Informace MŠMT pro školy a školská zařízení účinností od 31. 1. a 15. 2. 2022

Následující informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy shrnuje změny schválené vládou 26. 1. 2022, tj. zavedení povinného testování studentů denní formy VOŠ a jejích zaměstnanců, zavedení výjimky z povinného testování ve školách i firmách obecně a obecné zkrácení platnosti očkovacích certifikátů.Vládou schválené změny dne 26. 1. 2022

 • Změna mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k testování zaměstnanců a dalších osob, s účinností od 31. 1. 2022 (ZDE),
 • Změna mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ke screeningovému testování ve školách, s účinností od 31. 1. 2022 (ZDE),
 • Změna mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví týkající se zkrácení platnosti očkovacích certifikátů, s účinností od 15. 2. 2022 (ZDE).

.


Povinné testování studentů denní formy VOŠ potvrzeno vládou ČR

S účinností od 31. 1. 2022 se zavádí povinné testování studentů denní formy vzdělávání vyšších odborných škol a dochází ke změně režimu testování zaměstnanců těchto škol[1]. Testování probíhá ve stejném režimu jako testování dětí a žáků a zaměstnanců základních a středních škol a konzervatoří. Veškeré informace týkající se testování naleznete v Aktualizovaném manuálu ke screeningovému testování dětí a žáků ve školách a školských zařízeních (doplněny aktuální informace platné od 31. 1. 2022).


[1] Potvrzujeme tak předběžnou informaci zaslanou vyšším odborným školách do datových schránek dne 25. ledna 2022.


Výjimka z povinného testování ve školách a zaměstnanců obecně

S účinností od 31. 1. 2022 bude platit výjimka z povinného testování ve školách a z povinného testování zaměstnanců obecně pro osoby, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u nich doba nařízené izolace a od pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, na jehož základě byla nařízena izolace, neuplynulo více než 30 dnů.

 • Tato výjimka dopadá pouze na osoby, které se testují jak podle mimořádného opatření k testování ve školách (děti, žáci, studenti, zaměstnanci ZŠ, SŠ, KON, nově VOŠ apod.), tak i na osoby, které se testují podle mimořádného opatření k testování zaměstnanců,
 • platí tedy ochranná lhůta 30 dnů od pozitivního výsledku PCR testu; po tuto dobu tedy nejsou osoby povinny podrobovat se testování na školách či pracovištích,
  • pro prokázání této skutečnosti je tedy nezbytné disponovat potvrzením o pozitivním PCR testu včetně data jeho podstoupení,
 • tato změna se nedotýká situací, ve kterých je nutné doložit O(T)N jako podmínku pro vstup osob do vnitřních a venkovních prostor a pro účast na činnostech upravených mimořádným opatřením k maloobchodu a službám
  • zde nadále platí, že podmínky splňuje i osoba, která prodělala onemocnění covid-19 v posledních 180 dnech a prokáže tuto skutečnost příslušným certifikátem.

MŠMT požádalo dodavatele školních informačních systémů Bakaláři, Škola on-line, Edupage, Edookit a AMOS, aby tuto změnu ve svých systémech zohlednili a umožnili školám zadávat datum posledního laboratorně potvrzeného pozitivního PCR testu přímo do systému, aby bylo možné automaticky sledovat ochrannou lhůtu a její vypršení.


Komu nebude nařízena karanténa

Dále informujeme, že od 31. 1. 2022 osobám, které:

 • nevykazují klinické příznaky onemocnění covid-19, prodělaly onemocnění covid-19 potvrzené laboratorně metodou RT-PCR,
 • uplynula u nich izolace nařízená v souvislosti s proděláním onemocnění covid-19
 • a od prvního pozitivního výsledku RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 30 dní, přičemž tato lhůta počíná běžet dnem následujícím po dni provedení tohoto testu,

nebude v tuto ochrannou lhůtu nařízena karanténa v případě, že budou v rizikovém kontaktu s nakaženým. Uvedené se bude vztahovat jak na zaměstnance škol a školských zařízení, tak děti, žáky a studenty.


Zkrácení platnosti očkovacích certifikátů

Obecně se také zkracuje platnost očkovacích certifikátů tak, že od 15. 2. 2022 je platný pouze ten očkovací certifikát, u kterého od dokončení očkovacího schématu uplynulo nejméně 14 dní a v případě osoby, která dovršila 18 let věku, zároveň nejvýše 270 dní nebo byla očkována posilovací dávkou:

 • zkrácení platnosti očkovacích certifikátů se tedy plošně týká všech osob, které dovršily 18 let,
 • doba platnosti certifikátu se zkracuje na nejvýše 270 dnů od dokončeného očkovacího schématu (2. dávka u dvoudávkových vakcín, 1. dávka u jednodávkových vakcín),
 • osobě, která má posilovací dávku, se doba platnosti očkovacího certifikátu nezkracuje,
 • pokud osobě uplynula doba platnosti očkovacího certifikátu (tj. 270 dnů od dokončeného očkování) a nemá posilovací dávku, hledí se na ní, jako by nebyla očkovaná, což má důsledky především pro
  • výjimku z nošení ochranného prostředku pro očkované pedagogické pracovníky,
  • účast na činnostech a službách upravených mimořádným opatřením k maloobchodu a službám (vstup na vlek, do ubytovacích zařízení apod.),
  • právo na 5 PCR testů v měsíci, které jsou hrazeny ze zdravotního pojištění.

Další odkazy a informaceMŠMT, 27. 1. 2022

Odebírejte novinky o školství
a vzdělávání srozumitelně a včas
Zadejte váš e-mail a naše novinky a upozornění vám budou chodit přímo do e-mailu. Odběr novinek můžete kdykoliv později odhlásit.
Odesláním souhlasíte s našimi zásadami o zpracování osobních údajů.
cross
Skip to content