Dějepis

Archeologie

Web obsahující zajímavé články, videa a aktivity ze světa archeologie.www.cestyarcheologie.cz

Dokumentaristou z domova

Pamětnický projekt pro výuku na dálku pro tři věkové kategorie: první a druhý stupeň základních škol a střední školy. Umožňuje dokumentovat příběhy vlastní rodiny nebo příběhy dalších seniorů po telefonu. Vše s pomocí webu, instruktážních videí, pracovních listů a online webinářů.https://vypravej.pametnaroda.cz/z-domova/

Dějepis.com

Online učebnice dějepisu s testy a časovou přímkou. Určena spíše starším studentům.www.dejepis.com/

Dějepisně

Testy z dějepisu zaměřující se na různá časová období.www.dejepisne.cz

Dějepis v 21. století

Projekt Oddělení vzdělávání Ústavu pro studium totalitních režimů zaměřený na soudobé dějiny a dějepisné vzdělávání. Oddělení spojuje práci výzkumníků z oboru historie a didaktiky a vyvíjí výukové materiály a metodiky pro žáky, učitele, pedagogy a vzdělavatele odpovídající nárokům 21. století. Pracujeme na rozvoji historického myšlení spíše než na prezentaci uzavřených historických fakt a vycházíme ze zásad konstruktivistického dějepisu. Poskytujeme metodickou podporu učitelům i studentům, podněcujeme diskusi o historii ve veřejném prostoru. Na stránkách D21 nabízíme množství materiálu pro školy, přinášíme aktuality z práce oddělení, sledujeme situaci dějepisu v médiích i na školách.dejepis21.cz

Dějiny udatného českého národa

Animovaný seriál o českých dějinách připravila a v premiéře odvysílala Česká televize v letech 2010-2012. Seriál má celkem 111 dílů a s nadhledem nás provází českými dějinami od starověku až po současnost. K seriálu připravila Česká televize speciální webové stránky, na kterých se můžete na jednotlivé díly podívat, zahrát si hry, vyluštit křížovku a zkusit kvíz. Cílem těchto stránek je přiblížit dětem dobrodružný svět historie.dejiny.ceskatelevize.cz

eSbírky

eSbirky.cz je prezentační portál sloužící pro vyhledávání a prohlížení digitalizovaných sbírkových předmětů muzejního typu. Systém byl spuštěn pod záštitou Národního muzea v roce 2010. eSbírky jsou napojeny na portál Europeana, kam pravidelně přispívá výběrem z českého kulturního bohatství.www.esbirky.cz

Historylab

HistoryLab je webová aplikace pro práci s historickými prameny v dějepise. Zaměřuje se na 20. století. Nabízí učitelům a žákům bezpečné prostředí, v němž mohou tvořivě pracovat a nebát se chyby. S pomocí řady interaktivních nástrojů analyzují žáci v historické laboratoři krok po kroku dobové dokumenty, historické fotografie či zvukové záznamy. Díky tomu si hravou formou osvojují dovednosti, jež podporují kritické myšlení a rozvíjejí historickou gramotnost.historylab.cz

Jeden svět na školách

Audiovizuální lekce pro humanitně zaměřené obory (například dějepis nebo občanskou výuku). Na portál je třeba se přihlásit, ale vše je zdarma. Jednotlivé filmy žákům nasdílíte pomocí tlačítka „zpřístupnit žákům“ a pracovní materiály připravené Jedním světem na školách rozešlete žákům jednoduše pomocí e-mailu.www.jsns.cz

Moderní dějiny

Vzdělávací portál pro učitele, žáky a studenty s bohatým obsahem.www.moderni-dejiny.cz

My jsme to nevzdali

Vzdělávací portál My jsme to nevzdali je určen především pedagogické veřejnosti se zájmem o výuku moderních dějin. Nachází se zde autentické nahrávky pamětníků, fotografie, komiksově zpracované příběhy, krátké animované filmy, rozhlasové dokumenty.www.myjsmetonevzdali.cz

Old Maps Online

Anglický portál nabízí službu, ve které můžete vyhledávat historické mapy míst na celém světě.www.oldmapsonline.org

Paměť národa

Paměť národa je jednou z nejrozsáhlejších sbírek vzpomínek pamětníků v Evropě. Veřejnosti je přístupná online od roku 2008 jako databáze pamětníků, kteří byli přímými svědky událostí 20. století a zažili dva totalitní režimy: nacismus a komunismus. Příběhy pamětníků ukazují, jak tyto režimy ovlivňovaly životy jednotlivců, a umožňují nahlédnout jejich podstatu.www.pametnaroda.cz

Odebírejte novinky o školství
a vzdělávání srozumitelně a včas
Zadejte váš e-mail a naše novinky a upozornění vám budou chodit přímo do e-mailu. Odběr novinek můžete kdykoliv později odhlásit.
Odesláním souhlasíte s našimi zásadami o zpracování osobních údajů.
cross Skip to content