Jak kraje podporují digitální vzdělávání?


Počátkem května se uskutečnilo online setkání zástupců ze všech krajských úřadů s pracovníky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) s cílem vzájemně se informovat o stavu digitálního vzdělávání, a především sdílet příklady dobré praxe v této oblasti mezi jednotlivými kraji. Jejich zástupci představili své projekty, které jsou vesměs financovány z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v gesci MŠMT a jeho výzvy na implementaci krajských akčních plánů rozvoje vzdělávání. Níže uvádíme některé z nich.


Centra interaktivní výuky, Polytechnická hnízda a Polytechbus v Praze

V rámci projektu Komplexní program rozvoje a podpory pražského školství bylo k dnešnímu dni dokončeno celkem 15 nových multimediálních tříd, tzv. Center interaktivní výuky (CIV). Primárním cílem Center je umožnit pražským pedagogům realizovat vyučovací hodiny s maximálním využitím technického vybavení. Centra interaktivní výuky jsou společným výsledkem Magistrátu hl. města Prahy a Hospodářské komory hl. města Prahy, která je partnerem magistrátu v tomto projektu. Na vybraných pražských školách bude postaveno 48 supermoderních učeben, jejichž výbavu tvoří výukové interaktivní nástroje, výukový software, počítače, videa, DVD přehrávače a další. Žádanou pomůckou je i vizualizér, což je zařízení sloužící ke snímání obrazu ve fyzické podobě a jeho převedení na podobu digitální. Více informací zde.

K propagaci a rozvoji především technického vzdělávání a učňovského školství přispívají i další aktivity projektu. Polytechnická hnízda jsou třídy pro mechaniku a Polytechbus je pojízdná polytechnická dílna („Edudodávka“), která žákům mateřských a základních škol přibližuje krásu řemeslných oborů a podporuje manuální zručnost dětí. Pod vedením profesionálních mentorů si mohou děti vyzkoušet práci se dřevem, keramikou, barvami, obklady aj. Více informací zde.


Digibuňky v Ústeckém kraji

V Ústeckém kraji vidí jako hlavní systémové řešení motivaci a vzdělávání pedagogů. Proto zde pořádají například Letní školy (v srpnu 2020 LešDig 2020 v Třebívlicích) nebo mobilní Centra kolegiální podpory, která vyjíždějí do škol. Učitele síťují tzv. Digibuňky v obcích s rozšířenou působností, kde mohou sdílet pomůcky, metodiky i know-how či si zapůjčovat robotické stavebnice. Digibuňky mají dvě úrovně, první pro preprimární a primární vzdělávání a druhou pro druhý stupeň ZŠ a SŠ. Specializované Digibuňky vznikají na místních školách. Projekt dále podpořil vznik technických klubů a jejich vybavení ve většině ORP Ústeckého kraje. Ve spolupráci s ústeckou Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně zprostředkovávají akreditovaný DVPP pro pedagogy informatiky.


Rozvoj digitálních kompetencí učitelů v Plzeňském kraji

Na rozvoj digitálních kompetencí učitelů se ve svém projektu zaměřili v Plzeňském kraji. Do pilotáže je zapojeno 12 středních škol a 237 učitelů, kteří absolvují 700 hodin školení a 237 hodin mentorování. Více informací o projektu naleznete zde. Na webu projektu je i zajímavý citát učitele informatiky z Denveru Karla Fische: „Najde-li se dnes ještě učitel, jenž nedisponuje počítačovou gramotností a nesnaží se tento stav změnit, je na tom stejně, jako kdyby před 30 lety v roli učitele neuměl číst a psát.“ Dále je také možno se inspirovat na webu projektu v příkladech dobré praxe.


Za sdílení dobré praxe krajů v oblasti digitálního vzdělávání za MŠMT moc děkujeme a těšíme se na další setkání!

Odebírejte novinky o školství
a vzdělávání srozumitelně a včas
Zadejte váš e-mail a naše novinky a upozornění vám budou chodit přímo do e-mailu. Odběr novinek můžete kdykoliv později odhlásit.
Odesláním souhlasíte s našimi zásadami o zpracování osobních údajů.
cross Skip to content