PODG: Podpora rozvoje digitální gramotnosti

Základní informace o projektuCíle projektuHlavní výstupy projektu
Zahájení projektu:1. 8. 2018
Ukončení projektu:31. 12. 2020 (již ukončen)
Registrační číslo projektu:CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_001/0002110
Příjemce dotace:Univerzita Karlova,
garant: PhDr. Tomáš Jeřábek, Ph.D.
Partneři projektu:Masarykova univerzita, Ostravská univerzita, Univerzita Hradec Králové, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Univerzita Palackého v Olomouci, Západočeská univerzita v Plzni, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Technická univerzita v Liberci, Národní pedagogický institut ČR (dříve Národní ústav pro vzdělávání)
Zdroj financování:Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Záměrem projektu je přispět k tvorbě vzdělávacího systému, který bude respektovat principy otevřeného vzdělání a zajistí každému jedinci výbavu digitálními kompetencemi, které mu umožní se uplatnit v informační společnosti.

 • Vybudování didaktické a metodické podpory začínajícím i stávajícím učitelům pro vhodné a přirozené začleňování vzdělávacích aktivit zaměřených na rozvoj digitální gramotnosti do výuky ve všeobecně vzdělávacích předmětech základního a středního školství v kontextu plánované revize rámcových vzdělávacích programů.
 • Příprava ucelené sady digitálních vzdělávacích zdrojů pro rozvoj digitální gramotnosti dětí a žáků, včetně metodických příruček pro učitele pro všechny všeobecně vzdělávací obory RVP PV, ZV, G a SOV.
  • 75 digitálních vzdělávacích zdrojů pro stupeň vzdělávání ISCED 2 a 3
  • 12 digitálních vzdělávacích zdrojů pro ISCED 1
  • 6 modelových aktivit s pomůckami a metodikami pro učitele se zaměřením na různé oblasti digitální gramotnosti dle vhodnosti jejich rozvíjení v předškolním vzdělávání.
 • Popularizace rozvoje digitální gramotnosti dětí a žáků cestou poskytnutí informací široké veřejnosti a péčí o rozvoj zájmu společnosti o myšlenky digitální gramotnosti.
  • Kulaté stoly a popularizační přednášky a akce (např. GEGfest 2019)
 • Podpora podmínek pro otevřené vzdělání a tvorbu vzdělávacího systému, který každému jedinci bez rozdílu zajistí výbavu takovými kompetencemi, které mu umožní uplatnit se v informační společnosti a využívat nabídky otevřeného vzdělávání.
 • Budování kapacit pro rozvoj digitální gramotnosti dětí a žáků s cílem ověření koncepce rozvoje digitální gramotnosti ve vzdělávacích oborech v aktualizovaném kurikulu v RVP PV, ZV, G a SOV v praxi škol.
  • vybudování propracované struktury akreditovaných vzdělávacích kurzů pro učitele mateřských, základních a středních škol (s dominancí e-learningové formy) zaměřených na oblast rozvoje digitální gramotnosti dětí (MŠ), žáků (ZŠ) a studentů (SŠ) a následné zúročení získaných kompetencí absolventů kurzů v jejich každodenní pedagogické praxi.
 • Přepracování struktury vzdělávání v přípravě studentů učitelství na pedagogických fakultách v oblasti rozvoje digitální gramotnosti a didaktického využití prostředků informačních technologií
  • sylaby VŠ předmětů zaměřených na rozvoj digitální gramotnosti.
 • Pokusné ověřování

Užitečné odkazy:

Metodická podpora pro školy

Brožura – digitální gramotnost (pdf)
Databáze DVZ – veřejná část databáze digitálních vzdělávacích zdrojů
Databáze DVZ – nevřejná a uzamčená část databáze digitálních vzdělávacích zdrojů
Rozpracovaný koncept digitální gramotnosti (2018, pdf)

Odebírejte novinky o školství
a vzdělávání srozumitelně a včas
Zadejte váš e-mail a naše novinky a upozornění vám budou chodit přímo do e-mailu. Odběr novinek můžete kdykoliv později odhlásit.
Odesláním souhlasíte s našimi zásadami o zpracování osobních údajů.
cross
Skip to content