Partneři

edu.cz > O nás > Partneři

Projekt edu.cz je od začátku koncipován jako komunitní a je tvořený v partnerství státní správy a nevládních organizací. Níže jsou uvedeni hlavní partneři, ale na celém projektu se podílelo nebo podílí mnohem více organizací a osob.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Jsme ústředním orgánem státní správy a koordinujeme činnost ministerstev, jiných ústředních orgánů státní správy a profesních komor v oblastech:

 • předškolních zařízení, školských zařízení, základních, středních a vysokých škol,
 • vědní politiky, výzkumu a vývoje, včetně mezinárodní spolupráce v této oblasti, a pro vědecké hodnosti,
 • státní péče o děti,
 • mládeže,
 • tělesné výchovy
 • systému uznávání odborné kvalifikace
 • získávání kvalifikací v systému dalšího vzdělávání

www.msmt.cz

Národní pedagogický institut České republiky

Jsme příspěvkovou organizací přímo řízenou MŠMT, která mimo jiné plní funkci školského vzdělávacího, metodického, výzkumného, odborného a poradenského zařízení a poskytujeme:

 • metodickou podporu školám a pedagogům
 • cílené další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) hlavně ve státních prioritách
 • podporu strategického řízení ve školách a územích
 • podporu vedoucích pracovníků ve školství a dalších skupin pedagogických pracovníků (např. začínajících a uvádějících učitelů atd.)

Naším cílem je podpora a rozvoj vzdělávacích inovací ve školství.

www.npicr.cz

Smíchovská střední průmyslová škola

Jsme inovativní střední škola založena v roce 1901 jako teprve druhá technická škola v Praze, která je zaměřena na progresivní obory vzdělávání.

Zabýváme se:

 • informačními technologiemi,
 • kybernetickou bezpečností,
 • internetem věcí,
 • virtuální a rozšířenou realitou,
 • robotikou,
 • STEM,
 • umělou inteligencí.

Specialitou naší školy je vysoká míra zapojení studentů a absolventů do chodu školy.

Naším cílem je připravit naše žáky na budoucí obory, které jsou v současnosti zatím v plenkách.

www.ssps.cz

Česko.digital

Jsme komunita špičkových vývojářů, designérů a produkťáků, kteří chtějí ve svém volném čase pomáhat státu i nestátním organizacím a dělat tak Česko lepším místem k životu.

Skrz jedničky a nuly měníme Česko k lepšímu …

cesko.digital