Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Štítek: Konflikt na Ukrajině

edu.cz >

close up photo of a stethoscope

Zdravotní způsobilost na zotavovací akce pro ukrajinské děti

24. 5. 2022

Vyjádření ministerstva zdravotnictví „Zdravotní způsobilost dítěte pro účast na škole v přírodě na dobu delší než 5 dnů nebo zotavovací akci posuzuje a posudek vydává registrující poskytovatel zdravotních služeb v oboru praktické lékařství pro děti a dorost. Nemá-li dítě registrujícího poskytovatele, vydává posudek poskytovatel v oboru praktické lékařství pro děti a dorost. Posudek tak vždy více

hugging unrecognizable group of people in spacious arena

Metodiky k hodnocení žáků a studentů dle zákona Lex Ukrajina ve školním roce 2021/2022

16. 5. 2022

Tři metodiky k hodnocení žáků a studentů dle zákona Lex Ukrajina Kontext Všechny typy škol postupně přijímají ukrajinské žáky a studenty ke studiu a jejich integraci na český vzdělávací systém v souladu se zákonem č. 67/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny, vyvolaným invazí vojsk Ruské federace (dále jen „Lex více

Metodika k hodnocení studentů ve vyšších odborných školách dle zákona Lex Ukrajina ve školním roce 2021/2022

16. 5. 2022

Základní informace Toto metodické doporučení je určeno pro hodnocení osob, kterým byla v České republice poskytnuta dočasná ochrana podle zákona č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaných invazí vojsk Ruské federace.  Jedná se o osoby: kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se více

Metodika k hodnocení žáků ve středních školách a konzervatořích dle zákona Lex Ukrajina ve školním roce 2021/2022

16. 5. 2022

Základní informace Toto metodické doporučení je určeno pro hodnocení osob, kterým byla v České republice poskytnuta dočasná ochrana podle zákona č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaných invazí vojsk Ruské federace.  Jedná se o osoby: kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se více

Metodika k hodnocení žáků v základních školách dle zákona Lex Ukrajina ve školním roce 2021/2022

16. 5. 2022

Základní informace Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo pro základní školy metodické doporučení k hodnocení žáků-cizinců, kteří nastoupili v průběhu školního roku 2021/22 do škol v souvislosti s migrací do České republiky. Cílem metodického doporučení je pomoci školám v tom, jak přistupovat k průběžnému hodnocení a k hodnocení na vysvědčení ve 2. pololetí školního roku 2021/22. Toto metodické doporučení je určeno více

crop doctor showing pills to patient in clinic

Doporučení pro ŠPZ k přístupu k ukrajinským dětem

13. 5. 2022

Několik informací pro ŠPZ Vzhledem k narůstajícímu počtu dotazů zasíláme upřesňující doporučení k přístupu k ukrajinským dětem, které na území České republiky pobývají za základě migrace způsobené válečným konfliktem, především k případným odkladům povinné školní docházky (OŠD). Školská poradenská zařízení (ŠPZ) při posouzení školní zralosti a vydání doporučení k OŠD postupují standardně jako u dětí více

a woman teaching a girl while holding a musical notes

Vyhlášené výzvy MŠMT na podporu Adaptačních skupin a Jazykových kurzů pro děti cizince migrující z Ukrajiny 2022 (aktualizováno 13. 5. 2022)

13. 5. 2022

Výzva Jazykové kurzy pro děti cizince migrující z Ukrajiny 2022 Výzva Jazykové kurzy pro děti cizince migrující z Ukrajiny 2022 bude zaměřena na podporu intenzivních jazykových kurzů pro děti ve věku 14 až 18 let migrující z Ukrajiny. Účelem výzvy bude zejména zvýšit jazykové dovednosti v českém jazyce a eliminovat předčasné odchody ze vzdělávání z více

Metodika pro MŠ a ZŠ pro konání tzv. zvláštního zápisu

8. 5. 2022

Základní informace Text je logicky členěn na tři různé druhy obsahu dle barev: Zvláštní zápis podle legislativy Prostup pro MŠ pro konání tzv. zláštního zápisu Vyhlášení zvláštního zápisu Kritéria zápisu Příprava zápisu Omezení zápisu Zápis samotný Podání žádosti Průběh zápisu Vyhodnocení zápisu Po zápisu VZOR: Oznámení o konání zvláštního zápisu do předškolního vzdělávání ve školním více

Chcete nebo potřebujete jako škola využít nabídek pomoci z platformy pomahejukrajine.cz?

