Novela zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění, přináší převážně s účinností od 1. 9. 2023 množství podstatných změn. Ministerstvo školství proto připravilo materiál, který má za cíl měněná či nová ustanovení zdůraznit a vysvětlit zejména pro potřeby ředitelů škol.

Ministerstvo školství státu Izrael realizuje Program Global K. T. R. (Knowledge – Team work- Relations), který je určen pedagogickým pracovníkům z různých zemí.


V rámci tohoto programu došlo k vytvoření platformy, která umožňuje pedagogickým pracovníkům sdílení zkušeností ze vzdělávacího procesu prostřednictvím online schůzek pedagogů z celého světa, jehož součástí jsou také prezentace expertů na dané téma.

Komunita si klade za cíl zlepšit práci pedagogů a připravit nové absolventy na pedagogickou činnost v dynamickém světě, který vyžaduje neustále osvojování a uplatňování nových dovedností (digitální gramotnost, znalostní management, formování osobní identity ve světě bez hranic, spolupráce).

Zájemci se mohou přihlásit přes online formulář na tomto odkaze.


Ministerstvo školství státu Izrael realizuje Program Global K. T. R. (Knowledge – Team work- Relations), který je určen pedagogickým pracovníkům z různých zemí.


V rámci tohoto programu došlo k vytvoření platformy, která umožňuje pedagogickým pracovníkům sdílení zkušeností ze vzdělávacího procesu prostřednictvím online schůzek pedagogů z celého světa, jehož součástí jsou také prezentace expertů na dané téma.

Komunita si klade za cíl zlepšit práci pedagogů a připravit nové absolventy na pedagogickou činnost v dynamickém světě, který vyžaduje neustále osvojování a uplatňování nových dovedností (digitální gramotnost, znalostní management, formování osobní identity ve světě bez hranic, spolupráce).

Zájemci se mohou přihlásit přes online formulář na tomto odkaze.


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy chystá začátkem roku 2022 návštěvy fakult připravující budoucí učitele. Záměrem této návštěvy je seznámit všechny vzdělavatele budoucích učitelů s cíly reformy, jednotlivými kroky a vyslechnout si cenné náměty a připomínky ze strany akademiků. Věříme, že právě vzájemná spolupráce je klíčem k úspěšné implementaci reformy.Zástupci děkanů všech českých fakult připravujících učitele dnes spolu s ministrem školství Robertem Plagou podepsali Memorandum o podpoře reformy přípravy učitelů v ČR. Jeho cílem je proměna vzdělávání budoucích učitelů tak, aby byli lépe připraveni na práci s žáky a na podporu jejich učení.


Podpis memoranda je výsledkem několikaměsíčních jednání, během nichž děkani fakult, zástupci ministerstva a experti z oblasti vzdělávání připravovali konkrétnější podobu reformy. Ministerstvo školství se spolu s děkany fakult připravujících učitele zavázali ke konkrétním krokům v následujících třech letech, které mají pro přípravu učitelů vytvořit adekvátní podmínky, kterých fakulty skutečně využijí v souladu s cíli reformy. Ta se rozběhne již během letošního podzimu a má za cíl proměnit podobu praxí studentů učitelství, podpořit inovace jejich přípravy a rozvoj oborových didaktik.


Memorandum a jeho příloha:


Rádi bychom se s vámi touto formou podělili o novinky z právě probíhajících procesů týkajících se reformy pregraduálního vzdělávání učitelů. Přikládáme také několik inspirativních podnětů o přípravě učitelů ze zahraničí – konkrétně z Kanady a z Rakouska.

Práce participativní a pracovní skupiny

Setkání participativní skupiny 

Druhé setkání participativní skupiny s děkany pedagogických fakult, představiteli asociací děkanů filozofických a přírodovědeckých fakult a dalších významných představitelů vzdělávacích institucí v ČR proběhlo 13. dubna. Tým MŠMT reagoval na připomínky, které jsme od všech zúčastněných děkanů obdrželi, a představil posun v dosavadní činnosti pracovní skupiny.

