Sociální intervence v praxi: Zkušenosti ze školy

První ze série diskusních setkání, která se konají v rámci projektu Podpora rovných příležitostí (PROP), sleduje linii sociální intervence, resp. angažovanost škol při snižování nerovností ve vzdělávání žáků. Ve videohovoru se od ředitelky školy ZŠ Grafická R. Jedličkové dozvíte, díky jakým nástrojům se jim daří vzdělávat velké množství žáků se sociálním znevýhodněním. Ve videu zazní i stanoviska Z. Svobody, vedoucího Katedry sociální a speciální pedagogiky UJEP. Určeno pro potřeby ředitelů a zaměstnaců škol a široké veřejnosti.

Původní celkový článek naleznete na webu Zapojmevsechny.cz.


Co je cílem linie Sociální intervence v rámci projektu PROP?

Cílem je posílit sociální roli školy při snižování bariér ve vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Prostřednictvím nástrojů sociální intervence rozvíjí škola takové podmínky ve vzdělávání, díky kterým uspějí i žáci s malou nebo žádnou podporou v domácím prostředí.  

Podporujeme aktivity, které směřují k prevenci záškoláctví a předčasných odchodů ze vzdělávání (např. A9) a k rozvoji vzájemné důvěry mezi učiteli, žáky a zákonnými zástupci. Tyto činnosti mohou zahrnovat například usnadnění komunikace mezi školou a rodinou, nebo podporu při zvládání nároků školní docházky a plnění školních povinností.  (A1, C6, C7, B10) 

S využitím nástrojů jako například case-management, psychosociální intervence nebo snídaňové kluby podporujeme školy ve snaze zefektivnit systematickou práci s rodinami a zkvalitnit péči o ohrožené žáky. Usilujeme o efektivní propojování výuky a dalších školních aktivit s terénní podporou žáka a jeho rodiny. (A1, B5)  

Cílem je pomoci budovat školu jako instituci, kde dítě nejen tráví značnou část svého dne vzděláváním, ale která má zároveň nejlepší možné informace o potřebách těchto dětí, jejich vývoji, či problémech komplikujících přístup ke vzdělávání.  Všechny nástroje najdete v Příloze č. 5 výzvy - Katalog nástrojů.


Od znevýhodnění ke vzdělávacímu úspěchu díky škole

Zatímco Zdeněk Svoboda se v rozhovoru zabývá statistikami a rozebírá signifikantní rozdíly ve výsledcích vzdělávání mezi jednotlivými regiony a jejich dopady, ředitelka ZŠ Grafická Radmila Jedličková vypráví o společné vizi, nových nástrojích, péči o pedagogický sbor, zahraniční inspiraci, ale i pečlivém výběru kolegů. A co tím sleduje? Proč je tak podstatné zaměřit se na vzdělávání žáků, kteří čelí sociálnímu znevýhodnění, a přesunout odpovědnost, zdroje a strategie přímo do školního prostředí? Cílem je zajistit úspěch těchto žáků, kteří ve svém domácím prostředí nemají dostatečnou podporu.


"My vidíme výsledky. Díváme se, kde bylo dítě na začátku a kam se dostalo. Máme radost, že se za námi chodí poradit třeba i v dospělosti, to je pro nás obrovská zpětná vazba. Jezdí za námi i děti, které se něčím vyučily, mají firmu – dle ekonomických měřítek jsou na tom dobře. Jejich úspěch nám dělá radost. Ráda říkám, že všechny děti, které u nás máme, jsou dobré a výjimečné. Každé dítě má svou specifickou, inspirující energii. A usilujeme o to, aby měly šanci mít ten život hezčí vlastním přičiněním."

— Radmila Jedličková

Video rozhovor

Původní celkový článek naleznete na webu Zapojmevsechny.cz.


Obsah

    Odebírejte novinky o školství
    a vzdělávání srozumitelně a včas
    Zadejte váš e-mail a naše novinky a upozornění vám budou chodit přímo do e-mailu. Odběr novinek můžete kdykoliv později odhlásit.
    Odesláním souhlasíte s našimi zásadami o zpracování osobních údajů.
    cross Skip to content