RVP

Jedná se o zkratku pro Rámcové vzdělávací programy.