PRIM: Podpora rozvíjení informatického myšlení

Základní informace o projektuCíle projektuKlíčové aktivity projektuHlavní výstupy projektu
Zahájení projektu:1. 10. 2017
Ukončení projektu:30. 9. 2020 (již ukončen)
Registrační číslo projektu:CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_001/0002110
Příjemce dotace:Hlavní příjemce: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Garant projektu:doc. PaedDr. Jiří Vaníček, Ph.D.
Partneři projektu:Masarykova univerzita, Ostravská univerzita, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Univerzita Karlova, Univerzita Palackého v Olomouci, Technická univerzita v Liberci, Univerzita Hradec Králové, Západočeská univerzita v Plzni, Národní pedagogický institut ČR (dříve Národní ústav pro vzdělávání).

Projekt PRIM si klade za úkol inovovat obsah vzdělávací oblasti Informatika a ICT akcentováním výuky zaměřené na rozvoj informatického myšlení žáků.

KA1 – Řízení projektu – nastavení a realizace procesů řízení a kontroly projektu za účelem jeho úspěšného naplnění a dosažení definovaných cílů.

KA2 – Spolupráce s NÚV – ověřování vytvořených vzdělávacích materiálů, které budou korespondovat s tvorbou RVP ve vzdělávací oblasti informatika a ICT, na základě ověření materiálů v praxi budou předkládány návrhy na úpravy RVP. Budou vytvořeny vzorové pasáže ŠVP pro oblast informatiky (nikoliv ICT) pro 1., 2. stupeň ZŠ i pro SŠ tak, aby na různých úrovních podporovaly informatické myšlení. Projekt se bude podílet na tvorbě šablon projektů OP VVV pro školy v rámci další etapy realizace Strategie digitálního vzdělávání.

KA3 – Budování kapacit pro rozvoj informatického myšlení dětí a žáků – uvedená klíčová aktivita je členěna do následujících dílčích aktivit:

 • tvorba vzdělávacích materiálů pro školy,
 • ověřování vzdělávacích materiálů na školách,
 • odborná a didaktická příprava učitelů z praxe,
 • odborná a didaktická pregraduální příprava učitelů na vysokých školách,
 • tvorba MOOC kurzů pro veřejnost,
 • podpora vzniku inkubátorů inovací v informatickém vzdělávání.

KA4 – Popularizace rozvoje informatického myšlení dětí a žáků – popularizace vzdělávání v informatice, popularizace práce informatika, pracovníka IT, programátora z pohledu jeho uplatnitelnosti na trhu práce, popularizace potřebnosti informatického myšlení pro rozvoj společnosti, potažmo konkurenceschopnosti České republiky.

 • Vzdělávací materiály (v současné době 11, např. základy informatiky pro ZŠ)
 • Propagace nového RVP v oblasti ICT, pilotování nových učebnic
 • Koncentrace informací o akcích a článků na jednom místě
 • Inspirace (inspiromat)– informace o aplikacích, hrách, webových stránkách aj. zaměřující se rozvíjející IM
 • FAQ
 • Propagace IM – vysvětlení, co to je a proč je důležité
 • Pokusné ověřování

Užitečné odkazy:

Další informace o projektu

http://www.imysleni.cz

Metodická podpora pro školy

Facebook imysleni
Modelové ŠVP – modelové školní vzdělávací programy pro výuku nové informatiky
Online kurzy projektu
Učebnice z projektu – metodické materiály k výuce

Odebírejte novinky o školství
a vzdělávání srozumitelně a včas
Zadejte váš e-mail a naše novinky a upozornění vám budou chodit přímo do e-mailu. Odběr novinek můžete kdykoliv později odhlásit.
Odesláním souhlasíte s našimi zásadami o zpracování osobních údajů.
cross Skip to content