Speciální pedagog a školní psycholog pro každou ZŠ

Jak natrvalo získat psychology a speciální pedagogy do základních škol? Jak tomu pomůže OP JAK a šablony? To byly hlavní otázky na on-line setkáních MŠMT s řediteli základních škol ze všech krajů. K danému tématu v uplynulých třech týdnech MŠMT zorganizovalo 14 webinářů, který se zúčastnilo více než 1200 ředitelů škol, zástupců pedagogicko-psychologických poraden i krajských úřadů.

MŠMT vytvořilo model systémového ukotvení pozic speciálních pedagogů a školních psychologů, tak aby alespoň na částečný úvazek mohli působit v každé základní škole v ČR.

Více o modelu a jeho principech a zavádění se dozvíte níže v této aktualitě či podrobně v přiložené prezentaci.Co je cílem institucionalizace podpůrných pozic

 • Cílem procesu institucionalizace je nastavit systém tak, aby služeb školního psychologa a školního speciálního pedagoga mohlo využívat co nejširší spektrum žáků, kteří vykonávají povinnou školní docházku, a zároveň byla dlouhodobě zajištěna profesní stabilita těchto pozic.

Jak bude institucionalizace podpůrných pozic probíhat

 • Od začátku zavedení inkluzívního systému vzdělávání v České republice (r. 2016) existují paralelně dva způsoby financování podpůrných pedagogických pozic na školách – národní v rámci poskytování podpůrných opatření druhého až pátého stupně ze státního rozpočtu a z ESF prostřednictvím OP VVV.
 • MŠMT vytvořilo model systémového ukotvení pozic speciálních pedagogů a školních psychologů, tak aby alespoň na částečný úvazek mohli působit v každé základní škole v ČR.
 • Tento model bude v letech 2022-2024 financován a ověřován ve svých parametrech prostřednictvím šablon z OP JAK.
 • Mezitím po zkušenostech z pětiletého fungování obou modelů přichází MŠMT se systémovou změnou legislativy, tak aby od 1. ledna 2025 mohly být tyto pozice stabilně, dlouhodobě a předvídatelně financovány ze státního rozpočtu, tzn. že to povede ke spojení obou systémů do jednoho.

Schéma modelu


Základní specifikace výzvy OP JAK na podporu institucionalizace

 • Aktivity – personální podpora
  • Pro ZŠ se 180 a více žáky: Školní psycholog ZŠ, školní speciální pedagog ZŠ
  • Pro ZŠ od 20 do 179 žáků: Sdílený školní speciální pedagog ZŠ, Sdílený školní psycholog ZŠ – aktivity poskytované skrze oprávněné žadatele - PPP
 • Délka projektu: 24-36 měsíců
  • Vyhlášení výzvy: 25. května 2022
  • Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: s vyhlášením výzvy
  • Způsobilost výdajů: (až 3 měsíce před podáním žádosti o podporu, nejdříve od 1. 5. 2022) – pro co největší možnou návaznost práce personálních pozic.
  • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: pro ZŠ 31. 12. 2025 (realizace aktivit školní psycholog a školní speciální pedagog do 31. 12. 2024), PPP do 31. 12. 2024.
 • Cílová skupina:
  • žáci základních škol (s výjimkou škol zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona, škol při zdravotnickém zařízení a škol s počtem žáků 19 a nižším),
  • děti v přípravných třídách základních škol, účastníci zájmového vzdělávání.

Metodická podpora MŠMT ke školním psychologům a školním speciálním pedagogům


Metodická podpora k šablonám pro MŠ a ZŠ I (OP JAK)

 • konzultační linka 234 814 777 v pracovní dny od 9 do 15 hod., 
 • konzultační email pro šablony OP JAK: dotazyZP@msmt.cz,    
 • konzultační email pro PPP: sablony.poradny@msmt.cz,    
 • semináře pro PPP:
  • a) prezenční/online semináře po vyhlášení výzvy,
  • b) průběžné semináře pro příjemce PPP zaměřené na témata k administraci projektu, četnost dle potřeby. 

Další metodická podpora

 • Činnost základních škol a PPP je ze strany MŠMT metodicky rovněž ošetřena prostřednictvím metodických materiálů, které MŠMT vydá po projednání v poradě vedení.
 • V souboru metodických materiálů budou např.
  • vzor pracovní smlouvy,
  • smlouva o spolupráci PPP a ZŠ,
  • náplň práce školního psychologa a školního speciálního pedagoga,
  • rozdělení kompetencí ředitele ZŠ a ředitele PPP,
  • odborná kvalifikace podpůrných pedagogických pozic,
  • rozsah přímé a nepřímé pedagogické činnosti, metodika pracovně-právních vztahů (včetně vzorových smluv),
  • stanovení transparentních pravidel pro doporučování podpůrného opatření školní psycholog a školní speciální pedagog pro období 2022 – 2025,
  • materiální vybavení ŠPP,
  • DVPP
  • apod.   
 • Metodické materiály budou zveřejněny na www.edu.cz.
 • Emailová adresa pro metodickou podporu: institucionalizace@msmt.cz.  

Ke stažení - prezentace podrobně k institucionalizaci podpůrných pedagogických pozic ke stažení


Odebírejte novinky o školství
a vzdělávání srozumitelně a včas
Zadejte váš e-mail a naše novinky a upozornění vám budou chodit přímo do e-mailu. Odběr novinek můžete kdykoliv později odhlásit.
Odesláním souhlasíte s našimi zásadami o zpracování osobních údajů.
cross
0
Byli bychom rádi za Vaši myšlenku, prosím přidejte komentář, pokud chcete.x
Skip to content