Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Výzva k podání žádosti o poskytnutí dotace z NPO komponenty 3.2 – část 3.2.4 Investice do rozvoje vybraných klíčových akademických pracovišť

edu.cz > Výzva k podání žádosti o poskytnutí dotace z NPO komponenty 3.2 – část 3.2.4 Investice do rozvoje vybraných klíčových akademických pracovišť

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) vyhlašuje výzvu k podání žádosti o poskytnutí dotace v rámci Národního plánu obnovy, komponenty 3.2 adaptace kapacity a zaměření školních programů – část 3.2.4 investice do rozvoje vybraných klíčových akademických pracovišť. Cílem výzvy je dostavba objektů v rámci stávajících areálů Univerzity Karlovy a Masarykovy univerzity. Oprávněny jsou žádat veřejné vysoké školy. Žádosti je možno podávat od 15. 07. 2022 do 31. 03. 2024. Více viz následující informace k výzvě či celá výzva ke stažení na konci této stránky.O výzvě

Cílem výzvy je dostavba objektů v rámci stávajících areálů Univerzity Karlovy a Masarykovy univerzity.

  • MEPHARED 2 – sloučení akademických pracovišť Lékařské a Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové.
  • Biocentrum – prostory pro lékařské a biomedicínské studium, jakož i studium přírodních věd v kampusu Albertov Univerzity Karlovy v Praze.
  • Biopharma Hub – nové zařízení Masarykovy univerzity v Brně pro farmaceutické a biomedicínské studium.

Celková finanční alokace na výzvu: 8 924 529 018 Kč z toho:

Více informací o jednotlivých stavbách naleznete pod komponentou 3.2.4.


Termíny podání žádosti

  • počátek příjmu žádostí o poskytnutí dotace v IS-NPO: 15. 07. 2022             
  • konec příjmu žádostí o poskytnutí dotace: 31. 03. 2024

Oprávněný žadatel o dotaci 

Veřejná vysoká škola podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (dále také „VVŠ“, „žadatel“ nebo „příjemce dotace“).


Dokumenty ke stažení:

Přílohy výzvy

Přílohy Žádosti o poskytnutí dotace:

  1. Základní údaje o VVŠ
  2. Bilance potřeb a zdrojů financování projektu
  3. Čestné prohlášení k použití dotace 
  4. Čestné prohlášení žadatele o závazku „významně nepoškozovat“ („do no significant harm“)
  5. Čestné prohlášení k vyloučení střetu zájmů


Skip to content