25. 4. 2022

1. Registrace na platformu Zaregistrujte se prostřednictvím formuláře, který naleznete na webové stránce pomahejukrajine.cz. 2. vyplnění požadovaných údajů Vyplňte všechny požadované údaje ve formuláři. 3. Následuje ověření Po jednoduchém ověření budete přiřazeni do seznamu pomáhajících organizací a dostanete tak plný přístup a možnost reagovat na všechny nabídky pomoci. 4. Finální informace o úspěšné registraci Po odeslání více

Postup při zajištění financování nárůstu počtu dětí a žáků cizinců v MŠ a ZŠ

20. 4. 2022

Základní informace S ohledem na právní úpravu vyplývající ze školského zákona (v návaznosti na mezinárodněprávní závazky České republiky) mají ukrajinské děti, kterým je poskytnuta dočasná ochrana, právo na vzdělávání za obdobných podmínek jako občané České republiky.Je tedy nezbytné i pro účely financování činnosti škol ze státního rozpočtu pohlížet na ukrajinské děti, které jsou přijaty do českých více

pensive male teen on gray background

Aktuálně pro cizince k přijímacímu řízení na střední školy

11. 4. 2022

Další kola přijímacího řízení Redukované hodnocení u uchazečů cizinců Ústní pohovor při prominutí zkoušky z českého jazyka Podpora výuky češtiny pro děti z Ukrajiny Více informací naleznete ve FAQ k tématu Ukrajina https://www.edu.cz/ukrajina/faq-ukrajina/.

photo of a boy listening in headphones

Český rozhlas nabízí užitečný audio obsah pro ukrajinské děti

8. 4. 2022

Rádio Junior také nově zařazuje do vysílání oceňovanou ukrajinskou pohádku s názvem Válka, která změnila Rondo. Příběh se odehrává v kvetoucím Rondu, v němž žijí křehká stvoření vyrobená ze skla, papíru a nafukovacích balónků do chvíle, kdy město navštíví Válka. Pohádka namluvená hercem Janem Cinou dětem vysvětluje, co je to válka. Dostupná bude i v ukrajinštině na speciální podstránce více

kids writing on a whiteboard

Správní řízení krok za krokem –⁠ zápis k předškolnímu vzdělávání

5. 4. 2022

Úvodní informace Tento materiál je určen vedoucím pracovníkům tzv. veřejných mateřských škol[1] a uvádí přehled nutnýchi doporučených kroků při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání, včetně postupu ve správním řízení. [1] O tzv. veřejné škole se mluví, je-li zřizovatelem právnické osoby vykonávající činnost školy stát, kraj, obec nebo dobrovolný svazek obcí. Spádovost se týká pouze škol více

Přijímací řízení na střední školy v oborech s maturitou včetně zkoušky z matematiky

4. 4. 2022

Co se v letácích dozvíte? Leták: Základní informace o přijímací zkoušce na střední školy v oborech s maturitní zkouškou Jak a v jakých termínech podat přihlášku? Model státní přijímací zkoušky Leták: Jak bude státní přijímací zkouška z matematiky probíhat? Metodické materiály ke stažení Leták: Základní informace o přijímací zkoušce na střední školy v oborech s více

Šablony na podporu adaptačních aktivit

31. 3. 2022

Co se dozvíte v přiloženém materiálu? Více podrobností o obou připravovaných výzvách: zaměření výzev oprávnění žadatelé výstupy jednotkové náklady specifické podmínky dokladování výstupů Co bude podpořeno z výzvy „Jazykové kurzy pro děti cizince migrující z Ukrajiny 2022“? Co bude podpořeno z výzvy „Adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukrajiny 2022“? Aktivita A – Volnočasové více

