IT správa řešená vlastním zaměstnancem, rozhovor s Ondřejem Švandou, ředitelem Masarykovy obchodní akademie v Jičíně

Způsob řešení IT správy: zaměstnancem

Mgr. Ondřej Švanda - ředitel Masarykovy obchodní akademie, Jičín

Od roku 2011 působí v Jičíně jako středoškolský učitel anglického jazyka a tělesné výchovy. V letech 2012–2020 pracoval na částečný úvazek v soukromém sektoru, kde získal zkušenosti se zahraničním obchodem a marketingem. V srpnu 2020 se stal ředitelem Masarykovy obchodní akademie, Jičín. Hlavními tématy při řízení školy jsou adaptace školy na provoz a výuku v dynamickém 21. století, včetně digitalizace a přizpůsobení způsobu a obsahu vzdělávání. Ve svém volném čase se zabývá sportem, zejména výkonnostní silniční cyklistikou."


Jak je na tom Vaše škola s kapacitou žáků? A na co se škola zaměřuje?

Naši školu navštěvuje 300 žáků ve 12 třídách. Žáci na naší škole mohou studovat dva různé obory. Obor Obchodní akademie, který má 3 různá zaměření a obor Informační technologie. Celkově na naší škole obor Obchodní akademie studuje zhruba 260 žáků a obor Informační technologie zhruba 40 žáků.

Jakým způsobem řešíte ve škole IT správu?

S pomocí učitele informatiky, který má zároveň DPP na IT činnost.

Ten se stará o běžnou administrativu jako jsou uživatelské účty, přípravu hardwaru, softwaru a servis nebo zaškolení zaměstnanců. S ním máme sepsanou dohodu o provedení práce vymezenou na 20 hodin měsíčně. Od příštího roku bude mít zmíněný vyučující informatiky zkrácený úvazek a bude pracovat na pracovní smlouvu místo DPP. Za současného nastavení všechny činnosti nestíhá.

Když se objeví problém nad jeho síly v souvislosti s připojením nebo úpravou sítí, tak se můžeme obrátit na externího IT odborníka, který v oblasti IT podniká. Jednou za půl roku nám své služby vyfakturuje.

A jak řešíte zastupitelnost při dovolené, nemoci?

Máme ve sboru velmi šikovnou kolegyni, taktéž vyučující informatiku, takže pokud je třeba, tak za kolegu zaskočí. Odměnu za tuto práci navíc poté řešíme v rámci nenárokové složky platu skrze odměny.

Jaké jsou hlavní výhody Vašeho řešení IT správy?

Učitele tady máme každý den, navíc ho kolegyně a kolegové znají, mají k němu jistou důvěru a nebojí se ho kdykoliv oslovit. Finančně to pro nás také vychází dobře. Kdyby u nás vykonával externista i běžné činnosti, určitě by to pro školu znamenalo vyšší náklady.

Má Vaše řešení IT správy nějaké nevýhody? Školy, které řeší IT správu externí firmou mají jistotu, že je vše prováděno profesionálně a bezpečně, máte tuto jistotu i Vy?

Pracovní zátěž (zejména časová náročnost) pro našeho interního pracovníka je příliš vysoká. Velkou nevýhodou je, že učitel obtížně stíhá přípravu na svoji pedagogickou činnost. To je hlavní důvod, proč zvažuji, že ten systém nějak upravím – buď danému vyučujícímu snížím úvazek nebo budu shánět externistu na vyšší počet hodin. Běžně se stává, že učitel řeší někde nějaký problém, jehož vyřešení se protáhne přes přestávku, což má vliv na kvalitu výuky.

Pokud se objeví pochybnost týkající se bezpečnosti, tak nám řešení doporučí zmíněný IT externista.  Je to zkušený odborník, takže s ním diskutujeme a nastavujeme zálohování dat, citlivé údaje, ochranu proti hackerskému útoku apod. Jistotu profesionálně odváděné práce máme na základě více než desetileté vzájemné spolupráce.

