Centralizace služeb IT správy, rozhovor s Miroslavem Nozarem ze Správy informačních technologií města Plzeň

Nozar Miroslav - Správa informačních technologií města Plzeň, vedoucí oddělení podpory MŠ a ZŠ

Vystudoval jsem Pedagogickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni.

V roce 1998 jsem, v rámci civilní služby, nastoupil na SITMP na pozici technika. Mojí pracovní náplní byla hardwarová a softwarová údržba výpočetní techniky Magistrátu města Plzně. Po civilní službě jsem nastoupil do pracovního poměru a hlavní náplní mé práce začala být správa výpočetní techniky na základních školách.

V letech 2002-2003 jsem pracoval i jako oblastní manažer v projektu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, známého jako Internet do škol (Koordinace partnerských společností, projektové řízení a zastupování společností AutoCont On Line a ČESKÝ TELECOM  na základních školách v Plzni).

Podílel jsem se na projektu připojení základních škol do datové optické sítě města Plzně i na projektu rekonstrukce LAN na všech ZŠ v Plzni. Tyto projekty spolu s centralizací správy serverové části vedli až k současnému stavu. Dnes vedu tým lidí, který dokáže velmi efektivně zajistit IT správu na základních a mateřských školách v Plzni.

Svůj volný čas se snažím věnovat hlavně rodině a sportu.Centralizace služeb IT správy, rozhovor s Miroslavem Nozarem ze Správy informačních technologiíí města Plzeň

Co je SITMP a jaké služby v oblasti IT správy školám poskytujete?

Správa informačních technologií města Plzeň (SITMP) je technologická firma, která vznikla v roce 1998.

Poskytujeme základním a mateřským školám ve městě Plzni komplexní služby spojené s IT, zejména:

  • Serverová infrastruktura (servery doménové, souborové, databázové, poštovní, tiskové a další),
  • hardware (dodávka, instalace, údržba a obnova),
  • software (instalace, aktualizace a údržba veškerého SW),
  • zajištění vnitřní infrastruktury, včetně zabezpečení a správy,
  • připojení k internetu,
  • helpdesk – technická podpora zákazníků,
  • školení.

Pro jaké školy tyto služby poskytujete? Kolik jich je?

Pro 26 základních škol a 40 mateřských škol.

Jak dlouho již služby školám poskytujete a jaký byl vývoj SITMP?

Školám poskytujeme služby již od založení SITMP v roce 1998, ale zásadní kroky k centralizaci IT služeb jsme začali podnikat od roku 2005.

IT správu nám velmi usnadňuje skutečnost, že máme jednotného dodavatele počítačů pro celé město. Z dalších důležitých kroků bych zmínil zejména budování vnější a vnitřní infrastruktury, centralizaci serverové části, vybudování oddělení helpdesku, sjednocení školního informačního systému na všech ZŠ, jednotný stravovací systém, nebo centrální tiskové řešení.

Pro školy jsou zajímavé i služby našeho Centra robotiky, hlavně podpora vzdělávání pedagogů v oblasti IT.

Jakou formou je SIT zřízena a koncipována a jak je financována?

Jsme příspěvkovou organizací města, ale ve vedlejší činnosti je nám zároveň umožněno generovat zisk. Financováni jsme z větší části z městských prostředků, z menší pak vlastními výnosy ve vedlejší činnosti. Zdroje pro školské prostředí se snažíme posilovat také z oblastí, jako jsou evropské projekty či dotace z MŠMT.

Jaké jsou ceny služeb pro školy?

Z pohledu škol je naše služba zdarma.

Jak se řeší, když si chtějí školy něco pořídit jinak než od SITMP – například z evropských prostředků?

Snažíme se s řediteli co nejvíce komunikovat a společně vše vyřešit tak, aby byly prostředky smysluplně využity. SITMP je zřízena jako centrální poskytovatel IT služeb, zajišťuje dodávky hardwaru i softwaru a jejich plnou funkčnost.

U zařízení, kde nemáme jednotného dodavatele, požadujeme konzultace před nákupem. Nechceme, aby se na škole objevila zařízení, která nebudou kompatibilní. Obdobné je to při nákupu softwaru.

Co kdyby si určité IT služby chtěla nějaká škola řešit sama? Je to na bázi dobrovolnosti, nebo musí být součástí správy všechny povinně?

Je to povinné. To, že SIT funguje jako centrální poskytovatel ICT služeb, je dáno zřizovací listinou a je propsáno do koncepce fungování města a jeho organizací. Pod správou SITMP tak nejsou jen školy, ale všechny městem zřízené organizace.

