Vyplnovani vysvedceni SŠ_2019

edu.cz > Provoz a řízení škol > Metodické materiály > Doporučení pro školy k hodnocení na vysvědčení za 1. pololetí 2020/2021 > Vyplnovani vysvedceni SŠ_2019