Témata projednávaná během setkání:

 • Závaznost kompetenčního profilu absolventa pro všechny cesty učitelské přípravy
 • Kompetenční profil absolventa primárně jako auto-evaluační nástroj
 • Alternativy využití současných systémů sledování kvality absolventů
 • Kvalita praxí, kritéria kvalitní praxe a kompetenčním profil provázejícího učitele
 • Potenciální navyšování objemu praxí a financování praxí z prostředků regionálního školství
 • Identifikace funkcí, které mohou fakultní/klinické školy plnit a úvahy nad možnými modely realizace
 • Možnost zlepšovat nejdříve síť fakultních škol a až následně se věnovat klinickým školám
 • Návaznost reformy na novelu zákona o pedagogických pracovnících
 • Otázka pětiletého magisterského studia učitelství
 • Problematika uvádění učitelů do praxe
 • Rozsah DPS a jeho vyrovnání s navazujícím magisterským studiem
 • Rozdělení studia pedagogiky na Studium pedagogiky odborných předmětů a Studium pedagogiky učitelství 

Činnost pracovní skupiny

Expertní pracovní skupina se rozdělila na 4 menší podskupiny, které vždy vede jeden garant z týmu MŠMT a nyní se zabývají následujícími okruhy:

 1. Kompetenční profil absolventa a sledování kvality
 2. Kvalita praxí
 3. Podmínky pro profesní orientaci učitelské přípravy
 4. Klinické školy

Jaké kroky budou následovat?


Inspirativní myšlenky o přípravě učitelů ze zahraničí

V rámci získávání dalších zkušeností týkající se přípravy učitelů ze zahraničí jsme se online spojili s profesorkou Annou Kindler z Faculty of Education na University of British Columbia v kanadském Vancouveru. Zde jsme pro vás sepsali několik podnětných myšlenek, které by mohly inspirovat i naši praxi.

 • Učitelská komunita (tzv. cohort model) – studenti se stávají v rámci lokality/distriktu členy této učitelské komunity a začleňují se do ní již během jednotlivých praxí
 • Na praxe studentů dohlíží supervizoři (provádějící učitelé) a fakultní supervizoři. Supervizoři s praxí se přitom mohou stát fakultními supervizory a škola je po dobu 3 let uvolní na 60-80% úvazku pro fakultu, zbytek úvazku stále učí ve škole
 • Fakultními supervizory jsou ze třetiny aktivní supevizoři s praxí, z třetiny čerstvě penzionovaní učitelé a z třetiny vyučující z fakult
 • Fakulta vzdělávající učitele koordinuje praxe, komunikuje s partnerskými školami a učí předměty cílené na reflexi, didaktiku ve svém oboru
 • Učitelé z praxe mají na univerzitě rovnocenné postavení jako další akademici, je však klíčové pro to zajistit leadership, který vztah vzájemného respektu mezi akademiky a učiteli zajišťuje

Dále jsme se také propojili s profesorkou Gabriele Kulhanek-Wehlend z vídeňské Pädagogische Hochschule:

Praxe:

 • Studenti se praxe účastní již od prvního semestru, a to jeden fixní den v týdnu
 • Studenti učí vždy minimálně v tandemu
 • Studenti jsou na praxe rozděleni do skupinek po 15. Každou skupinu vždy vede jeden vyučující z fakulty a reflektuje jejich výuku v praxi (toto je neměnné během celého studia)
 • Každá praxe musí být realizována na jiném typu školy
 • Během magisterského studia studenti absolvují dvě praxe zaměřené na výzkum k diplomové práci, který se soustředí na rozvoj školy a zlepšení pedagogické praxe

Mentoři:

 • Mentoři musí mít alespoň 4 roky praxe a absolvovat mentorský kurz
 • Mentor může vést minimálně 4, maximálně 10 studentů za semestr

Praxisschulen („fakultní/klinické“ školy)

 • Jsou intenzivně propojeny s fakultou, musí mít minimálně 5 aktivních mentorů
 • Školy mají o tento statut zájem, protože je spojený s prestiží, rozvojem školy a s dalším vzděláváním pedagogů

Rádi byste se s námi propojili v souvislosti s připravenou reformou? Ozvěte se nám na pregradual@msmt.cz, rádi Vám odpovíme.

Odebírejte novinky o školství
a vzdělávání srozumitelně a včas
Zadejte váš e-mail a naše novinky a upozornění vám budou chodit přímo do e-mailu. Odběr novinek můžete kdykoliv později odhlásit.
Odesláním souhlasíte s našimi zásadami o zpracování osobních údajů.
cross Skip to content