Žádost o zápis změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení v souvislosti se vzděláváním dětí/žáků z Ukrajiny

31. 3. 2022

Jak požádat o navýšení kapacit v pěti krocích Vyplňte interaktivní formulář (ředitel nebo jím pověřený pracovník) (ZDE). Vygenerujte samotnou žádost ve formátu PDF (viz tlačítko na konci formuláře). Pokud je zřízena rada obce, musí žádost o navýšení schválit usnesením rada obce. V opačném případě stačí připojit rozhodnutí starosty, ve kterém je ovšem potřeba uvést, že více

group of people standing indoors

Informace k možnostem zaměstnávání ukrajinských občanů na pozici pedagogického pracovníka

28. 3. 2022

Co se dozvíte v přiloženém materiálu? Jak prokázat svéprávnost? Jak získat odbornou kvalifikaci? Možnost zaměstnávání nekvalifikovaných pracovníků. Jak prokázat bezúhonnost? Jak prokázat zdravotní způsobilost? Jak prokázat znalost českého jazyka? Metodická doporučení k vybraným pracovněprávním otázkám ve vztahu ke stanovení platového tarifu Praxe  Metodický materiál ke stažení

classroom chair and desk

Dotazník k válečnému konfliktu na Ukrajině – kapacity mateřských a základních škol

28. 3. 2022

Co je cílem šetření? aktuální stav přijímání dětí/žáků z Ukrajiny ke vzdělávání   aktuálně volné skutečné kapacity ve školách  možnosti navýšení kapacit škol od září 2022.  Toto šetření považujeme za zásadní pro strategické plánování dalšího postupu v oblasti poskytování vzdělávání pro děti a žáky prchající z Ukrajiny v okamžitém (jaro 2022) i střednědobém horizontu (školní rok 2022/2023).  Metodická podpora více

logo České školní inspekce

ČŠI se zaměří na metodickou podporu škol při integraci a vzdělávání ukrajinských dětí a žáků

25. 3. 2022

Více o metodických aktivitách ČŠI Česká školní inspekce bude provádět metodicky orientované návštěvy škol s vyšším počtem ukrajinských dětí a v dohodě se školou pomůže na místě řešit témata, která budou v danou chvíli pro danou školu relevantní. Školy se však mohou o podporu přihlásit i samostatně prostřednictvím InspIS HELPDESK. Pro úspěšnou integraci je zcela více

Základní informace pro srovnání českého a ukrajinského vzdělávacího systému

23. 3. 2022

Základní informace Ukrajina v současné době prochází rozsáhlou školskou reformou pod názvem „Nová ukrajinská škola“, která byla zahájena v roce 2018 a která zahrnuje přechod z povinné 11leté školní docházky na 12letou povinnou školní docházku. Žáci, kteří vstoupili do vzdělávání před rokem 2018, mají 11letou povinnou školní docházku a žáci, kteří vstoupili v roce 2018 a následujících letech, již více

Ukrajinské zdroje k distančnímu vzdělávání

23. 3. 2022

Přehled ukrajinských zdrojů k distančnímu vzdělávání Od 14. března byla ve většině regionů Ukrajiny obnovena školní docházka ve formě distančního vzdělávání. Ukrajinští studenti v zemi i mimo ni mají přístup k online vzdělávacím materiálům v ukrajinštině. Hlavní ukrajinskou platformou pro distanční vzdělávání je: Celoukrajinská škola online  https://lms.e-school.net.ua/ Je dostupná rovněž ve formě mobilní aplikace. Nabízí více

