Užitečné dokumenty a odkazy

Pro vedení školy

Nejdůležitější dokumenty a odkazy ke COVID-19 ve školství

Přinášíme přehled databází, kde můžete nabídnout pomoc nebo naopak o pomoc požádat. Pro co nejjednodušší koordinaci pomoci je důležité shromažďovat údaje a kontakty na jednom centrálním místě. 

Pokud máte další otázky k válečnému konfliktu na Ukrajině ve školách? Možná své odpovědi naleznete v dalších podstránkách v navigaci vlevo nebo mezi nejčastějšími dotazy FAQ na toto téma.

Obsah na této stránce je platný k 11. 3. 2022 (klikni pro podrobnosti)

Aktualizace k 11. 3. 2022: Byla přidána Informace MŠMT ke změně mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k nošení ochranného prostředku s účinností od 14. 3. 2022 v části Informace MŠMT, stanoviska k problematice covid-19
Aktualizace k 21. 2. 2022: Došlo k aktualizaci všech částí stránky Užitečné dokumenty a odkazy na základě rozvolňování mimořádných opatření. Níže na stránce jsou již jen platné dokumenty a metodický materiály. V archivech jednotlivých částí jsou dohledatelné již neplatné dokumenty.
Aktualizace k 10. 2. 2022: Byly přidány: Mimořádné opatření k provozu maloobchodu a služeb od 10. 2. do 18. 2. 2022, Mimořádné opatření k provozu maloobchodu a služeb od 19. 2. 2022 do 28. 2. 2022, Mimořádné opatření, které ruší testování ve školách a testování zaměstnanců v části Mimořádná opatření dotýkající se provozu škol a školských zařízení.
Aktualizace k 9. 2. 2022: Informace MŠMT ke změnám mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví ke COVID-19 s účinností od 10. 2. 2022 a 19. 2. 2022 a ke zrušení povinného testování ve školách a zaměstnanců od 19. 2. 2022 v části Informace MŠMT, stanoviska k problematice covid-19
Aktualizace k 4. 2. 2022: Byla zveřejněna Informace MŠMT ohledně zákona o mimořádném ředitelském volnu a mimořádném vzdělávání distančním způsobem pro období epidemie onemocnění COVID-19 v části Informace MŠMT, stanoviska k problematice covid-19
Aktualizace k 2. 2. 2022: Byla zveřejněna Informace MŠMT k tzv. pracovní karanténě účinné od 3. 2. 2022 pro školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy či pro preventivní výchovnou péči v části Informace MŠMT, stanoviska k problematice covid-19
Aktualizace k 31. 1. 2022: Byla zveřejněna Informace ke zrušení povinného očkování u vybraných skupin fyzických osob proti covid-19 v části Informace MŠMT, stanoviska k problematice covid-19
Aktualizace k 28. 1. 2022: Byla aktualizována celá část Mimořádná opatření dotýkající se provozu škol a školských zařízení.
Aktualizace k 27. 1. 2022: Aktualizovaný manuál ke screeningovému testování (aktuální k datu 27.1.2022)
Aktualizace k 26. 1. 2022: Přidána důležitá Informace MŠMT: Návrh pandemického ředitelského volna čeká v Senátu Parlamentu ČR v části Informace MŠMT, stanoviska k problematice covid-19
Aktualizace k 25. 1. 2022: Přidána nová Informace MŠMT k připravovaným změnám v testování studentů denní formy vzdělávání a zaměstnanců VOŠ v části Informace MŠMT, stanoviska k problematice covid-19 a Tabulka k účtování antigenních testů (11. vlna: termín 20. 12. 2021) a Tabulka k účtování antigenních testů (12. zimní vlna: termín 3. 1. 2022) v části Informace k distribuci testů a jeho zaúčtování
Aktualizace k 24. 1. 2022: Byla aktualizována celé stránky "Užitečné dokumenty a odkazy": zdůrazněny nejdůležitější odkazy a dokumenty, archivovány staré položky a vytvořeny položky Archiv pod názvem každé kapitoly na stránce níže pro možnost návratu k archivovaným položkám.
Aktualizace k 20. 1. 2022: Distribuční seznam testů 14. vlna (celá ČR od 24. ledna do 14. února 2022) v části Informace MŠMT, stanoviska k problematice covid-19
Aktualizace k 19. 1. 2022: Stanovisko Ministerstva zdravotnictví: Studenti vysokých škol se od 17. 1. 2022 testovat nebudou, testování platí jen pro zaměstnance VŠ v části Informace MŠMT, stanoviska k problematice covid-19
Aktualizace k 18. 1. 2022: Zveřejněny:
=> Stanovisko Ministerstva zdravotnictví k vybraným otázkám k provozu škol a školských zařízení při realizaci mimořádných opatřeních „COVID-19“ v části Informace MŠMT, stanoviska k problematice covid-19
=> Informace MŠMT k distribuci testů k testování dětí a žáků od 24. 1. 2022 na další 4 testovací termíny v části Informace k distribuci testů a jejich zaúčtování
=> a Letáky na podporu testování od 17. 1. 2022 pro MŠ, VOŠ, ZUŠ, zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy, školská poradenská zařízení v části Metodiky, manuály, letáky a doporučení
Aktualizace k 16. 1. 2022: Zveřejněn nový Manuál pro testování ve firmách, ale také pro MŠ, VOŠ, ZUŠ, zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy, školská poradenská zařízení (platný od 17. ledna 2022) v části Metodiky, manuály, letáky a doporučení
Aktualizace k 14. 1. 2022: Aktualizovaný manuál ke screeningovému testování se změnami platnými od 17. 1. 2022 v části Metodiky, manuály, letáky a doporučení a také Metodický pokyn k nařizování karantény izolace v souvislosti s onemocněním covid-19 s účinností od 17. 1. 2022 (určený pro pro krajské hygienické stanice a Hygienickou stanici hlavního města Prahy) v části Metodiky, manuály, letáky a doporučení
Aktualizace k 12. 1. 2022: Informace MŠMT k testování zaměstnanců škol a školských zařízení od 17. ledna 2022 do části Opatření k provozu škol a školských zařízení
Aktualizace k 10. 1. 2022: Přidány: Informace MŠMT ke změnám doby trvání karantény a izolace od 11. 1. 2022 a pravidlům testování zaměstnanců pro školy a školská zařízení a Tabulka k účtování antigenních testů (10. podzimní vlna: termín 13. 12. 2021) do části Informace k distribuci testů a jeho zaúčtování
Aktualizace k 7. 1. 2022: Informace k mimořádnému šetření COVID 6 v části Informace k distribuci testů a jeho zaúčtování a Letáky vysvětlujicí novinky v testování na školách od 3. 1. 2022 v části Metodiky, manuály, letáky a doporučeníMimořádná opatření dotýkající se provozu škol a školských zařízení

Archiv

Informace MŠMT, stanoviska k problematice covid-19

Archiv

Metodiky, manuály, letáky a doporučení

Archiv

Informace k distribuci testů a jejich zaúčtování


Informace k distribuci respirátorů a roušek


Další související odkazy


Odebírejte novinky o školství
a vzdělávání srozumitelně a včas
Zadejte váš e-mail a naše novinky a upozornění vám budou chodit přímo do e-mailu. Odběr novinek můžete kdykoliv později odhlásit.
Odesláním souhlasíte s našimi zásadami o zpracování osobních údajů.
cross Skip to content