Ředitelem jste na škole rok, jak dlouho tento systém u Vás takto funguje?

Na škole působím již 10 let, z toho poslední rok na pozici ředitele. Systém je stále stejný, akorát se průběžně navyšoval počet hodin na DPP. Změnila se také osoba, která má IT správu na starost. Současný kolega na této pozici působí necelých 5 let.

Máte ICT koordinátora a zhotovený ICT plán?

ICT plán máme, jedná se spíše o minimalistický dokument, kde je uveden počet kusů techniky, plán na obnovu, atd. Pozici ICT koordinátora bude od příštího ŠR zastávat kolega angličtinář, který si vystuduje potřebné specializační studium. Ačkoli se nejedná o IT odborníka, počítače jsou jeho hobby, kdysi měl na škole i svůj kroužek a tomto oboru se i nadále vzdělává.

Jak řešíte připojení k internetu a jak jste s ním spokojený?

Máme nově zavedený internet od firmy, která koupila našeho dřívějšího poskytovatele. Optický kabel máme zavedený přes město, tomu platíme 2 tisíce Kč za přípojku. Každopádně rychlost je skvělá. Navíc nám ji teď navyšovali ze 100 na 200 Mbit/s. Problém máme akorát se sítí Wi-Fi, která mívá výpadky.  Nově jsme nainstalovali talíře/Wi-Fi vysílače, což trochu pomohlo, ale když se připojí více než polovina žáků, tak je to horší, takže toto ještě budeme řešit.

Máte Wi-Fi rozdělenou pro žáky/učitele?

Wi-Fi sítě pro učitele, žáky, případně veřejnost a hosty máme je oddělené, a sice z důvodu bezpečnosti. Pro učitele je přihlášení vázáno na účet školy přes Gmail.

Jak vnímáte svůj vztah se zřizovatelem?

Vztah se zřizovatelem je velmi dobrý. Kraj školy v digitalizaci hodně podporuje, dostali jsme prostředky na notebooky pro všechny učitele, či na mobilní učebny. S výší prostředků na vybavení pro polytechnické vzdělávání, výpočetní techniku, včetně SW licencí jsme spokojeni. V této oblasti nemám žádné výhrady.

Jaký je podle Vás recept na dobrou IT správu?

Myslím si, že je důležité zaměstnance kvalitně proškolit a dát jim možnost se s technikou seznámit. Je vhodné, aby měli učitelé vždy možnost se v případě nesnází na koho obrátit.  „Poruchy“ zařízení jsou často způsobeny pouhou neznalostí digitálních technologií jednotlivých uživatelů. Taktéž je klíčové nastavení dobré komunikace mezi učiteli a člověkem, který má správu IT na starosti. Důležité je, aby daný člověk uměl dobře vysvětlit ostatním, jak se k technice chovat, jak ji používat, protože často vznikají problémy úplně zbytečně.

Doporučil byste jiným školám stejný systém IT správy?

Obecně řečeno ano, myslím si, že kombinace odborníka externisty, který pomůže v případě nouze a stálého zaměstnance – pedagoga je pro školu výhodná.

Je vhodné, aby měl pedagog zkrácený úvazek, například na ½, aby měl dostatek času na přípravu na výuku i řešení povinností v souvislosti s IT správou.

Naší velkou výhodou je, že máme schopného externistu, je to shodou okolností náš absolvent, takže má ke škole vztah a s řešením přijde velmi rychle. Kdybychom tohoto externího pracovníka neměli, tak bych se přikláněl k možnosti využít externí firmu na celkovou správu IT.

Odebírejte novinky o školství
a vzdělávání srozumitelně a včas
Zadejte váš e-mail a naše novinky a upozornění vám budou chodit přímo do e-mailu. Odběr novinek můžete kdykoliv později odhlásit.
Odesláním souhlasíte s našimi zásadami o zpracování osobních údajů.
cross
Skip to content