Metodické komentáře k zákonu Lex Ukrajina pro oblast regionálního školství

21. 3. 2022

Úvodní informace Text je logicky členěn v obsahu na jednotlivé § právní úpravy Lex Ukrajina, ke kterým pak přiléhají komentáře dle cílové skupiny pro: všechny druhy škol a školských zařízení (Pro všechny) mateřské školy (MŠ) základní školy (ZŠ) mateřské a základní školy (MŠ+ZŠ) mateřské a základní školy, střední školy a konzervatoře (MŠ+ZŠ+SŠ) střední školy a více

Metodická informace pro školská poradenská zařízení

21. 3. 2022

Základní informace pro ŠPZ Pro nejbližší vzdělávací období po nástupu do vzdělávání doporučujeme zajistit jejich postupnou adaptaci na české prostředí těmito dostupnými nástroji: systém jazykové přípravy češtiny jako cizího jazyka podle § 1e vyhlášky č. 14/2005 Sb. a § 10 až 11b vyhlášky č. 48/2005 Sb. a v blízké době také podpora pro žáky střední školy, obecně více

person holding paper in left hand and pen on right hand sitting beside desk

Dvojjazyčné vzory při přijímání do MŠ a ZŠ

21. 3. 2022

Další podrobnosti pro ředitele škol Vzhledem k tomu, že seznam přijatých dětí i rozhodnutí o nepřijetí se vyhotovují v českém jazyce, je v současné situace vhodné, aby ředitel zároveň zaslal ukrajinským zákonným zástupců sdělení o přijetí/nepřijetí v česko-ukrajinské verzi podle níže uvedeného vzoru. Školský zákon výslovně neupravuje situaci, kdy se do školy hlásí žák cizinec. V tomto případě více

Jak na organizaci adaptačních skupin

21. 3. 2022

Co je to „adaptační skupina“? Adaptační skupina je volnočasová organizovaná skupina pro děti ukrajinských uprchlíků, která má pomoci dětem uvyknout si na novou zemi a nové prostředí a usnadnit jim následný nástup do mateřské, základní nebo střední školy. Pokud je to možné, skupiny by měly být sestavovány s ohledem na věk a potřeby dětí. Forma adaptační více

Doporučení při ubytovávání uprchlíků ve školních budovách

20. 3. 2022

Co musí zřizovatel ve spolupráci se školou v takovém zařídit nejdříve? komunikovat s krizovým štábem obce/kraje a HZS, které má na starosti ochranu obyvatelstva před samotným příchodem uprchlíků zkontrolovat vhodnost prostor z pohledu požární ochrany a prevence rizik a případné nedostatky odstranit označit vnitřní prostory místa nouzového ubytování, např.: místo příjmu evakuovaných, WC, umývárny, jídelna, kuchyně, ložnice, společenská více

Podpůrné intervence pro děti z Ukrajiny v Praze a Mladé Boleslavi

17. 3. 2022

Pro koho je vhodná individuální péče? Neplánovaný odchod z původního domova, často spojený s traumatizujícími zážitky, adaptacena nové prostředí, včetně zahájení docházky do českých škol, v nichž je zpočátku častá komunikační bariéra, to vše klade na psychiku mnohých dětí velké nároky. Právě pro ty děti, které se velmi obtížně s nastalou situací vyrovnávají, je určena více

Výjimka pro využívání odborných učeben

16. 3. 2022

Základní informace Vzhledem k očekávanému náporu na kapacity škol v souvislosti s příchodem uprchlíků z Ukrajiny MŠMT požádalo MMR o výjimku z pravidel dotačního programu IROP. Odborné učebny financované z tohoto programu totiž po dobu udržitelnosti projektu standardně není možné využívat jako učebny kmenové a nelze je započítávat do kapacity školy, i když by na mnoha místech pro vzdělávání i mimo více

Zdravotní péče pro uprchlíky z Ukrajiny

15. 3. 2022

Základní informace Ministerstvo zdravotnictví a Česká vakcinologická společnost ČLS JEP vydaly dne 28. 3. 2022 nový Doporučený postup k poskytování zdravotních služeb uprchlíkům z Ukrajiny a nové Doporučení k očkování. Kontakt S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny je k dispozici infolinka Ministerstva zdravotnictví: 226 201 221 (volba č. 8.). Doporučení Ministerstva zdravotnictví k poskytování zdravotní péče více

