Zvlastni_pravidla_MZ_podzim

edu.cz > Provoz a řízení škol > Metodické materiály > Zvláštní pravidla pro ukončování vzdělávání ve středních školách a konzervatořích maturitní zkouškou v podzimním zkušebním období školního roku 2019/2020 > Zvlastni_pravidla_MZ_podzim