Občanka

CIVIS

Web se zaměřuje na rozvoj občanských a sociálních kompetencí ve vzdělávání.www.lipka.cz

Ekologická výchova

Stránky vznikly jako "rozcestník" pro ekologické/environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu a pomohou vám si v České republice či ve vybraném kraji vybrat výukový program pro školní třídu, vzdělávací seminář pro širokou i odbornou veřejnost, zahrát si hru, položit dotaz týkající se životního prostředí i získat zajímavé publikace a pomůcky.www.ekologickavychova.cz

EU hrou

nformační portál o EU. Nabízí interaktivní vzdělávací materiály, studentské projekty, zábavné soutěže a nejrůznější tipy k výuce o EU, aktuálních evropských i globálních tématech nebo lidských právech, ale také inspiraci pro výchovu k demokratickému a aktivnímu občanství.euhrou.cz

EVVO

Web k tematice environmentálního vzdělávání - obsahuje materiály a podněty v oblasti životního prostředí. Zároveň obsahuje odkazy na další weby s touto tematikou.environmentalni-vychova.webnode.cz

Get Bad News

Interaktivní hra Českého rozhlasu, která ukazuje, jak fungují dezinformace, student si zde vyzkouší, jaké to je být dezinformátorem.www.irozhlas.cz

iWitness

e-learningová platforma, která poskytuje přístup k více než 2500 celoživotním filmovým vzpomínkám očitých svědků dvacátého století, včetně přeživších Holokaustu a dalších genocid (Rwanda, Arménie, Guatemala, Kambodža, Nanjing) s digitálním minutovým indexem. Umožňuje pedagogům a jejich studentům prozkoumávat obsah těchto svědectví různými způsoby a nabízí tak širokou škálu využití ve třídě i mimo ni, v češtině i jiných jazycích.iwitness.usc.edu

Jeden svět na školách

Audiovizuální lekce pro humanitně zaměřené obory (například dějepis nebo občanskou výuku). Na portál je třeba se přihlásit, ale vše je zdarma. Jednotlivé filmy žákům nasdílíte pomocí tlačítka „zpřístupnit žákům“ a pracovní materiály připravené Jedním světem na školách rozešlete žákům jednoduše pomocí e-mailu.www.jsns.cz

Kniha Klaudie

Časosběrný dokumentární film o cestě romské dívky Klaudie za sourozenci na pozadí četby a tvorby vlastní psané povídky.youtube.com

Kognitivní zkreslení

Stránka obsahuje přehled kognitivních zkreslení.wikisofia.cz

Občanka na dálku | Výukové materiály do občanské nauky a základů společenských věd

Sada výukových materiálů a pracovních listů s opakováním učiva občanské nauky a základů společenských věd. Materiály vzniklé na Pedagogické fakultě UP jsou připraveny ve spolupráci s pedagogy z praxe a při výuce témat, jako je EU, Ústava ČR, demokracie, hodnoty apod., uplatňují metody kritického myšlení. Materiály jsou k dispozici v režimu open access.nedatovano.cz/obcanka-na-dalku-1

Občankáři

Web obsahuje celou řadu vzdělávacích materiálů z oblastí sociologie, politologie, filosofie, mediální výchovy a další. K nalezení jsou zde i aktuality z oblasti občanské výchovy. Na webu zároveň působí Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd.www.obcankari.cz

Paměť národa školám

Portál obsahuje volně dostupné projekty Vyprávěj, Příběhy našich sousedů, My jsme to nevzdali, vzdělávací workshopy, ale i kinopříběhy.skoly.pametnaroda.cz

Svět médií

Tento web nabízí prostředky k výuce mediální gramotnosti. Zabývá se širokou škálou témat, které souvisí s mediálním prostorem. Řeší témata jako jsou fake news, dezinformace, netiketa, bezpečnost na internetu, sociální sítě a celou řadu dalších.svetmedii.info

Výchova k občanství

Jedná se o web projektu: Celonárodní síť pro podporu výchovy k lidským právům a aktivnímu občanství – Centrum občanského vzdělávání. Cílem projektu je zavedení systematické podpory občanského vzdělávání na ZŠ, GYM a SOŠ v 13 krajích České republiky. Web obsahuje. Web obsahuje materiály a východiska k výuce k občanství.www.vychovakobcanstvi.cz

Zvolsi.info

Portál věnovaný fake news, mediální gramotnosti a obecně komunikaci.zvolsi.info

ČEZ vzdělávání

Vzdělávací portál věnující se energeticewww.cez.cz/cs/o-cez/vzdelavani-a-vyzkum/energetika-zabavne

Školní diář

Projekt nabízí školám pomůcku v podobě „elektronického diáře“. Diář využívá digitální prostředí, zejména v podobě multimediálních a interaktivních prvků. Obsahovou kostrou projektu je soubor tematických textů k jednotlivým oblastem spotřebitelského vzdělávání – práva a povinnosti spotřebitele, osobní finance, e-bezpečí, svět kolem nás.www.skolnidiar.cz

Odebírejte novinky o školství
a vzdělávání srozumitelně a včas
Zadejte váš e-mail a naše novinky a upozornění vám budou chodit přímo do e-mailu. Odběr novinek můžete kdykoliv později odhlásit.
Odesláním souhlasíte s našimi zásadami o zpracování osobních údajů.
cross Skip to content