DZ ČR 2015-2020

Strategie MŠMT

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 (dále jen "DZ ČR 2015-2020") navazuje na předchozí Dlouhodobý záměr ČR 2011-2015 a v souladu se Strategií vzdělávací politiky České republiky do roku 2020.Tento strategický dokument si stanovil hlavní cíle regionálního vzdělávání, a to zejména:

  • zvýšení dostupnosti předškolního vzdělávání a povinný poslední ročník předškolního vzdělávání,
  • zkvalitnění 2. stupně základního vzdělávání,
  • podpora středního odborného školství,
  • přiměřený rozvoj sítě škol a školských zařízení vzhledem k dlouhodobé uplatnitelnosti absolventů ve společnosti a na trhu práce,
  • kariérní systém a standard profese učitele.

Vyhodnocení plnění opatření DZ ČR 2015-2020

Materiál s názvem "Hodnocení plnění opatření Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR 2015-2020" obsahuje zhodnocení plnění DZ ČR 2015-2020 a jeho provazbu na cíle a opatření Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy 2019-2023.

Materiál shrnuje v komentářích k plnění jednotlivých opatření výstupy, kterých bylo dosaženo. Jeho cílem není zhodnotit možné koncepční změny výstupů naplánovaných před rokem 2015.Přehled nezaměstnanosti čerstvých absolventů oborů vzdělání s výučním listem v jednotlivých krajích

Na základě opatření uvedených v Dlouhodobém záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 v rámci kapitoly E. „Strategie dalšího rozvoje sítě škol a školských zařízení“ v podkapitole E. 2. v bodě 3. 5. zveřejňuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Přehled nezaměstnanosti čerstvých absolventů oborů vzdělání s výučním listem ("E" a "H") podle skupin oborů v jednotlivých krajích:

Metodologický popis použitých dat:

Pro jednotlivé kraje je v tabulkách uvedena celková míra nezaměstnanosti absolventů oborů vzdělání s výučním listem za období posledních pěti let a dále míra nezaměstnanosti těchto absolventů podle skupin oborů v předchozích pěti letech. Poslední sloupec představuje průměrnou nezaměstnanost absolventů, která byla vypočtena jako průměrné procento nezaměstnanosti v jednotlivých letech 2015‑2019.

Při výpočtu míry nezaměstnanosti čerstvých absolventů škol na krajské úrovni jsou počty absolventů i nezaměstnaných absolventů – uchazečů o zaměstnání vztaženy ke školám v kraji, v němž vystudovali. Míra nezaměstnanosti absolventů škol v kraji je definována jako podíl počtu nezaměstnaných absolventů škol v kraji (bez ohledu na to, v kterém kraji ČR jsou evidováni na úřadu práce) k počtu absolventů, kteří se připravovali na školách v daném kraji.

Prázdné buňky v tabulkách níže odpovídají nulovému počtu absolventů. Hodnoty 0,00 % představují nulovou nezaměstnanost absolventů.

Poděkování patří zaměstnancům Národního ústavu pro vzdělávání, se kterými byla výsledná data o nezaměstnanosti na tomto webu MŠMT společně zpracována.  

Odebírejte novinky o školství
a vzdělávání srozumitelně a včas
Zadejte váš e-mail a naše novinky a upozornění vám budou chodit přímo do e-mailu. Odběr novinek můžete kdykoliv později odhlásit.
Odesláním souhlasíte s našimi zásadami o zpracování osobních údajů.
cross Skip to content