Výzva k podání žádosti o poskytnutí dotace z NPO komponenty 3.2 – část 3.2.4 Investice do rozvoje vybraných klíčových akademických pracovišť

Aktualizováno 14. 2. 2024

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) vyhlašuje výzvu k podání žádosti o poskytnutí dotace v rámci Národního plánu obnovy, komponenty 3.2 adaptace kapacity a zaměření školních programů – část 3.2.4 investice do rozvoje vybraných klíčových akademických pracovišť. Cílem výzvy je dostavba objektů v rámci stávajících areálů Univerzity Karlovy a Masarykovy univerzity. Oprávněny jsou žádat veřejné vysoké školy. Žádosti je možno podávat od 15. 07. 2022 do 31. 03. 2024.


O výzvě

Cílem výzvy je dostavba objektů v rámci stávajících areálů Univerzity Karlovy a Masarykovy univerzity.

 • MEPHARED 2 – sloučení akademických pracovišť Lékařské a Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové.
 • Biocentrum – prostory pro lékařské a biomedicínské studium, jakož i studium přírodních věd v kampusu Albertov Univerzity Karlovy v Praze.
 • Biopharma Hub – nové zařízení Masarykovy univerzity v Brně pro farmaceutické a biomedicínské studium.

Celková finanční alokace na výzvu: 11 125 129 018 z toho:

Více informací o jednotlivých stavbách naleznete pod komponentou 3.2.4.


Termíny podání žádosti

 • počátek příjmu žádostí o poskytnutí dotace v IS-NPO: 15. 07. 2022             
 • konec příjmu žádostí o poskytnutí dotace: 31. 03. 2024

Oprávněný žadatel o dotaci 

Veřejná vysoká škola podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (dále také „VVŠ“, „žadatel“ nebo „příjemce dotace“).


Dokumenty ke stažení:


 • Dodatek výzvy je zpracován v návaznosti na schválení aktualizace Národního plánu obnovy (dále jen „NPO“) a  Prováděcího  rozhodnutí rady (EU) 2023/0343 ze dne 10. 10. 2023, kterým se mění prováděcí rozhodnutí ze dne 8. 9. 2021 o schválení posouzení plánu pro oživení a odolnost Česka (dále také “CID”) spolu s Revidovanou přílohou Prováděcího rozhodnutí rady o schválení posouzení plánu pro oživení a odolnost Česka, kterým se mění Prováděcí rozhodnutí ze dne 8. 9. 2021 o schválení a posouzení plánu pro oživení a odolnost Česka, dodatkem výzvy se rovněž provádí některé formální úpravy výzvy.
 • Je provedena formální úprava z hlediska přehlednosti textu vč. dotčených příloh výzvy a žádosti o poskytnutí dotace a v souvislosti s aktualizací dokumentů mezi Českou republikou a Evropskou komisí, textu závazných metodických pokynů pro provádění NPO zveřejněných Ministerstvem průmyslu a obchodu jako koordinátorem NPO (definice termínu dosažení cíle Investice, střet zájmů, pravidla publicity).
 • Navyšuje se alokace výzvy celkem, upravuje se způsob výpočtu výše dotace pro jednotlivé Investice v členění dle jednotlivých zdrojů financování z RRF a státního rozpočtu.

Obsah

  Odebírejte novinky o školství
  a vzdělávání srozumitelně a včas
  Zadejte váš e-mail a naše novinky a upozornění vám budou chodit přímo do e-mailu. Odběr novinek můžete kdykoliv později odhlásit.
  Odesláním souhlasíte s našimi zásadami o zpracování osobních údajů.
  cross
  Skip to content