Zřízení jednotné digitální brány za pomoci komponenty 1.1. Národního plánu obnovy

Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1724 ze dne 2. října 2018 se zřizuje jednotná digitální brána pro poskytování přístupu k informacím, postupům a k asistenčním službám a službám pro řešení problémů. Ministerstvo průmyslu a obchodu bylo určeno hlavním gestorem k implementaci. Jelikož však povinnosti dané nařízením dopadají téměř na všechny ústřední orgány státní správy, byla formálně stanovena spolugesce několika nejvíce dotčených rezortů. Mezi gestory patří i MŠMT, které podpoří digitalizaci vysokých škol. Elektronicky a na jednom místě tak bude pro občany EU možné vyřídit například žádost o stipendium či uznání diplomu.K čemu směřuje "jednotná digitální brána" EU?

Jednotná digitální brána navazuje na dlouhodobé snahy Evropské komise a členských států propojit sítě asistenčních a informačních elektronických služeb, jejichž účelem je pomoci občanům a podnikatelům k snadnému, uživatelsky příjemnému a srozumitelnému pohybu na vnitřním trhu EU. Jednotná digitální brána v tomto ohledu reaguje na snahu odstranit překážky, které vyvstávají pro občany a podnikatele uvažující o usídlení se, prodeji zboží, nebo poskytování služeb v jiných členských státech Evropské unie.

V konečném důsledku by tak měl vzniknout celoevropsky známý elektronický rozcestník, který bude uživateli pravidelně využíván v případě, že se rozhodnou hledat dostupné a kvalitní informace, elektronické postupy nebo asistenci při jejich přeshraničních aktivitách v rámci EU.


Oblasti jednotné digitální brány, které spadají do působnosti MŠMT


Informace

 • uznávání kvalifikací za účelem získání zaměstnání v jiném členském státě,
 • vzdělávací systém v jiném členském státě, včetně předškolního vzdělávání a péče, základní vzdělávání, středoškolské vzdělávání, vysokoškolské vzdělávání a vzdělávání dospělých,
 • stáž v jiném členském státě,
 • provádění výzkumu v jiném členském státě jakožto součást vzdělávacího programu,
 • zaměstnávání pracovníků v jiném členském státě,
 • oznámení přeshraniční činnosti orgánům,
 • uznávání odborných kvalifikací, včetně odborného vzdělání a odborné přípravy.

Životní události

 • žádost o financování vysokoškolského studia, například formou stipendia a půjčky od veřejného orgánu nebo instituce,
 • podání počáteční žádosti o přijetí na veřejnou vysokoškolskou instituci,
 • potvrzení o přijetí žádosti MŠMT PVS/PO Žádost o akademické uznání diplomů, osvědčení či jiných dokladů o studiu nebo kurzech.

Asistenční služby

 • národní centra pomoci pro odbornou kvalifikaci.

Další informace

Podrobnosti o jednotné digitální bráně na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu

Nejčastější otázky ke komponentám 1.1 a 1.2 v rámci Národního plánu obnovy (NPO)

Harmonogram výzev pro komponenty 1.1, 1.2 a 4. 4 Národního plánu obnovyOdebírejte novinky o školství
a vzdělávání srozumitelně a včas
Zadejte váš e-mail a naše novinky a upozornění vám budou chodit přímo do e-mailu. Odběr novinek můžete kdykoliv později odhlásit.
Odesláním souhlasíte s našimi zásadami o zpracování osobních údajů.
cross
Skip to content