RVP PV - Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

RVP – Rámcové vzdělávací programy

Platný rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Text RVP PV => Účinný od 1. 9. 2021

Úpravy se týkají začlenění nové části k poskytování jazykové podpory dětem s nedostatečnou znalostí českého jazyka (nová podkapitola 8.4).

Změna v RVP PV byla provedena v návaznosti na vyhlášku č. 271/2021 Sb., která je platná od 14. července 2021 a kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání. Novelizace se týká poskytování jazykové přípravy v předškolním vzdělávání. Změny RVP PV vychází podrobně z Opatření ministra ze dne 24. srpna 2021.

Případné úpravy ve školních vzdělávacích programech, ve znění tohoto opatření, provedou ideálně mateřské školy nejpozději ke dni 1. září 2021. Vyjednávání o konečné podobě této novely trvalo déle, než jsme původně předpokládali, zejména s ohledem na zajištění dodatečných finančních zdrojů, které jsou se zabezpečením fungování nového systému jazykové podpory spojeny. Uvědomujeme si, že z objektivních důvodu je zřejmé, že nemusí být možné ŠVP upravit k 1. září. Doporučujeme však k úpravě ŠVP přistoupit do nejdříve, přičemž lze plně využít přímo text RVP PV.

Přílohy:

  • Text RVP PV (platný rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání)
  • Opatření ministra, kterým byl RVP PV dne 24. srpna 2021 inovován.

Archiv rámcových vzdělávacích programů pro předškolní vzdělávání do r. 2021

Klikni pro otevření archivu RVP PV
RVP pro předškolní vzdělávání účinný od 1. 1. 2018
Úpravy se týkají kapitoly 7.6 Personální a pedagogické zajištění a kapitoly 12 Zásady pro zpracování školního vzdělávacího programu, blíže v Opatření ministra ze dne 22. prosince 2017. Případné úpravy ve školních vzdělávacích programech, ve znění tohoto opatření, provedou školy nejpozději do 31. srpna 2018.
RVP pro předškolní vzdělávání účinný od 1. 2. 2017

Upravený RVP PV zohledňuje v nové kapitole 10 vzdělávání dětí od dvou do tří let věku v mateřské škole včetně podmínek pro jejich vzdělávání. K dílčím doplněním nebo úpravám původního znění došlo v kapitole 1.1, 4, 7.6 a 12.

Školy poskytující předškolní vzdělávání uvedou své školní vzdělávací programy do souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání nejpozději do 1. září 2017.


RVP pro předškolní vzdělávání účinný od 1. 9. 2016

Změny byly provedeny v souvislosti s novelou ŠZ Č. 82/2015 Sb.

Metodická pomoc učitelům

Vedle konkretizovaných očekávaných výstupů vznikala v průběhu implementace kurikulární reformy řada metodických materiálů na pomoc ředitelům a učitelům mateřských škol.

Výzkumný ústav pedagogický v Praze (dnes Národní pedagogický institut) vytvořil metodické materiály:

UPOZORNĚNÍ: VÝŠE UVEDENÉ METODICKÉ MATERIÁLY NEJSOU UPRAVENY DLE SOUČASNÉ PLATNÉ LEGISLATIVY, ALE JEJICH OBSAH SE NEMĚNÍ A LZE JE NADÁLE VYUŽÍVAT.


Odebírejte novinky o školství
a vzdělávání srozumitelně a včas
Zadejte váš e-mail a naše novinky a upozornění vám budou chodit přímo do e-mailu. Odběr novinek můžete kdykoliv později odhlásit.
Odesláním souhlasíte s našimi zásadami o zpracování osobních údajů.
cross Skip to content