Vznik Strategie 2030+

Na této stránce se dozvíte o procesu příprav, přes založení expertního týmu, veřejné konzultace, konference až po samotný vznik Strategie vzdělávací politiky ČR 2030+ v letech 2018-2020.
Proč nová Strategie?

S končící účinností Strategie vzdělávací vzdělávací politiky ČR do roku 2020 bylo nutné připravit nový kontinuálně navazující dokument, který bude definovat priority, cíle a opatření vzdělávací politiky a vzdělávacího systému v dalším období. Proto MŠMT na konci roku 2018 zahájilo přípravu nové Strategie vzdělávací politiky do roku 2030+ (“Strategie 2030+”) a zároveň definovalo priority, cíle a opatření vzdělávací politiky a vzdělávacího systému na další období.

Základní informace o přípravě Strategie 2030+

V lednu 2019 ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga ustanovil osmičlenou expertní skupinu pod vedením zkušeného akademika prof. Arnošta Veselého. Úkolem expertů byla příprava výchozího dokumentu Hlavní směry vzdělávací politiky ČR 2030+, který definoval vizi, priority a cíle vzdělávací politiky v období přesahujícím horizont roku 2030. V listopadu roku 2019 představila skupina materiál na veřejné konferenci k HSVP2030+ a proběhlo veřejné připomínkování.

Po dokončení projednávání dokumentu Hlavní směry vzdělávací politiky ČR 2030+ byly zahájeny práce na formulacích jednotlivých opatření vedoucích k naplnění vytyčených cílů, a to v podobě tvorby konkrétního implementačního plánu a nastavení řízení naplňování Strategie 2030+. Proběhla série diskuzí s odbornou i širokou veřejností tak, aby byly zohledněny podněty co možná nejvíce zainteresovaných aktérů. Díky pandemii covid-19 byla realizována dvoudenní on-line konference a kulaté stoly k projednání a proběhlo mezirezortní připomínkování. Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ byla dne 19. 10. 2020 schválena Vládou ČR.

Principy přípravy Strategie 2030+

Příprava nového strategického dokumentu stavěla na maximální otevřenosti a transparentnosti. Její součástí byla série veřejných konzultací a kulatých stolů za účasti co možná nejširšího spektra aktérů vzdělávací politiky. Využívány byly také obecné komunikační nástroje, včetně sociálních sítí. Odborná i široká veřejnost tak byla co možná nejvíce informována o budoucích plánech v oblasti vzdělávacího systému ČR a mohla tyto plány sama aktivně ovlivnit.

Konference 2019

První z akcí, kde byla příprava Strategie 2030+ oficiálně představena, byla Konference: Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+: Výzvy a vize pro vzdělávací systém konaná 28. 2. 2019 v Národní technické knihovně (záznam a další popis najdete pod uvedeným odkazem). 

Kulaté stoly a veřejné konzultace

Každý z cílů a nástrojů k jejich dosažení (strategických linií) Strategie 2030+ získal svého garanta z řad expertní skupiny. Jejich úkolem bylo především rozpracování a veřejné projednání vymezených strategických cílů a strategických linií. 

V letech 2019 a 2020 pak proběhly diskuze se zainteresovanými aktéry (kulaté stoly a diskuze), na různých místech České republiky.

2020

Závěrečný sběr podnětů k Strategie 2030+

2019

Závěr tvorby Hlavních směrů vzdělávací politiky ČR 2030+

Kulaté stoly a další akce během tvorby HSVP ČR 2030+

Odebírejte novinky o školství
a vzdělávání srozumitelně a včas
Zadejte váš e-mail a naše novinky a upozornění vám budou chodit přímo do e-mailu. Odběr novinek můžete kdykoliv později odhlásit.
Odesláním souhlasíte s našimi zásadami o zpracování osobních údajů.
cross Skip to content