Doporučení při umisťování ukrajinských dětí bez doprovodu do školských zařízení

10. 3. 2022

Informace MŠMT: Informace týkající se nezletilých cizinců bez doprovodu přicházejících z Ukrajiny v zařízeních pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a preventivně výchovné péče. Metodická informace MPSV: Opatření na ochranu dětí v souvislosti s válečným konfliktem na území Ukrajiny Metodická informace MPSV_-_Zajištění ochrany nezletilým dětem bez doprovodu přicházejícím z UkrajinyStáhnout

Zajištění ochrany a bezpečnosti zaměstnanců a dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízení související s ochranou obyvatelstva

8. 3. 2022

K zajištění ochrany a bezpečnosti zaměstnanců a dětí ve školách a školských zařízeních se vztahují stejná opatření, která se uplatňují obecně k ochraně obyvatelstva. Při plánování opatření jako je např. evakuace, ukrytí a nouzové přežití je přihlíženo na různá specifika skupin obyvatelstva, jako je např. snížená schopnost pohybu,  orientace u malých dětí. Obyvatelstvo (tedy i žáci více

Online debata expertů ke konfliktu na Ukrajině pro ZŠ a SŠ

4. 3. 2022

Termín a čas debaty Online debata se uskuteční v pondělí 7. března 2022 od 9:45 – 12:00. Diskuse se zúčastní Petr Gazdík, ministr školství, mládeže a tělovýchovy Petr Kolář, bývalý velvyslanec v USA a Rusku Otakar Foltýn, odborník v oblasti bezpečnosti a mezinárodního práva Michael Romancov, politický geograf soustředící se na Rusko a Ukrajinu Bob Kartous, odborník na téma dezinformace více

MŠMT připravilo informační a metodickou podporu škol v návaznosti na aktuální dění na Ukrajině

3. 3. 2022

Slovo ministra školství, mládeže a tělovýchovy Petra Gazdíka Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, dovoluji si Vás informovat, že v návaznosti na aktuální dění na Ukrajině a příchod ukrajinských občanů do ČR pro Vás Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo informační a metodickou podporu. Situace se vyvíjí každým dnem a my všichni budeme muset flexibilně více

Vzdělávání ukrajinských dětí v ČR

2. 3. 2022

Úvod Tento informační materiál Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy je určený pro mateřské, základní, střední a vyšší odborné školy a jejich zřizovatele. Reagujeme na dramatické události předchozích dnů na Ukrajině a příchod občanů Ukrajiny do ČR. V dokumentu naleznou školy odpovědi na základní otázky a informace související se vzděláváním ukrajinských dětí v ČR. Jak na jazykové bariéry? více

Příručka pro školy v době katastrofické události

2. 3. 2022

Úvod Aktuální dění na Ukrajině se nějakým způsobem dotýká nás všech, dospělých i dětí. Stejně jako dospělí i děti potřebují informace. Shánějí je na sociálních sítích, z rozhovorů dospělých a domau televize. Jako učitelé však máme zodpovědnost být pro ně vzorem, jak s informacemi zacházeta jak k nim zaujímat postoje. Je třeba počítat s názorovými nebo fyzickými více

Ministr Gazdík: proti nepřátelství ve školách -> doporučení pro práci se školními kolektivy ve vztahu k ruské agresi vůči Ukrajině

25. 2. 2022

„Agresivní napadení Ukrajiny ruskou armádou nenechalo chladným prakticky žádného občana České republiky a je jasné, že tento neomluvitelný akt agrese ovlivní více či méně život každého z nás. Válka přináší zlo, mrtvé, zraněné, škody na duších i majetku, a to ruku v ruce s nenávistí, nepřátelstvím a destrukcí mezilidských vztahů. Chtěl bych Vás všechny tímto naléhavě požádat, abyste více

Skip to content