Naplnění této vize nebylo zpočátku úplně jednoduché, ale povedlo se. Navíc si troufám říci, že ze zpětné vazby z průzkumů spokojenosti a ze spolupráce s řediteli a IT metodiky škol víme, že jsou naši zákazníci spokojeni.

Na úrovni školy máme s každou z nich uzavřenou smlouvu o ochraně osobních údajů.

Jak dlouhou máte reakční dobu?

Požadavky se nahlašují na helpdesk, na přijetí požadavku máme 2 hodiny a na vyřešení 48 hodin. Pokud se jedná o akutní záležitost, jsme schopni pomoci velmi rychle prostřednictvím vzdálené správy. Když helpdesk zjistí, že je nutné řešit některý požadavek prioritně, předá informaci technikům. Technik kontaktuje obratem telefonicky uživatele, připojí se k němu na počítač a začne problém řešit.

Jaký typ úkonů si na školách mohou řešit sami uživatelé ve škole? Co naopak nemohou?

Snažíme se věci automatizovat – např. zakládání uživatelských účtů (po založení ve Škole OnLine nebo v účetnictví), instalaci softwarů, mapování tiskáren apod. Tím odpadne spoustu práce.

Někteří zaměstnanci školy (typicky ICT koordinátoři) mají k dispozici nástroj pro změnu hesel uživatelů školy, řadu reportů, které se týkají tisku, umístění PC apod. Mohou nastavovat přístupová práva do složek na síťovém disku školy.

Učitelé mají k dispozici software na ovládání PC v počítačových učebnách (zapnutí, vypnutí PC, zakázání internetu, prezentace obrazovky učitele apod.).

Nikdo na škole nemá administrátorská oprávnění a veškeré instalace softwaru provádíme my na základě požadavku v helpdesku.

Mohou se na Vás obracet všichni pracovníci školy? V jakých časech je možné se dovolat na helpdesk?

Záleží na vedení školy, jak má nastavena pravidla. My preferujeme komunikaci přímo s uživatelem, který potřebuje pomoci.

Všední dny 6:30 – 19:00. O víkendech vždy drží někdo z techniků službu – sobota 8:00 – 19:00 a neděle 12:00 – 19:00.

Jak spolupracujete s ICT koordinátory/metodiky?

Každý rok pořádáme setkání ICT koordinátorů/metodiků, kde představujeme naše plány do budoucna a diskutujeme o všem, co je potřeba v oblasti IT řešit. Během roku s nimi pravidelně individuálně komunikujeme. Využíváme je jako jeden z komunikačních kanálů směrem k učitelům.

Jak řešíte filtraci obsahu, tedy k čemu se na školách žáci a učitelé mohou dostat na internetu?

Máme nasazené centrální řešení na filtraci webového obsahu. Nastavení je řešeno s jednotlivými školami individuálně.

Jak řešíte na školách vlastní zařízení žáků (tedy koncept BYOD) a nastavení školní wi-fi sítě, vč. uživatelských účtů pro žáky?

Učitelé si mohou vytvořit účet pro svá zařízení přes webové rozhraní. Pro výukové účely žáků mají školy ve většině případů tablety. Na nich je přihlášení k wi-fi řešeno automaticky.

Standardně není možné, aby si žáci vlastní zařízení připojovali a pokud chce škola řešit pro žáky ještě další přístup k wi-fi, řešíme to individuálně.

Řešíte nějak i to, pokud školy nějaká zařízení nevyužívají, pokud leží tzv. ve skříni?

Když někdo zadá požadavek na další počítač, tak nejprve zkontrolujeme, zda není ve škole nějaký nevyužívaný počítač. Pokud se nějaký počítač dlouhodobě nevyužívá, řešíme to se školou.

Jaké vidíte hlavní výhody Vašeho řešení pro školy?

  1. Zabýváme se ICT problematikou na plný úvazek. Ve firmě máme řadu odborníků na specifické oblasti ICT. Naším úkolem je zajistit, aby byla celá infrastruktura plně funkční a bezpečná. Zásadní problémy jsme připraveni řešit prioritně.  
  2. Jsme schopni školám doporučit vyzkoušená řešení celé řady systémů (kamerový, přístupový, docházkový, stravovací apod.) a následně zajistit jejich nasazení.
  3. Poskytujeme konzultace před nákupem vybavení, ukážeme možnosti řešení a umíme školám domluvit s našimi dodavateli stejné ceny, jaké nabízejí nám. 

Existují nějaké nevýhody tohoto řešení? Jak řešíte zpětnou vazbu? Zajímají se o Vaše řešení zřizovatelé z jiných měst?

Záleží na úhlu pohledu, který může být naprosto odlišný. Pamatuji si, jak jsem byl potěšen pochvalou při auditu v otázce bezpečnosti úniku dat a několik dní poté jsme museli uživateli vysvětlovat z jakého důvodu jsme zvolili toto řešení.

