Koncepce přístupu MŠMT k bezpečnosti a ochraně zdraví žáků na školách

5. února 2021

MŠMT zveřejňuje Koncepci přístupu MŠMT k bezpečnosti a ochraně zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních v regionálním školství ČR a Přehled opatření pro období 2021 – 2023.