. cohort model) – studenti se stávají v rámci lokality/distriktu členy této učitelské komunity a začleňují se do ní již během jednotlivých praxí
 • Na praxe studentů dohlíží supervizoři (provádějící učitelé) a fakultní supervizoři. Supervizoři s praxí se přitom mohou stát fakultními supervizory a škola je po dobu 3 let uvolní na 60-80% úvazku pro fakultu, zbytek úvazku stále učí ve škole
 • Fakultními supervizory jsou ze třetiny aktivní supevizoři s praxí, z třetiny čerstvě penzionovaní učitelé a z třetiny vyučující z fakult
 • Fakulta vzdělávající učitele koordinuje praxe, komunikuje s partnerskými školami a učí předměty cílené na reflexi, didaktiku ve svém oboru
 • Učitelé z praxe mají na univerzitě rovnocenné postavení jako další akademici, je však klíčové pro to zajistit leadership, který vztah vzájemného respektu mezi akademiky a učiteli zajišťuje

Dále jsme se také propojili s profesorkou Gabriele Kulhanek-Wehlend z vídeňské Pädagogische Hochschule:

Praxe:

 • Studenti se praxe účastní již od prvního semestru, a to jeden fixní den v týdnu
 • Studenti učí vždy minimálně v tandemu
 • Studenti jsou na praxe rozděleni do skupinek po 15. Každou skupinu vždy vede jeden vyučující z fakulty a reflektuje jejich výuku v praxi (toto je neměnné během celého studia)
 • Každá praxe musí být realizována na jiném typu školy
 • Během magisterského studia studenti absolvují dvě praxe zaměřené na výzkum k diplomové práci, který se soustředí na rozvoj školy a zlepšení pedagogické praxe

Mentoři:

 • Mentoři musí mít alespoň 4 roky praxe a absolvovat mentorský kurz
 • Mentor může vést minimálně 4, maximálně 10 studentů za semestr

Praxisschulen („fakultní/klinické“ školy)

 • Jsou intenzivně propojeny s fakultou, musí mít minimálně 5 aktivních mentorů
 • Školy mají o tento statut zájem, protože je spojený s prestiží, rozvojem školy a s dalším vzděláváním pedagogů

Rádi byste se s námi propojili v souvislosti s připravenou reformou? Ozvěte se nám na pregradual@msmt.cz, rádi Vám odpovíme.

Odebírejte novinky o školství
a vzdělávání srozumitelně a včas
Zadejte váš e-mail a naše novinky a upozornění vám budou chodit přímo do e-mailu. Odběr novinek můžete kdykoliv později odhlásit.
Odesláním souhlasíte s našimi zásadami o zpracování osobních údajů.
Skip to content