Pokud chceme, aby naše prostředí bylo bezpečné a funkční musíme stanovit rozumné hranice a nemůžeme z nich příliš ustupovat. Při přebírání systémů pod naši správu se nejčastější diskuse týkaly administrátorských oprávnění, která nikdo z uživatelů nemá. V tomto ohledu musíme být schopni pružně reagovat na požadavky uživatelů, týkajících se instalací software, nebo ovladačů hardware, které si nikdo sám zajistit nemůže.

Se školami se snažíme co nejvíce komunikovat. Každý rok děláme dotazník zákaznické spokojenosti a všechny podněty zpracováváme a řešíme. Pořádáme setkání s řediteli a ICT koordinátory/metodiky.

Měli jsme u nás na návštěvě několik zřizovatelů se zájmem o komplexní řešení nebo o zavedení SIS. Pokud by se nějaký zřizovatel chtěl inspirovat, tak jsme otevřeni a rádi poskytneme informace.

Jaké vidíte výhody/nevýhody centrálního řešení tiskových služeb?

Popíši ideální stav. Učitelé mají volně dostupné tiskárny na několika strategických místech školy. Tiskárny mají terminály, u kterých se uživatelé identifikují pomocí čipové karty. Konkrétní uživatelé (sekretariát, účetní, vedoucí školní jídelny apod.) mají vlastní tiskárnu.

Učitel pošle několik dokumentů do zabezpečené tiskové fronty. Přijde ke kterékoliv tiskárně ve škole, identifikuje se čipem a vybere si dokument, který chce vytisknout. Ředitel má přehled o tom, kdo kolik tiskne. Dodavatel škole fakturuje částku za černobílý a barevný tisk. Počty výtisků si je schopen stáhnout vzdáleně z jednotlivých tiskáren.

Jak je to se systémem matrik pro školy? Jaké služby jste schopni v této oblasti poskytovat?

Všechny školy používají Školu OnLine. Pokud vznikne požadavek na řešení něčeho konkrétního, jsme schopni to s dodavatelem efektivně řešit. Před několika lety jsme např. zaváděli elektronické registrace k zápisu do 1. ročníku ZŠ. Dnes to již školy považují za samozřejmost, která jim značně ulehčuje celý proces.

Doporučil byste podobné řešení i jiným zřizovatelům? Od jaké velikosti to může být vhodné?

Hlavní impuls musí vzejít od zřizovatele, který si takový krok bude muset obhájit před školami a nabídnout odpovídající kvalitu IT řešení. Je to také o komunikaci se školami a vysvětlování důvodů a záměrů do budoucna. Nejde to udělat ze dne na den. My jsme vše budovali dlouho a postupnými kroky.

Počet škol ani jejich velikost není rozhodujícím faktorem. Službu poskytujeme základním školám, které mají více než 1000 žáků, ale i školám s méně než 150-ti žáky, nebo mateřským školám.

Jak spolupracujete s Centrem robotiky a co vše školám poskytuje?

S Centrem robotiky spolupracujeme aktivně. Mezi hlavní aktivity Centra robotiky směrem ke školám patří vzdělávání pedagogů v podobě prezenčních seminářů (některé jsou akreditované v rámci DVPP MŠMT), webinářů, exkurzí pro školní třídy, setkávání učitelů, mentoringu, konzultací, tandemové výuky, konferencí a letních dílen. Všechny výše zmíněné aktivity jsou pro školy zdarma. Školy také mohou využít možnosti dlouhodobého zapůjčení vybavení. Centrum robotiky dále pořádá zajímavé soutěže pro žáky i učitele.

Pomáháte školám s ICT plánem/strategií školy? Máte Vy něco takového pro všechny z nich? Nebo město?

V návaznosti na revidovaný Rámcový vzdělávací program (RVP ZV) Centrum robotiky školí učitelské sbory pro výuku nové informatiky. Centrum robotiky připravuje podporu každé škole na míru. Některé školy chtějí pomoci s tvorbou ŠVP, některé chtějí praktická školení zaměřená na učivo a očekávané výstupy na 1. stupni ZŠ, některé preferují podporu učitelů informatiky na 2. stupni ZŠ a některé chtějí pomoci s tématem mezipředmětových vztahů (očekávané výstupy RVP ZV v oblasti Informatika a jejich provázanost s ostatními předměty).

Odebírejte novinky o školství
a vzdělávání srozumitelně a včas
Zadejte váš e-mail a naše novinky a upozornění vám budou chodit přímo do e-mailu. Odběr novinek můžete kdykoliv později odhlásit.
Odesláním souhlasíte s našimi zásadami o zpracování osobních údajů.
cross
Skip to content